MENÜ

Gabonapiac

Oldalszám: 21
2014.01.20.

Tavaszi kalászos vetõmaghelyzet
Továbbra is egekben a gabona ára!

 


 

Tavaszi kalászos vetõmaghelyzet

Küszöbön áll a tavaszi kalászos vetõmagszezon, ezért a következõkben röviden áttekintjük a 2013. évi tavaszi kalászos vetõmagszezonnal kapcsolatos várakozásokat. A Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács széles körû felmérése alapján megállapítottuk, hogy komolyabb minõségi problémákkal nem kell számolni, általánosan elmondható, hogy a 2012-es év kedvezõ volt a kalászos vetõmag-szaporítások szempontjából.A hogyan a táblázatban is látszik, a tavaszi árpa alkalmas szaporítóterület nagysága a 2011. évihez képest kissé csökkent, a 2012. évi betakarított nyers vetõmagtermés a 2300 ha-ról mintegy 10 100 tonna volt. Az eredményeket alapul véve a feldolgozást követõen mintegy 7000 tonna fémzárolás elvi lehetõsége áll fenn a 2013. évi vetéshez, tavalyról áthúzódó jelentõs vetõmagkészletek nem állnak rendelkezésre. Ismereteink szerint nagyságrendileg az árpa vetõmag fele sörárpa elõállítására szolgál majd. Ha idén is 100 ezer ha körül alakul a tavaszi árpa vetésterülete, a vetõmag mennyisége cca. 35%-os felújításra adna lehetõséget. A zab vetõmagszaporító terület nagysága a korábbi évekhez képest 2012-ben tovább emelkedett. A 769 ha-ról 3,02 t/ha átlagtermés mellett betakarított 2300 tonna nyers termésbõl 1500 tonnányi vetõmag fémzárolása várható, ami kb. 9000 ha-ra lenne elegendõ. Ha a tavalyi 53 ezer hektár termõterület realizálódna az idei évben is, ez a vetõmagmennyiség rendkívül alacsony, mintegy 15–17%-os felújítására elegendõ, ami szinte biztos hiányhelyzetet vetít elõre.

 

 


 

Nagyításhoz katt a képre

 

 A nagy mennyiségû, egységes minõségû árualap elõállításához elengedhetetlen az ellenõrzött minõségû fémzárolt vetõmag megfelelõ arányú, legalább 50%-os használata. Azonban ezt az értéket évek óta nem sikerül elérni. A megfelelõ minõségû vetõmag használata mellett a termésbiztonság csávázással tovább növelhetõ. Most még nehéz megítélni, hogy a rendelkezésre álló vetõmagkészletek biztosan kielégítik-e a felmerülõ igényeket, ezért kiemelten fontos, hogy a termelõk idõben rendeljék meg a szükséges vetõmagot, mert a tavaszi árpa esetén elõfordulhatnak területi, ill. fajtahiányok. Ha azonban az árpa vetésterülete meghaladja a 100 ezer ha-t, akkor mérsékelt, de abszolút vetõmaghiány is kialakulhat. A többi tavaszi gabona esetében – tavaszi búza, zab stb. – egyértelmûen vetõmaghiányra kell számítani.

 

 

 


Továbbra is egekben a gabona ára!A jelenlegi alacsony készletek miatt – mind világ, mind hazai szinten – komoly gabonaár-csökkenésre egyelõre nem lehet számítani. Annak ellenére, hogy a várakozások az új szezonra kedvezõek, az újév 2. hetétõl kezdõdõen mind a párizsi, mind a chicagói tõzsdén kisebb-nagyobb ingadozások mellett növekvõ ártendencia észlelhetõ a búza és kukorica piacán egyaránt. A hazai piac esetében sem beszélhetünk ármérséklõdésrõl, a malmi búza ára megint túllépte a 70 000 forintos szintet az ország több pontján is, és a kukorica ára is igen magas, amit életben tart a gyengülõ forint is.Éppen ezért elhamarkodottnak tartjuk azt a kijelentést, hogy az élelmiszerárak növekedése megállt.Tudjuk, ahhoz, hogy a végtermékek árába beépülhessen a többletkiadás, hosszabb idõre van szükség, és ha netalántán az árkorrekció elmarad, az az ágazat túlélését veszélyezteti.A takarmánykeverék szinte valamennyi összetevõje jelentõs mértékben drágult 2012 júniusa óta, és magas árakkal kell kalkulálni az elkövetkezõ hónapokban is. Így a takarmánykeverékek ármérséklõdésére a közeljövõben nem lehet számítani, sokkal inkább egy szûkülõ felvevõpiacra.Talán kedvezõ változást hozhat a piac kifehéredésében a 2013. április 1-tõl bevezetésre kerülõ fordított adózás kiterjesztése a takarmánykeverékekre és olajos darákra, de a takarmányárak mérséklésére, legalábbis az év elsõ felében nem lehet számítani.A malomipar sem számolhat olcsó búzával, mégis megjelent a piacon a 90 forint alatti „olcsó liszt”, ami egyértelmûen az ügyeskedõk számlájára írható. Az elcsalt 27%-os áfával a tisztességes piaci szereplõk nem tudják fölvenni a versenyt, hisz köztudott, hogy a malomiparban csupán 2–2,5%-os nyereség érhetõ el.A piacon megjelenõ olcsó „import liszt” tovább rontja a malmok helyzetét. Nem ritka az sem, amikor egy malomipari vállalat kénytelen a saját maga által elõállított liszttel versenyre kelni a piacon. A csalás lényege, hogy a papíron megutaztatott lisztet a hazai piacon 10–15 forinttal olcsóbban feketén árulják a sütõiparnak. A közbeiktatott fiktív cégeken keresztül még a be sem fizetett áfát is visszaigénylik exportra hivatkozva.

A „fekete lisztbõl” nagy valószínûséggel „fekete kenyér” készül, ami a sütõipart is egy negatív árversenybe kényszeríti és ezt sok tisztességes vállalkozás nem éli túl.Sajnos a fordított adózást nem sikerült érvényesíteni a liszt esetében, ezért egyetlen lehetõség maradt a túlélésre, a liszt áfájának drasztikus 5%-ra való csökkentése, még mielõtt a magyar malomipar is a magyar húsfeldolgozó-ipar sorsára jut.