MENÜ

A szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 11
2014.07.23.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként mûködõ Univer-Penta Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

 Tejágazati állatjóléti támogatásnál milyen gyakorisággal kell a jogcímmel kapcsolatos kötelező munkahelyi oktatásokat megtartani? 

Az oktatásokat minden gazdálkodási évben legalább egyszer meg kell tartani. Ha új munkavállaló kezd dolgozni a telepen, vagy bármilyen változás történt, amiről a dolgozókat tájékoztatni kell (pl. új takarmányozási receptúra került bevezetésre), akkor ezen felül is új oktatást kell tartani. Mindezekről oktatási jelenléti ívet kell vezetni!

 

Mely időszakban szükséges engedélyt kérni a Natura 2000 gyepterületen történő legeltetéshez?

Natura 2000 gyepterületen az október 31. és következő év április 23. napja között történő legeltetéshez a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség; helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges.

 

Mekkora a maximális támogatási összeg a hamarosan induló gazdaságátadási támogatásnál?

Az átadó gazdálkodó legfeljebb 7 éven keresztül, havonta az alábbi összeget kaphatja meg támogatásként (tervezet):

1 EUME átadott gazdasági méret után a hónapban aktuális „minimálbér” 25%-a. (Jelenleg: 93 000 Ft x 25% = 23 250 Ft/hó.)

Minden további megkezdett EUME átadás után a hónapban aktuális „minimálbér” 10%-ával kell növelni az előző pontban szereplő összeget. (Jelenleg minden további EUME után + 9300 Ft/hó.)

Például, ha egy gazdálkodó 10 EUME gazdaságot (ez körülbelül 25 ha szántónak felel meg) ad át, akkor a támogatás összege a fentiek alapján: 1 x 23 500 Ft + 9 x 9300 Ft, összesen: 107 200 Ft/hó.

A maximálisan igénybe vehető havi támogatás összege nem lehet nagyobb az aktuális minimálbér 200%-ánál, azaz jelenleg 186 000 Ft-nál.

 

Meddig nyújthatják be az első (90%-ra vonatkozó) kifizetési kérelmüket a 2012. évi Fiatal gazda pályázat nyertesei?

A határozat kézhezvételét követő 90 napon belül van lehetőség a támogatási összeg 90%-át lehívó kifizetési kérelem benyújtására, ezen időpontig azonban már igazolni kell az MVH felé az egyéni vállalkozói tevékenységet, valamint – vállalás esetén – a Termelői Csoport/TÉSZ-tagságot.

Az EURO-ECO Csoport nem csak a pályázatok elkészítésében, hanem az elnyert támogatások megtartásában is segíti partnereit (vállaltak teljesítése, hivatali ellenőrzéseken való megfelelés stb.)!

 

Mely biztosításokat érinti a jövő évtől a biztosítási adó?

2013. január 1-jétől biztosítási adó érinti a casco, vagyon- és balesetbiztosításokat. A biztosítási adó mértéke casco esetében 15%, vagyon- és balesetbiztosítások esetében 10%. Az adó alapja a biztosítás éves díja.

 

Várhatóan mikor indulnak az első állatjóléti felelős képzések, és mely hivatalnál lehet majd jelentkezni rájuk?

2013-tól bizonyos állatlétszám felett valamennyi állattartónak az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie. Az állattartó által kijelölt állatjóléti felelősnek állatvédelmi képzésen kell részt vennie, és képesítési bizonyítványt kell szereznie.

A képzést és a vizsgáztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szervezi, végzi, eredményes vizsgát követően képesítési bizonyítványt ad ki, melyeket nyilvántart.

A képzések első turnusa januárra várható a hivatal szerint. Az előzetes igényfelmérések után kijelölik a helyszíneket (első körben országosan kb. 5 helyszín várható), és a terv szerint a NÉBIH honlapján lehet majd regisztrálni a képzésekre.

Az állatjóléti felelős személy alkalmazásának, illetve kijelölésének kötelezettsége ugyan január 1-jétől már életbe lép, de a hivatal tájékoztatása alapján a képzések tolódása miatt egyelőre nem fognak ellenőrzéseket tartani ennek kapcsán.

 

Mekkora a magánszemélyek háztartási igényeit nem meghaladó mértékű állattartás felső határértéke?

Ezen mérték vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan; számosállat: 500 kg élőtömegű állategyed vagy csoport.

 

Milyen változások várhatók jövőre a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés szabályaiban?

Kisebb, technikai jellegű módosítások mellett az alábbi főbb változások lépnek életbe a jövő évben:

A 2013. január 15. napját követően beadott igényléseknél már csak a bevallás benyújtását megelőző három éven belül kiállított számlák elszámolhatók.

A földművelésügyi hatóság a nem művelt területekről nyilvántartást fog vezetni, melyeket a falugazdászok bevonásával ellenőrizhetnek.

A vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság megállapítása érdekében a jogszerű földhasználat tényét a TakarNet Földhivatali Információs Rendszerben szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

A 3 éven belüli számlák érvényességéről, valamint a művelt területek nagyságáról külön nyilatkozni kell az adóbevallási nyomtatványon.

Ha valaki szőlő-gyümölcs ültetvényre igényelt külön gázolaj de minimis támogatást, akkor erről is nyilatkozni kell.

Az erdőfelújítási munkák elvégzésének határidő-túllépése esetén nem igényelhető vissza a gázolaj jövedéki adója.

Az új szabályokat a 2013. január 15-től beadott igényléseknél kell alkalmazni.

2013. január 15-től az igényléseket közvetlenül a NAV-hoz kell megküldeni, az ügyfélnek a falugazdászt nem kell megkeresnie igazolás céljából.

 

Mely időszakban tilos trágyát kijuttatni nitrát-érzékeny területeken?

Tilos kijuttatni trágyát november 15-től február 15. napjáig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett.

 

Papír alapon, vagy elektronikusan kell teljesíteni a nitrát-adatszolgáltatást?

Az adatszolgáltatás papír alapon és elektronikusan is teljesíthető a talajvédelmi hatóság felé.

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!

Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!