MENÜ

A gabonák gyomirtásának költsége többszörösen megtérül

Oldalszám: 33
2014.01.20.

A legnagyobb területen termesztett kultúrnövényeink a kalászos gabonák, ezért növényvédelmük meghatározhatja egy-egy gazdaság jövedelmét. A gyomirtás elhagyása a következõ években – a mezei acat, parlagfû, ragadós galaj stb. felszaporodása következtében – csúnyán visszaüthet, a búzák, árpák elégtelen kórtani állapota pedig a termés minõségét, mennyiségét befolyásolhatja kedvezõtlenül. S akkor még nem szóltunk azokról a pluszköltségekrõl, amelyek akkor jelentkeznek, amikor a kultúrnövények elöl elszívott, gyomok által felvett vizet és tápanyagot pótoljuk. Napjainkban már nem elég a jól megválasztott agrotechnika, a vetésforgó, a megfelelõ talajmunka, a változékony gyomflóra megköveteli a gyomirtást, ha az adott körülmények között a legtöbb, legjobb minõségû termést szeretnénk betakarítani. Mindezt a Kiskunfélegyházán élõ és gazdálkodó Terjék László is megerõsítette, amikor saját tapasztalatairól kérdeztük.

 

A gyakorlati tapasztalatok megosztásáért nem véletlenül Terjék Lászlót kerestük fel. Neki élete a mezõgazdaság, amit már gyermekként is jól ismert. A növénytermesztõ szakközépiskola után Szarvason szerzett növénytermesztõ üzemmérnöki diplomát, majd Kecskeméten a növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szak elvégzése után átvehette a szaküzemmérnöki oklevelet. Évtizedekig a helyi szövetkezet növénytermesztését irányította, majd gazdálkodni kezdett. Jelenleg a családja mûvelésében lévõ mintegy 400 hektárnyi területen gazdálkodik, emellett növénytermesztõ és növényvédelmi szaktanácsadóként a környéken több mint 3000 hektáron az õ javaslatai alapján szervezik a munkát, rendelik a növényvédelemhez szükséges készítményeket.

- Saját gazdaságunkban tavaly 140 hektáron, a szaktanácsolt területnek pedig mintegy 40 százalékán termett kalászos, döntõen õszi búza. A közel sem optimális idõjárási körülmények ellenére nem panaszkodhatok a termésátlagokra, a búzáé 4,8 tonna körül, az árpáé 3,5–4,5 tonna között alakult – sorolja a legfontosabb adatokat a szakember. – A több évtizedes gyakorlati tapasztalatom alapján állíthatom, hogy a gabona növényvédelme az egyik legjobb „befektetés”. Akár a lombvédelem, akár a gyomirtás költségeit nézzük – átlagos idõjárási körülményeket feltételezve – ezek költsége többszörösen is megtérülhet betakarításkor, de hogy ráfizetéses nem lesz az szinte biztos.

 

 


 

Terjék László: „ A gyártók szinte minden speciális gyomösszetételre kínálnak megoldást”

 Miket mérlegel, amikor a gyomirtáshoz technológiát és vegyszert választ?A jelenlegi kínálat könnyíti a munkánkat, ugyanakkor próbára is teszi a szakembert. A mostani gazdasági körülmények között ugyanis a biztonságos termelésre való törekvés mellett a költségek mérséklése legalább ekkora feladat. Ma már könnyû választani a megfelelõ készítmények, szerkombinációk közül, a gyártók szinte minden speciális gyomösszetételre kínálnak megoldást. Ám a gyomirtók megfelelõ felhasználása, összehangolása a kultúrnövények növekedésével, a táblánként eltérõ körülményekkel, a technológiával, mind-mind csökkenthetik, vagy éppen növelhetik a kiadásokat. Tény, hogy az elõveteményt mindenképpen figyelembe kell venni. Nálunk általában napraforgó, vagy repce után kerülnek a kalászosok, ritkábban kukorica, esetleg búza után. Tehát mindenképpen számolni kell a repce és napraforgó árvakelésekkel, megkülönböztetett figyelmet fordítva az IMI és SU napraforgó árvakelésekre. Az utóveteményekre vonatkozó korlátozásokat ugyancsak figyelembe kell venni. No, és a beszerzési árról, a sokat emlegetett ár-érték arányról se feledkezzünk meg. Ilyenkor tudnunk kell azt is, hogy kétszikû, vagy egyszikû, illetve vegyes összetételû gyomflóra ellen keressük a megfelelõ gyomirtót.

Errefelé milyen gyomok okozzák a legtöbb gondot?A már említett árvakelésû napraforgó és repce mellett a mezei acattal, a parlagfûvel, a szõrõs disznóparéjjal, a szarkalábbal, a pipaccsal, a nagy széltippannal találkozom a leggyakrabban. Az említettek mérlegelése után számos szert használok, illetve ajánlok. Általában elõtérbe helyezem a biztonságot, ezért elõszeretettel használom a lomb- és kalászvédelmet, illetve gyomirtást egy menetben megoldó gyûjtõcsomagokat, például az Economy Pack kereskedelmi csomagot. Ezekben széles hatásspektrumú, több hatóanyagot tartalmazó gyomirtók – pl. a Pointer® Star – találhatók, így a rezisztencia kialakulása is megelõzhetõ. Mivel ezek a készítmények egészen a kétszárcsomós, illetve zászlóslevél kiterüléséig kijuttathatók, ezért szükség esetén egy menetben kipermetezhetõ a gombaölõ és a rovarölõ szer is, ami egy újabb költségkímélõ megoldás.

A Pointer® Star-t több helyen is elõszeretettel emlegették a gazdálkodók. Miért olyan népszerû?Ez a széles hatásspektrumú, három hatóanyagot tartalmazó készítmény kiválóan irtja a gabonában elõforduló kétszikû gyomfajokat, sõt a fluroxipirnek köszönhetõen a herbicidtoleráns napraforgó árvakeléseket is. Ahol rendkívül nagy a gyomnyomás és változatos a gyomösszetétel, oda feltétlenül ajánlom. A gabona 3 leveles állapotától a zászlóslevél megjelenéséig kijuttatható és túlfejlett gyomok ellen ugyancsak hatásos. Még a 6-8 örvös ragadós galajt is kipusztítja, s gondmentesen irtja a mezei acatot, sõt ennek újrahajtásának is kevés az esélye. Hatása gyors, ami szemmel látható, mert ennél a készítménynél órák alatt leáll a gyomok növekedése.Egyébként a fent említett Pointer® Star-ral kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a formulációnak köszönhetõen az SX® termékek a permetlében valódi oldatot képeznek. Ez nem hangzik valami nagy szenzációnak, de a gyorsabb és jobb hatékonyság mellett, a gyakorlatban a tennivalókkal amúgy is túlterhelt permetezési szezonban óriási annak a jelentõsége, hogy a permetezõgép tartályának kimosása egy-két vizes öblítésre csökken a szulfonilureák esetében megszokott több lépésbõl – mosásból és további öblítésekbõl – álló idõigényes folyamat helyett. Használatukkal a drága, inaktív mosásra fordított idõ akár 80 százalékkal is csökkenthetõ.A Terjék Lászlótól hallottak alapján nyugodt szívvel kijelenthetjük: ahhoz, hogy idén is jövedelmezõ legyen a kalászosok termesztése, a mennyiség és a minõség megóvása érdekében elengedhetetlen a gyomkártétel megelõzése.

 A. Gy.