MENÜ

Santana® 1 G - Túl a harmadik éven

Oldalszám: 38-39
2015.03.27.

2. A hatóanyag mozgása a talajban és a növényben

 

 


Decemberben ismételten elindítottunk egy cikksorozatot a Santana 1 G talajfertõtlenítõ készítményünkkel kapcsolatban. Ezúttal nem pusztán üzemi tapasztalatokat szeretnénk megosztani az olvasóval, hanem olyan, új információkat is, amelyek segíthetik a termék eredményes felhasználását. Cikksorozatunk mostani részében a Santana 1 G hatóanyagáról, a klotianidinrõl szerzett legújabb ismereteket mutatjuk be.

 

A klotianidin a legtöbb növényvédelemmel foglalkozó szakember számára jól ismert hatóanyag. Bár fejlesztését tekintve a neonikotinoid hatóanyagcsoport újabb tagjai közé tartozik, évek óta használjuk több növénykultúrában, többféle kártevõ ellen. Általános ismérve, hogy jó kontakt és erõs gyomorméreg hatással rendelkezõ hatóanyag, ami a növénybe való felszívódása révén olyan kártevõk ellen is hatékony, amelyek rejtett életmódot folytatnak. Tudjuk, hogy levéltetvek ellen csoportjában az egyik leghatékonyabb, valamint, hogy méhekre kifejtett hatása miatt az állománykezeléskor különös óvatossággal kell eljárnunk.

Amirõl azonban eddig nem voltak részletes ismereteink, hogy talajfertõtlenítés során felhasználva a hatóanyag hogyan mozog a talajban, illetve, hogy a növénybe való felszívódás dinamikája milyen. Az elmúlt évek kísérleteinek eredményei mára már választ adnak ezekre a kérdésekre.

A hatóanyag talajban való mozgása kulcskérdés egy talajfertõtlenítõ készítmény hatékonysága szempontjából. Egyrészt meghatározó abból a szempontból, hogy a „kontakt zóna” kiterjedése milyen változásokon megy keresztül a tenyészidõszak során, másrészt pedig választ adhat a „kimosódás, vagy lemosódás” kérdésére. (Tapasztalataink szerint a Santana 1 G bevezetésének elsõ egy-két évében ez utóbbi kérdés igen gyakran felmerült!) A gyártó cég által végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a klotianidin hatóanyag rendkívül kis mértékben mozdul el a kijuttatás helyétõl. Függõleges irányban való elmozdulása minimális, a 10 cm alatti talajréteg alig kimutatható mennyiségben tartalmazta a hatóanyagot, még a kijuttatást követõ közel két hónap elteltével is. A hatóanyag oldalirányba való elmozdulása még kevésbé jellemzõ, a kijuttatási zónától 10 cm-re egyáltalán nem tartalmazott a talajréteg klotianidint (1. ábra).

 

 


 

1. ábra: a klotianidin mozgása a talajban

 

A fenti eredményekbõl több következtetés is levonható, ami a gyakorlat számára fontos. Az elsõ, hogy a kijuttatást megelõzõ gépbeállításnál a pontos adagoláson túl figyelnünk kell arra is, hogy milyen talajrétegbe kerül a granulátum. A Santana 1 G esetében nem beszélhetünk gázhatásról, ami segítené a hatóanyag eloszlását a talajban, így – ajánlásunknak megfelelõen – a magárok aljára, a mag környezetébe kell juttatnunk a készítményt. A másik fontos következtetés, hogy a Santana-t használóknak nem kell attól félniük még csapadékosabb évjáratban sem, hogy a hatóanyag túlságosan mélyre mosódik. Hatékonyságának csökkenésétõl ilyen esetekben sem kell tartani. Ez lemérhetõ volt a termék bevezetésének elsõ évében – 2010-ben – amikor a rendkívül csapadékos évjáratban sem volt gond a Santana-val kezelt területeken. Összességében elmondható tehát, hogy a hatóanyag legnagyobb része abban a zónában marad, ahová kijuttattuk.

A Santana 1 G készítménnyel kijuttatott klotianidin másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy a növények gyökérzetükön keresztül is képesek könnyen és gyorsan felvenni. A növényi nedvkeringésbe bekerülve, a hatóanyag a gyökérzet granulátummal közvetlenül nem érintkezõ részeibe, valamint a föld feletti részekbe is eljut. A legnagyobb koncentráció a mesocotyl-ban és a gyökérnyaki részben található (2. ábra).

 

 


 

2. ábra: a hatóanyag megoszlása a növény föld alatti részeiben

 

 

Ez az egyik magyarázata annak, hogy a drótférgek elleni hatékonyság szempontjából a Santana 1 G tekinthetõ a legjobbnak a jelenleg forgalmazott talajfertõtlenítõ készítmények közül. A drótférgek kártétele ugyanis abban az esetben jelent különös veszélyt a növényre, ha a károsítás a mesocotyl-t, vagy gyökérnyaki részt érinti (3. ábra). Amennyiben a károsítás a gyökérzet más részein jelentkezik, pusztulás nem következik be, a növények kiheverik a kártételt. A Santana 1 G esetében a hatóanyag azokban a növényi részekben található legnagyobb mennyiségben, amelyek a drótféreg kártételére a legérzékenyebbek, ennek köszönhetõen eredményesebben védhetjük meg növényeinket.

 

 


 

3. ábra: a drótférgek különbözõ pontokon történõ kártételének hatása a növényre

 

 

A korábbiakban már szóba került, hogy a klotianidin hatóanyagot a növények a gyökérzetükön keresztül gyorsan, és könnyen veszik fel. Sokszor merül fel a kérdés, hogy a felvett hatóanyag milyen gyorsan bomlik le, mennyire tudja eredményesen kontrollálni a kukoricabogár lárváinak kártételét, ami a vetési idõszakhoz képest jóval késõbb jelentkezik. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a Santana 1 G esetében nem kell tartanunk a hatáscsökkenéstõl még ilyen idõtávon sem. A hatóanyag jellemzõje a nagyfokú perzisztencia, lebomlása viszonylag lassúnak tekinthetõ mind a talajban, mind a növényben. A következõ ábrán a hatóanyag felvételi és lebomlási dinamikája követhetõ figyelemmel a növény támasztógyökereiben (4. ábra).

 


 

4. ábra: a klotianidin koncentrációjának alakulása a gyökerekben

 

 

A kijuttatást követõ 8. héten mért hatóanyag-mennyiség még mindig lényegesen magasabb, mint ami a biztos hatáskifejtéshez szükséges.

A fentiekben leírtak alapján jól nyomon követhetõ, hogy milyen mechanizmusokon alapszik a Santana 1 G gyakorlati oldalról már elismert hatékony mûködése.

 

Somos Ferenc

Arysta Magyarország Kft.

Arysta