MENÜ

Regionális ügyféltalálkozó az OTP Banknál

Oldalszám: 55
2014.01.21.

Hiszünk a személyes kapcsolat fontosságában, ezért még az idei év novemberében regionális ügyféltalálkozókat szerveztünk az ország öt különbözõ pontján – mondta lapunknak Szabó István, az OTP Bank Agrár Ügyfélkapcsolati Fõosztályának vezetõje.

 

 

 

Milyen apropóból szervezték meg ezeket a partnertalálkozókat?Mint ahogyan már több fórumon is hangsúlyoztuk, az OTB Bank stratégiájában kiemelt helyen kezeljük a mezõgazdaság, valamint az élelmiszeripar finanszírozását. Annak érdekében, hogy a termékfejlesztés során a piaci körülményekhez igazodó, valamint az ügyfeleink igényeit mind jobban kielégítõ konstrukciókat dolgozhassunk ki, fontosnak tartjuk, hogy az ilyen, és hasonló konzultációk keretében közelebbrõl megismerkedjünk meglévõ, és leendõ partnereink finanszírozási igényeivel, az esetlegesen felmerülõ problémáival. Egyebek között ezért indítottuk útjára a regionális ügyféltalálkozóinkat, amelyeket Debrecenben, Budapesten, Badacsonyban, Kecskeméten, valamint Kaposváron rendeztünk meg.

 

Milyen információkkal gazdagodhattak az OTP Bank azon ügyfelei, akik részt vettek ezeken az eseményeken?Fontosnak tartjuk, hogy a hazai agárvállalkozók a finanszírozási lehetõségek mellett tájékozottak legyenek az õket érintõ szabályozási kérdésekben, mind a hazai, mind az európai uniós agárpolitikai környezetet illetõen. Ennek érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az Agrárgazdasági Kutató Intézet szakértõit kértük fel arra, hogy nyújtsanak tájékoztatást az agrárágazat nemzetgazdasági szerepe, teljesítménye, aktuális kérdései, valamint a Közös Agrárpolitika jelenlegi állásával kapcsolatban. Igyekeztünk olyan témákat a palettánkra tûzni, amelyek az ágazatot érintõ legfontosabb kérdésekre adhatnak választ, és amelyek hasznos információval szolgálhatnak mind a mezõgazdaságban, mind az élelmiszeriparban mûködõ vállalkozások számára.

 

Mit gondol, az elõadások megfeleltek az ügyfelek várakozásának?Ha kizárólag a megjelentek létszámából indulunk, ki, akkor úgy vélem, hogy az elõadássorozat sikeres volt, hiszen az öt rendezvény alatt közel kétszázötven agrárügyfelünknek sikerült tájékoztatást nyújtani az aktuális finanszírozási és támogatási kérdéseket illetõen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a meghívottak érdeklõdve hallgatták az elõadásokat, megtaláltuk azokat az alapvetõ tárgyköröket, amelyek alakulása leginkább foglalkoztatja a mezõgazdaságból élõket. A konzultációk során a résztvevõk aktívak voltak, kérdéseikben leginkább a földtörvény szabályozásának alakulásáról, az öntözésfejlesztés lehetõségeirõl, valamint a közös agrárpolitika 2024–2020 idõszakára vonatkozó támogatási rendszerérõl érdeklõdtek.

 

 Hogyan látja az OTP Bank az agrárfinanszírozásban betöltött szerepét?A vállalati hitelezés, ezen belül pedig az agrárvállalkozások finanszírozása prioritást élvez a menedzsment számára. Az e téren tett aktivitásunk meghozta az eredményét, hiszen míg a kedvezõtlen gazdasági helyzet következményeként Magyarországon tavaly 8%-kal csökkent a vállalati hitelek állománya, addig az OTP Bank vállalati hitelportfóliója 5%-kal nõtt, az agrárvállalkozásoknak nyújtott hitelállomány pedig 15%-kal. Ebbõl is látszik, hogy az OTP Bank továbbra is elkötelezett az agrárium finanszírozásában.