MENÜ

500-ak klubja kísérleti eredmények a számok tükrében

Oldalszám: 34-37
2014.01.20.

A 2011 novemberében elindított 500-ak Klubja egy szaktanácsadáson alapuló modern mûtrágyázási demonstrációs kísérletsorozat, amely a Bige Holding Csoport zászlóshajójaként is ismert, 80 éves folyamatos termelõi múltra visszatekintõ Nitrogénmûvek Zrt. irányításával valósul meg. A legalább 3 évesre tervezett szántóföldi növénytermesztést hatékonyabbá és gazdaságosabbá tevõ programban 500 gazdálkodó partner vesz részt az ország egész területérõl. A Genezis Partnerhálózat által beállított szántóföldi kísérletekben tavaszi és õszi vetésû növények tápanyag-visszapótlásának optimalizálása a cél.

 

 

 

 

A magyarországi mûtrágyázási gyakorlatra jellemzõ, hogy a 80-as években feltöltõ jellegû volt, azonban az elmúlt 20 évben kizsákmányoltuk a földjeinket. Mára elfogadottá vált az a felfogásbeli változás, hogy a szokásos 70-120 kg hatóanyagú mûtrágya kijuttatás nem elég a korszerû, profitot hozó termés eléréséhez, és messze elmarad a nyugat európai felhasználási szintektõl. Ebben a szemléletváltásban kíván a Genezis Partnerhálózat segítséget nyújtani a fejlõdés és versenyképesség iránt elkötelezett gazdálkodóknak.

 

 


Nagyításhoz katt a képre

 

 

A kísérlet során egymás közvetlen szomszédságában található 2 x 5 hektáros táblákat, GPS készülékkel mértünk ki és jelzõkarókkal különítettük el „Üzemi” és „Genezis” táblákra. A program hiteles megvalósításának alapjaként minden kísérleti területrõl egységes talajmintát vettünk, amelyet bõvített talajvizsgálati módszerrel elemeztünk. A talajok tápanyag-feltöltöttségének ismeretében a Pro Planta szaktanácsadási program segítségével termõhely-specifikus szaktanácsokat készítettünk az adott növénykultúrára, amely az általunk javasolt mennyiségû tápanyag-utánpótlás hozam- és profitnövelõ hatásáról gyõzi meg a partnereinket. Az 500-ak Klubja résztvevõk így saját tapasztalatukból, lényegében kockázatmentesen gyõzõdhetnek meg a Genezis termékportfólió kiváló minõségérõl, termésnövelõ és minõségjavító hatásáról, továbbá a Pro Planta programon nyugvó szaktanácsadás magas szintû szakmai színvonaláról.A 2011/12-es gazdasági évben az 500-ak Klubja résztvevõi körében a tavaszi vetésû növények közül a kukorica szerepel a legnagyobb arányban (75 %), ezt követi a napraforgó (20 %). Ezen kívül szerepel még burgonya, szója, olajtök, zab, borsó, csemegekukorica és egyéb haszonnövények a programba bevont növények listáján. Az õszi vetésû növények közül legnagyobb arányban az õszi búza (80 %) mellett a repcés (17 %) kísérletek kerültek beállításra, ezen kívül õszi árpa szerepel még a kísérletbe bevont növények között.A projekt során a betakarítási eredményekbõl komplex összehasonlítást készítettünk, és gazdaságossági számítások segítségével megmutatjuk, hogy az adott terményárak mellett a többlet ráfordításként jelentkezõ mûtrágya termékek felhasználásával mekkora többletet tudnak realizálni partnereink.Az alábbi összeállításban helyzetjelentést adunk az ország különbözõ területein beállított néhány kísérlet eredményérõl.

 

 

A Somogy megyei Igal-Agro Kft. 500-ak Klubja kísérlet bemutatásaAz Igal-Agro Kft. Igal város szélén, külsõ Somogy határában folytat mezõgazdasági termelõ tevékenységet. Az 1.300 hektáron gazdálkodó céget 2002-es alapítása óta jelenleg is a 67 éves Nagy György vezeti. Alkalmazottainak száma 16 fõ.Szokásos vetésszerkezetük: 400 ha kalászos, 100 ha cukorrépa, 100 ha napraforgó, 700 ha kukorica.A társaság John Deere, Ferguson, Fiat és MTZ erõgépekkel, John Deere, Monosem vetõgépekkel, Sulky mûtrágyaszóróval, Hardy permetezõvel és Claas Vario, Tucano kombájnokkal dolgozik.


Nagyításhoz katt a képre

 

 

A szóban forgó kukorica kísérletben az alábbi talajmûvelési sorrendet követték:A betakarított kukorica elõvetemény után õszi mélyszántást, majd tavasszal simítóval talajlezárást végeztek. A kiszórt mûtrágya bedolgozása ásóboronával történt.Az üzemi táblára 600 kg/ha Genezis Pétisót és 300 kg/ha Genezis NPK 8:20:30-at szórtak.A Genezis kísérleti táblára 700 kg/ha Genezis Pétisót és 280 kg/ha Genezis NPK 8:20:30 mûtrágyát juttattak ki.

 

 


 

 

Áprilisban összesen 26,6 mm csapadék volt az adott térségben, így a tavaszi talajelõkészítõ munkák elvégzése zavartalanul történhetett, melynek eredményeképpen a vetést idõben, április 20-án el tudták végezni.A táblázatban foglaltakat tanulmányozva megállapítható, hogy az üzemi mûtrágyaszintet túllépve, 25 kg nitrogén-hatóanyaggal többet adtunk a gazda által kijuttatott mûtrágyánál. A foszfor- és kálium-hatóanyagból viszont 4 illetve 6 kg-mal kevesebbet juttattunk ki.

 

 


 

 

A gazda PR37Y12 hibridet 68.000 csíra/ha mennyiséggel vetette el a kísérleti táblán. A kelés egyöntetû, a tábla minden részén elfogadható volt.A növény fenológiai vizsgálata során a Genezis kísérleti táblában nem volt számottevõen nagyobb növénymagasság, de erõteljesebb növényt és magasabb termékenyülési arányt figyelhettünk meg a kétszeri lombtrágyázás hatására, mint az üzemi részen.A címerhányás ideje alatti (június 29. és július 10. között) 33-40 °C hõmérséklet a termékenyülésre rendkívül negatív hatást gyakorolt. A rossz termékenyülés miatti terméskiesés (csõ- és szemhiány) elérte a 30%-ot, illetve a tábla egyes részein meg is haladta azt.Az üzemi- és a kísérleti tábla terméseredménye közötti 1,61 tonna különbség 104.650 Ft/ha többletet jelent a jelenlegi értékesítési árak (65.000 Ft) figyelembe vétele mellett. Amennyiben a Genezis kísérletben felhasznált többletmûtrágyák aktuális árát vesszük figyelembe, a felhasznált 100 kg/ha Genezis Pétisó többlet 7.500 Ft-ba, a két lombtrágya kezelés 5.900 Ft-ba került.

 

 


 

 

A kísérletbe bevont táblarész 5 hektáros volt, amin a gazda összesen 456.250 Ft többletet ért el.

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Orosz Sándor 500-ak Klubja kísérletének bemutatása

Orosz Sándor 57 éves gazdálkodó, társasági formában 300 hektáros gazdaságot vezet Tomor illetve Lak határában (Mezõlak Kft). A gazdálkodással 1976-ban került kapcsolatba, elõbb a helyi szövetkezetben, majd saját vállalkozását építve dolgozott a növény- és állattenyésztés területén.Szokásos vetésszerkezete kb. 100 ha õszi és 130 ha tavaszi növénybõl áll. Az õszi vetésben 100 ha õszi búzát, a tavasziban 30 ha kukoricát, 60 ha napraforgót valamint 40 ha tavaszi árpát vet. Mindezek mellett még 45 ha gyümölcsös (szilva, sárgabarack, meggy) ültetvény mûvelését látja el Orosz Sándor 7 alkalmazottal.A gazdaságában az alábbi erõ- és munkagépek munkájára alapoz: John Deere 6830, 2 db MTZ 892.2, 2 db MTZ 82, IH 6,2 m tárcsa, RAU 5,6m kombinátor, IH6200 gabonavetõgép, BERTU 18m széles szántóföldi permetezõ, valamint egy SPC vetõgép.

 

 


Nagyításhoz katt a képre

 

 

A szóban forgó kukorica kísérletben az alábbi talajmûvelési sorrendet követte: betakarított kalászos utáni tarlóhántás, õszi mélyszántás, tárcsázás, tavasszal magágykészítés kombinátorral. A kombinátorozást megelõzõen történt a mûtrágyák kiszórása. Az üzemi táblára került Genezis NPK 10:15:15 mûtrágya 200 kg/ha-os, Ammónium-nitrát 150 kg/ha-os adagban, valamint a Genezis kísérleti táblára 420 kg Genezis Pétisó és 520 kg Genezis NP 20:15 típusú mûtrágya 400 kg/ha-os adagban.

A vetést megelõzõ csapadékban szegény tél illetve tavasz lehetõséget nyújtott ugyan a tavaszi talaj elõkészítésre, melynek hatására a vetést is idõben el lehetett végezni, ugyanakkor a talaj vízkészletei nagyon csekély mértékûre zsugorodtak. 2011. novemberben 0 mm, decemberben 64 mm, 2012. januárban 27mm, februárban 18 mm, márciusban 0 mm csapadék esett.

 

 


 

 

A táblázatban foglaltakat tanulmányozva megállapítható, hogy az üzemi mûtrágyaszintet a Genezis kísérletünkkel lényegesen túlléptük, jelen esetben 122 kg nitrogén és 30 kg foszfor hatóanyaggal többet adtunk a gazda által kijuttatott mûtrágya mennyiségnél.

 

 


 

 

 

A növény fenológiai vizsgálata során mindvégig megállapítható volt, hogy a Genezis kísérleti táblában a teljes idõszak alatt nagyobb növénymagasság volt, mint az üzemi táblában. Ezen kívül a növény habitusa is jobb volt a Genezis kísérleti kezelésben.A kukoricavetés során a gazda jelen esetben Dekalb DK 391 (FAO310) hibridet használt, hektáronként 70.000 csírát vetett. A kelés egyöntetû volt.

 

 


 

 

A vegetáció korai szakaszában hulló havi 30-40 mm csapadék, a folyamatos szeles idõ, illetve magas hõmérséklet hatására a kukorica júliusra sajnos megsínylette a kedvezõtlen körülményeket, a levelek sárgulni, száradni kezdtek. Öröm az ürömben, hogy a Genezis szaktanácsolt terület harmonikus foszfor- és káliumellátásának köszönhetõen a kukorica stressztûrése jobbnak bizonyult az üzemi táblarésszel szemben. A Genezis Kukorica Levéltrágya kijuttatása szintén közrejátszott a nagyobb terméseredmény eléréséhez a Genezis kezelésben. A júliusban érkezõ 169 mm csapadék hatására a kukoricás kezdett helyrerázódni, és ismét intenzív növekedésnek indult. Az utolsó pillanatban érkezett nagyobb mennyiségû csapadék hatására a csövek szépen teltek.

Az üzemi- és a kísérleti tábla terméseredménye közötti 2,2 tonna különbözet, árbevétel tekintetében kb. 142.000 Ft/ha többletet jelent a jelenlegi értékesítési árak figyelembe vétele mellett. Amennyiben a Genezis kísérletben felhasznált többletmûtrágyák aktuális árát vesszük figyelembe, az üzemi területen 36.450 Ft-ot használtunk fel mûtrágyázásra hektáronként, míg a Genezis szaktanács által javasolt területre 84.540 Ft-ot fordítottunk. A kettõ különbsége 48.090 Ft/ha.

 

 


 

 

Fentiek szerint megállapítható, hogy a Genezis kísérletbe bevont 5 hektáros táblarészen a gazda többlete hozzávetõlegesen 470.000 Ft.