MENÜ

A helyspecifikus tápanyag-utánpótlás megvalósítása az Eurofins Agroscience Services megoldásaival

Oldalszám: 57
2015.03.27.

Az Eurofins Agroscience Services Kft. 2007-ben alakult Magyarországon a világ 33 országában jelenlevõ, mintegy 12 500 alkalmazottat foglalkoztató Eurofins Scientific csoport magyarországi leányvállalataként.

 

 

Az Eurofins Scientific immár 25 éve kínál világszerte szántóföldi és analitikai szolgáltatásokat a mezõgazdaság és az élelmiszeripar számára, melyek között több szegmensben globális piacvezetõ szerepet tölt be társaságunk.

Magyarországi leányvállalatunk kínálatában 2009 óta talajtani szolgáltatások is megtalálhatók, melynek szakmai koordinációját évtizedes szakmai múlttal rendelkezõ szakértõ csapat végzi. Szolgáltatásaink keretében a legmodernebb technikai és informatikai eszközök bevonásával és folyamatos szakmai fejlesztésekkel igyekszünk a legszínvonalasabb szolgáltatásokat biztosítani ügyfeleink számára a talajvizsgálatok, a helyspecifikus (precíziós) tápanyag-utánpótlás és a talajtani szakvéleményezés szakterületén.

Az elmúlt években a táblán belüli, GPS helymeghatározásra alapozott, talajról és a növényállományról végzett adatgyûjtési és adaptációs technológiák jelentõs fejlõdésen mentek keresztül. Az új tapasztalatok felhasználásával szakmai csapatunk szolgáltatásszerûen alkalmazható talaj-mintavételi technológiát, talaj-térképezési és tápanyag-kijuttatási metodikát dolgozott ki, amely a helyspecifikus tápanyag-utánpótlási rendszerek azon „gyengének ítélt” pontjain kívánt javítani, amelyek eddig a technológia széles körû gyakorlati elterjedésének korlátait jelentették.

 57_2_HELYSPECIFIKUS_TAPANYAG_UTANPOTLAS

 

Együttmûködõ partnereinkkel megvalósított szoftveres fejlesztések révén a technológia informatikai háttere jelentõsen egyszerûsödött, a precíziós mûtrágya-kijuttatás gyakorlati megvalósítására pedig egy kedvezõbb bekerülési költségû – a professzionális szintig fejleszthetõ, mindemellett a helyspecifikus mûtrágya-kijuttatás vezérlésére alkalmas − fedélzeti számítógépet alkalmazunk.

Technológiánkkal a precíziós tápanyag-utánpótlás megvalósítása informatikai szempontból jelentõsen egyszerûsödik, illetve lecsökken az ökonómiai szempontból gazdaságos üzemméret is, amelytõl úgymond „már megéri” a helyspecifikus tápanyag-utánpótlási technológiába befektetni. Mindezt a következõ technológiai elemekkel valósítjuk meg:

Gépi talaj-mintavételezés GPS és GIS (térinformatikai) támogatás mellett helyszíni felmérés, légifotók segítségével meghatározott mintagyakoriság mellett (ami az elõírások miatt legfeljebb 5 ha vagy gyakoribb) és akkreditált talajvizsgálatok elvégzésével.

Mûtrágyázási javaslat készítése talajtérképekkel és mûtrágyázási térképekkel. Javaslatunk a gazdaság egészére elõre elkészített talajvizsgálati adatbázist tartalmaz, amelyet az AgroGIS Kft.-vel közösen kifejlesztett Eurofins Mapper térképkezelõ alkalmazásban adunk át gazdasági évenként az üzem (minden vizsgálati paraméterre kiterjedõ) talajtérképeivel, annak minden tábláján minden növénykultúra kijuttatási térképét tartalmazó adatbázissal. Szoftverünkben a térképek megtekintésén, azok le- és feltöltésén felül a teljes térképi funkciók elérhetõk, így lehetõség van a tápanyag-ellátottság figyelembevételével történõ vetésterv térképes elkészítésére, annak mentésére, sõt az új vetésterv térképi anyagának az MVH egységes kérelem oldalának térképnézetébe történõ feltöltésére is, továbbá az egyes táblák mûveleti adatainak nyilvántartására irodában számítógépen vagy a területen mobiltelefonos (Android OS) alkalmazáson keresztül. A nyilvántartott adatok bármikor MS Excel táblázatba menthetõk. A mûtrágyázási térkép adatbázis a talajvizsgálatok elvégzése után az egyes növények betakarítása után, a mûtrágya megrendelés elõtt e-mailen, vagy szerveres hozzáféréssel letölthetõen kerül átadásra az egyeztetett technológiának megfelelõen alap-, starter- és fejtrágyázás vonatkozásában.

 


 

MAP kijuttatási térkép

 

Technológiánkban megoldást kínálunk a precíziós mûtrágya-kijuttatás gyakorlati megvalósítására is, az Agrárin Kft. által forgalmazott Müller Track Guide II. vezérlõeszközzel, amely alkalmas az általunk elkészített térképi anyag fogadására, és ISOBUS kapcsolaton keresztül – az arra alkalmas mûtrágyaszórók vezérlésére. Ez a vezérlõeszköz sok gazdaságban már rendelkezésre áll újabb permetezõk szakaszoló elektronikájaként, vagy sorvezetõként, így elõfordulhat, hogy már csak szoftveresen kell alkalmassá tenni a mûtrágya-kijuttatási térképek fogadására. Az eszköz a térképkezelõ funkció (VRC Variable Rate Control) mellett modulárisan fejleszthetõ az EGNOS (20–30 cm) pontosságtól egészen RTK jelek (1–2 cm) vételéig, a manuális kormányzástól, dörzskerekes- vagy a hidraulikus automatikus megoldásig. Tehát a Müller Track Guide II. eszköz a VRC modullal már az ún. „belépõ” szinttõl kezdve alkalmas alkalmazási térképek kezelésére, így a helyspecifikus tápanyag-utánpótlás megvalósítására, az Eurofins Agroscience Services Kft. talajvizsgálati-, szaktanácsadási- és térképezési szolgáltatása pedig szakmai hátteret biztosít az optimális tápanyag-felhasználás megvalósításához.

 

 


 

 

Amennyiben gazdaságában tervezi a helyspecifikus kijuttatási technológia megvalósítását, költséghatékony alternatívát kínálunk, amely kedvezõ bekerülési költségek és szakmai támogatás mellett hatékony és környezetkímélõ mûtrágya-felhasználást eredményez.

További információért hívja Bónus Krisztián kollégánkat a 06-20/9986-483-as telefonon, vagy látogasson el weboldalunkra, a www.eurofins.hu címen.

 

57_1_EUROFINS_LOGO