MENÜ

Szakmai Nap a Bóly Zrt. Csípõteleki Tehenészeti Telepén

Oldalszám: 62-63
2014.01.21.

November 14-én a Bóly Zrt., mint a Bonafarm Csoport tagja szakmai napra hívta az érdeklõdõket a néhány héttel korábban átadott tehenészeti telepére. A Csípõteleki Tehenészeti Telep Magyarország legmodernebb szarvasmarhatelepe, melyre nagyon sokan voltak kíváncsiak az ország minden szegletébõl.

 

 

 

Ádám János vezérigazgató nyitóelõadásában elmondta, a rendezvény célja „a tudás és tapasztalat átadása”. A Bonafarm Csoport, mint a legnagyobb vertikális integráció hazánkban, az eredményes mûködés mellett feladatának érzi a legkorszerûbb ismeretek átadását az érdeklõdõ gazdák számára. A cégcsoport a hazai termõterület 0,5%-án gazdálkodik, a csípõteleki most átadott telepen 25 millió liter tej termelése a cél évente, ami 1,5%-át teszi ki az ország összes termelésének. A 2500 férõhelyes szarvasmarhatelep 2 évvel a munkák megkezdése után került átadásra.

 


Ádám János (Bóly Zrt.)

 

 

 Barkóczi Tibor a kivitelezõ és tervezõ cég (Dairy Service Kft. és Dairy Ép Kft.) többségi tulajdonosa ennek a két évnek a fõbb állomásait vette sorra elõadásában. Kiemelte, a beruházást úgy kellett lebonyolítani, hogy a mûködõ 1400-as tehenészet napi munkafolyamatait nem zavarhatták. Úgy kellett bontani és építkezni, hogy az állatok zavarása minimális legyen. Egy üzemelõ farmon folyt a kivitelezés, melynek nyomán a ma elérhetõ legkorszerûbb épületeket és technológiákat szerelték fel.

 

Magyarországon itt került elõször üzemi szinten beépítésre a homok-visszaforgatásos almozás. A trágyakezelõ technológia számos egyéb korszerû újdonságot is tartalmaz, mint például a homokülepítõ rendszer. Néhány szám az építkezésrõl: a teljes terület 16 hektár, 175 ezer m³ földet mozgattak meg, 90 ezer m² parkosítást végeztek el, csak a fejõházba 106 tonna acélt szereltek be, az istállókba további 732 tonnát, a fedett területek összesen 36 ezer m²-t tesznek ki és 8390 m közmûvezetéket fektettek le.

 

 


Barkóczi Tibor (Dairy Service és Dairy Ép Kft.)

 

 

A fejõház technikai újdonságait Pákh Károly ismertette. A mûszaki megoldások fejlesztése során mindig a tehén biológiáját, a tejleadás fiziológiáját tartották szem elõtt. Kíméletesen, de a lehetõ legrövidebb idõ alatt kell elvégezni a fejést, a tõgy károsítása nélkül. Az itt beépített fejõgép, ezeknek az elvárásoknak maximálisan eleget tesz.

 

 


A Csípõteleki Tehenészeti Telep fejõháza

 

 

A Bóly Zrt. vezetése már évekkel korábban elgondolkozott azon, ha megépítenek egy világszínvonalú tehenészeti farmot, 2500 tehénnel egy kerítésen belül, vajon az üzemeltetéshez lesz-e elég felkészült szakemberük? A megoldást a Holstein Genetika Kft.-n keresztül, amerikai oktatatóprogramokhoz való csatlakozás jelentette.

Akác Balázs, a Holstein Genetika Kft. ügyvezetõje a részletekrõl tartott elõadást. A program részét képezte a bólyi dolgozók amerikai farmokon eltöltött gyakorlat szerzését három tanfolyam keretében, illetve amerikai szakemberek magyarországi látogatásait. Az alapvetõ cél, a menedzsment felkészítése a farm mindennapi munkáinak levezényléséhez és a szaporodásbiológiában dolgozó szakemberek oktatása, az állomány méretébõl adódó specialitásokról. Mindenki számára tanulságos, hogy mit válaszolt egy kaliforniai nagy tehenészet tulajdonosa arra a kérdésre, mi kell a minõségi tejtermeléshez? Négy dolog: jó menedzsment, jó tömegtakarmányok, jó tehénkomfort és jó genetika!

 

 


Akácz Balázs (Holstein Genetika Kft.)

 

 

Éliás Dávid a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. vezetõ szarvasmarha szaktanácsadója, azokat a takarmányozási koncepciókat mutatta be, amik nem csak Bólyban, hanem az ország számos tehenészetében már eredményesen mûködnek. Az idei évben komoly kihívást jelentett a tehéntartóknak, az alapanyagok árának drasztikus emelkedése, valamint a nyári hõstresszes idõszak nagysága, és hossza. A tömegtakarmányok minõségét pedig a csapadékhiány tette tönkre. Mivel a tej árának emelkedése nem tartott lépést a költségek növekedésével, ezért a takarmányos cégeknek alternatív lehetõségeket kellett és kell keresni a tej önköltségének szinten tartásához, lehetõleg a termelési szint fenntartása mellett. A tejelõ tehén fehérje ellátásában alternatív lehetõséget jelentenek a növényi alkaloidák, melasz alapú, és egyéb fehérje melléktermékek alkalmazása. A Ruminolac program elindítása már három évvel ezelõtt megtörtént. Esszenciális olajok és növényi kivonatok segítségével érhetünk el kedvezõbb folyamatokat a fehérje- és más tápanyagok emésztésében. Fokozza a TMR ízletességét és természetes pufferhatást fejt ki a bendõben. A termék használatával törekszünk a bendõben az ammónia és a metán termelésének visszaszorítására. A melléktermékek közül a treonin gyártás mellékterméke – Amino-Koktél – ajánlható olcsó fehérjeforrásként, napi 1–2 kg-os mennyiségben etetve. Számos egyéb melléktermék is jó alternatívát jelenthet (pl. DDGS, CGF, Malátacsíra stb.), amennyiben az ára kedvezõ és az elérhetõségük folyamatosan biztosítható. Fel kell hívni a figyelmet a kukorica alapú melléktermékek esetén, a gombatoxin – mindenekelõtt az aflatoxin – szinteket folyamatosan kontroll alatt kell tartani. A szaporodás-biológiai folyamatok támogatását az esszenciális zsírsavak (omega-3 és 6) használatával érhetjük el. Az optimális arányuk beállítását érhetjük el a különbözõ készítményekkel. A hallgatóság megismerkedhetett a Csípõteleken etetett takarmányokkal, és receptúrákkal.

 

 


Éliás Dávid (Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.)

 

 Kádár Péter a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. ügyvezetõ igazgatója elõadásában bemutatta az általa vezetett céget és kitért a hozzáadott érték, általuk való értelmezésére. Az ország keveréktakarmány-szükséglete – a Gabonaszövetség tagjai szerint – ma csupán 3,4 millió tonna. Ez a szám 2000-ben is 2 millió tonnával volt több. A Bábolna Takarmányok 12% piaci részesedéssel bírnak a magyar takarmánypiacon jelenleg. A cég alapfilozófiája a kölcsönös bizalomra épülõ értékteremtés és minõség biztosítása. A szarvasmarha termékek piacának 14%-át tudhatják magukénak, ami kb. 23 400 db tejelõ tehén takarmányozását jelenti. A szaktanácsadás egyik fontos részét képezi tevékenységüknek, minden partner számára egyedi igényeik szerint állítják össze a legoptimálisabb receptúrákat. Kiegészítve a telepi diagnosztikai, állategészségügyi és menedzsment tanácsadással.

 

 


Kádár Péter (Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.)

 

 A rendezvény a Holstein-fríz Tenyésztõk Egyesülete által adományozott tábla felavatásával és a résztvevõk teleplátogatásával ért véget.

 

 


A szakmai nap érdeklõdõi teleplátogatáson vehettek részt

 

-an-