MENÜ

A szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 13
2015.03.27.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként mûködõ Univer-Penta Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

 

Egyes EMVA-s beruházásoknál lehetõség nyílt támogatási elõleg igénylésére. Mekkora lehet ezen elõleg mértéke?

Az elõleg mértéke a határozattal jóváhagyott támogatási összeg 30%-a lehet.

Az elõleg az alábbi idõpontokban igényelhetõ, még az elsõ kifizetési kérelem benyújtása elõtt:

- azon pályázóknak, akik már rendelkeznek támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozattal, a rendelet hatályba lépését (2012. december 7.) követõ 60 napon belül;

- azon pályázóknak, akik még nem rendelkeznek támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozattal, a késõbbiekben átvett határozat jogerõre emelkedését követõ 60 napon belül.

Fontos feltétel, hogy az elõleg igényléséhez bankgarancia, vagy készpénzletét szükséges biztosítékként az igényelt összeg 110 százalékáig.

 

 

Legkésõbb meddig kell kihelyezni az EMVA-s arculatelemeket a nyertes pályázóknak, és milyen mértékben szankcionálják ennek elmulasztását?

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) elnyert beruházási támogatások (Pl. ÁTK, ÉLIP, turisztika, mikrovállalkozás stb.) egyik alapfeltétele, hogy a nyertes pályázó tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó arculati elemeket (tábla, matrica) helyezzen el a támogatással érintett eszközön vagy helyszínen.

Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésõbb az elsõ kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy akár a támogatási összeg 1%-ának megfelelõ, de legfeljebb 500 000 Ft mulasztási bírsággal sújtható. (Az arculati elemek meglétét az MVH ellenõrizheti!)

Fentieken kívül a támogatási kérelemben vállalt kommunikációs elemek megvalósítása is kötelezõ. (Pl.: újsághirdetés, honlap stb.)

 

A 2012-es fiatal gazda pályázaton nyertes gazdálkodóknak meddig tart a gazdaság kötelezõ mûködtetésének idõszaka?

A harmadik körös (2012-es) fiatal gazda támogatás esetében a támogatási kérelem benyújtásának éve: 2012, a támogatási határozat átvételének az éve: 2012., a kötelezettségvállalás, azaz a kötelezõ mûködtetés ideje 2013. január 1-jétõl 2017. december 31-ig tart.

 

 

Mely állattartó telepek minõsülnek nagy állatlétszámúnak?

A vonatkozó jogszabály szerint nagy állatlétszámúnak minõsül az a telep, ahol több mint „30 ló vagy 50 szarvasmarha, vagy 200 juh, kecske, vagy 100 sertés, vagy 2000 broiler baromfi, vagy 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.), vagy 50 strucc, vagy 50 anyanyúl és szaporulata” helyezhetõ el.

 


 

 

 

Nitrátérzékeny területen mely esetben megengedett a téli legeltetés?

Amennyiben az állatsûrûségbõl származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag-mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett.

 

 

Mely AKG-s célprogramok esetén korlátozott a növényvédõ szerek használata?

Az alábbi Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) célprogramok esetén a növényvédõ szerek használata korlátozásokhoz kötött.

Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogramcsoport:

1. Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram;

2. Tanyás gazdálkodás célprogram;

3. Természetvédelmi zonális célprogramok:

- Szántóföldi növénytermesztés túzok élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram.

- Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi elõírásokkal célprogram.

- Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram.

Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram.

Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogramcsoport:

1. Integrált gyümölcs- és szõlõtermesztés célprogram;

2. Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram.

 

 

Hová kell postázni a tejkvótával kapcsolatos kérelmeket és jelentéseket?

Eddig – 2011. november 1. napjától – a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére kellett megküldeni a kérelmeket, jelentéseket.

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közlése szerint ismét változik a tejkvótával kapcsolatos kérelmek és jelentések beküldésének postázási címe.

A szükséges dokumentumokat 2013. január 1. napjától az MVH címére kell postázniuk: 1385 Budapest 62. Pf. 867.

 

 

Hol lehet igényelni új õstermelõi igazolványt?

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) módosította az õstermelõi igazolványok kiváltásának feltételeit, mely változások 2013. január 1. napjától léptek hatályba. A már kiállított õstermelõi igazolványok érvényessége a következõképp alakul:

- a 2009. január 1-je elõtt kiadott igazolványok 2012. december 31-ig;

- a 2009. január 1-je és 2013. január 1-je között kiállított igazolványok 2014. december 31-ig;

- a 2013. január 1-tõl kiadott igazolványok három évig hatályosak.

2013. január 1. napjától egyszerre három adóévre váltható ki az õstermelõi igazolvány, valamint a három különbözõ adóévre szóló értékesítési betétlap. Az igazolványokat továbbra is a falugazdászoknál lehet igényelni.

 

 

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected]  e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! 

Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában üntessék fel az „Agro Napló” kifejezést! 

Az EURO-ECO Csoport országos mûködési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelõk érdeklõdését!

 

euroeco