MENÜ

Évindító talajmûvelési aktualitások

Oldalszám: 75
Bottlik László 2014.01.20.

Az újév beköszöntével a földmûvelõ ember gondolatai egyre inkább a szántóföldön járnak. Túl vagyunk a tél felén és noha még nem tudni mit tartogat számunkra február-március idõjárása, néhány alapvetõ gondolat megfogalmazódik bennünk. Azt gondolom, nem mehetünk el a klimatikus viszonyok átgondolása mellett. Az õszi idõszak nem hozott annyi nedvességet, ami a mélyebb talajrétegeket fel tudta volna tölteni. Az õszi alapmûvelésekhez és a kalászos kultúrák magágykészítési, vetési feladataihoz, valamint a kezdeti fejlõdésükhöz szükséges mennyiség állt rendelkezésre. Reméljük, hogy a tél második fele hoz még csapadékot.

 

 

 

Az õszi alapmûveléseket országszerte kedvezõ minõségben lehetett elvégezni, ez látszik is a területeken. A nyirkos talajállapot mellett többnyire szép és jó minõségû szántások sikerültek, már ahol nem volt probléma a szármaradvány-kezeléssel vagy a gyomviszonyokkal. Sajnos még mindig láthatunk olyan táblákat, ahol a szármaradványok, ill. a gyomok szántás után is félig aláforgatva láthatók. Ezek aránya évrõl évre csökken, köszönhetõen a technológiai fejlõdésnek és a jó példának! Mind nagyobb felületen végzünk forgatás nélküli alapmûveléseket, az adatok azt mutatják, hogy a lazításos és nehézkultivátoros technológia helyes alkalmazásával kockázat nélkül variálható, színesíthetõ a talajmûvelésünk. Az elmúlt néhány évben oly sokat fejlõdött a mulcsmûvelés és annyi gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre – mi több –, annyi példaként szolgáló gazdaság, termelõ ismeretes hazánkban, hogy az Kelet-Közép-Európában példaértékûnek tekinthetõ. A rengeteg tapasztalat révén sikerült helyretenni a forgatás és a mulcsmûvelés helyét a növényi sorrend és talajmûvelési technológia együttesében. Úgy vélem, ez a legfontosabb a mulcstechnológia eredményességét illetõen.

Amint arra fentebb utaltam, 2013-ban is az idõjárás lesz a növénytermesztés sikerének meghatározója. A tavaszi idõszak munkáit is ennek tükrében kell terveznünk. A jellemzõen hirtelen beköszöntõ meleg idõ miatt a legfontosabb feladat a nedvesség megõrzése. Jelenleg a talaj felsõ 30-40 cm mélységéig terjed a nedvességgel bíró zóna. Alsóbb rétegekbõl alig képes utánpótlást biztosítani a még mindig vízhiánnyal küszködõ talaj. Ezt a kevés nedvességet akár napok alatt is elveszthetjük. Az õszi kalászosok esetében leginkább a harmonikus tápanyag-utánpótlással tudjuk kihasználni a rendelkezésre álló nedvességet, amint mód van rá, kezdjük meg a fejtrágyázást. Figyeljük a csapadék-elõrejelzést az idõzítéshez.

A tavaszi növények talajmûvelési feladatai a szántások elmunkálásával, felszínlezárással kezdõdnek. E munka legfontosabb szerepe a már említett nedvességmegõrzés. A szántott talaj felszíne – minõségtõl függõen – jelentõs vízvesztõ felület. Még az esetben is, ha kérgesedett, cserepes, leülepedett. A nedvességvesztõ felületet az elmunkálással csökkentjük és elzárjuk a kapillárisokat. E mellett megteremtjük a lehetõségét az egymenetes magágykészítésnek. A korai szántáselmunkálások célgépei a rugós simító-henger kombinációk. Intenzíven porhanyítják és egyengetik a felszínt anélkül, hogy túlzottan elporosítanák. Ellentétben a régi gerenda simítókkal, nyomukban szerkezetes marad a talaj és e morzsalékos szerkezet ellenáll az idõjárás viszontagságainak (leiszapolódás, defláció). A szerkezetes felszín jelenti majd a kedvezõ minõségû magágy alapját. Forgatás nélküli alapmûvelés után nincs korai elmunkálás, helyette a gyomosodást kell figyelni és szükség esetén beavatkozni a tervezett magágykészítésig. Korai vetésû kultúra esetén ez rendszerint nem szükséges, de a napraforgó, kukorica vagy a szója vetéséig indokolt lehet a herbicides gyomirtás.

A tavaszi magágykészítés a tervezett kultúrától és a talajmûvelési technológiától függõen többféle lehet. Korai vetésûek esetében (mák, borsó, tavaszi árpa) a talaj még többnyire nedves vagy erõsen nyirkos. Leggyakrabban nem elõzi meg elmunkáló mûvelet, hanem a szántott vagy kultivátorozott felületen történik a magágykészítés. A legfontosabb kritérium ilyenkor, hogy a nedves talajt ne bolygassuk a feltétlen szükségesnél többet. Ne mûveljük a kelleténél mélyebben és egy menetben végezzük el a magágykészítést. Kiváló eszközök a könnyû kombinátorok, amiken nincs nehéz lezáró elem (henger), csak könnyû követõborona. Így nem tömörítik túl a felsõ réteget és nem ragadnak be a nedves talajon (1. kép).

 


 

1. kép: henger nélküli kombinátor kora tavaszi magágykészítéshez (Fotó: Bottlik)

 

 

A mulcstechnológia eszközeinek fejlõdésével olyan megoldások is eredményesnek bizonyulnak, mint a silókukorica, a cukorrépa vagy akár a gondosan zúzott kukorica õszi rövidtárcsás bekeverése, majd kora tavaszi kultivátoros alapmûvelése (2. kép). E technológia a mulcshagyó mûvelés hazai úttörõitõl származik, akik felismerték a szerves anyag talajvédõ hatásait.

 

 


 

2. kép: a korszerû kultivátorok sokszínûsítik a talajmûvelést (Fotó: Bottlik)

 

 

Kései vetésûek esetében (napraforgó, kukorica, szója) a magágykészítés idõzítése a vetéshez igazodik. Lehetõleg közvetlenül elõtte történjen a nedvességveszteség csökkentése miatt. Törekedjünk olyan eszközt alkalmazni, amely egy menetben képes kedvezõ magágyminõséget eredményezni és a felszín lezárásáról is gondoskodik. Leginkább a kompaktorok, a korszerûbb kombinátorok és a rövidtárcsák megfelelõk e munkára.

Bottlik László

Szent István Egyetem

Növénytermesztési Intézet