MENÜ

A XXI. század fejéstechnológiája

Oldalszám: 60-61
2014.07.25.

A közelmúltban avatták fel Bólyban a Bonafarm Csoport csípõteleki tehenészetét. Nem csak a méretek, hanem a technika is lenyûgözõ az ország legnagyobb, legkorszerûbb telepén. Korunk csúcstechnikája testesül meg ebben a rendszerben, ahol a termelés minden mozzanata, de minden egyes tehén egyéni jellemzõje az egészségi állapotától a tejleadás napi változásáig számítógépes figyelemmel kísérhetõ és értékelhetõ. E világszínvonalú technika megvalósítását a Dairy-Ép Kft. és a Dairy Service Kft. oldotta meg. A cégcsoport közel 20 éve van jelen a magyar piacon és megalakulása óta töretlen sikert tudhat magáénak. A magyar tulajdonosi kör elsõsorban a BouMatic fejõgépgyártó cég képviseletére hívta életre a vállalkozást. Ma már több, a tejelõ szarvasmarhatartást kiszolgáló cég magas színvonalú termékét hozza be hazánkba, és nem egy esetben – megelõzve a hazai igényeket – úttörõ szerepet vállal a legújabb mûszaki megoldások és technológiai fejlesztések sikeres meghonosításában.

 

A Csípőteleken megépített világszínvonalú tehenészeti telep „lelke” a 72 állásos Xcalibur 360EX körforgó fejőberendezés. Kialakítása, szerkezete, a felhasznált anyagok és a beépített elektronikus eszközök minősége, továbbá az automatizálás színvonala azt a célt szolgálja, hogy az adott igényeket bármilyen körülmények között maradéktalanul ki tudja elégíteni az év 365 napján. A telep maximális feltöltöttségének elérésekor a berendezés képes lesz naponta háromszor 2200 tehenet megfejni, ami napi 6600 fejést jelent 32 literes fejési átlag mellett. Ez legkevesebb 70 000 liter tejet jelent naponta, maximum 15 óra alatt.


 Az Xcalibur 360EX körforgó rendszerű fejőberendezés 

működés közben. Napi 6600 fejés az év 365 napján

 

Nem vitás, hogy a tejtermelés folyamatában a jó tenyészanyag, azaz a jó tejelőképességű tehén játssza a kulcsszerepet. A második helyen ki kell emelni az állomány takarmányozását és az állatokat érő stresszhatások csökkentését célzó tartástechnológiát. De a gazdaságosság felé vezetõ úton a siker el is maradhat, ha a fejõberendezés nem képes kinyerni a megtermelt tejet. Ezt ismerte fel a BouMatic cég, amikor megalkotta mottóját: „A fejőberendezésnek a rendelkezésre álló tejet a lehető legkíméletesebben, leggyorsabban és legtökéletesebben kell kinyernie a tőgyből”.

A csípőteleki 72 állásos fejőberendezés üzemeltetése során a tehenek átlagosan 7–8 másodpercenként követik egymást. Az állatok beterelése térszűkítő kapuval történik. A Dairy Service Kft. által kínált műszaki megoldás teljesen automatizált, nem igényel emberi beavatkozást. A kapu pneumatikus mozgatása kizárja a mechanikai sérülés lehetőségét, az állatok beterelése folyamatosan, torlódásmentesen és a lehető legkíméletesebben zajlik.

Az Xcalibur 360EX fejőberendezés körforgó platformja 10 cm vastagságú betonpadozatra csavarozott acélszerkezetből áll. A fejőszemélyzet a platform külső kerülete mentén tevékenykedik, míg a belső perem alatt, a szennyeződésektől védve helyet kaptak a pulzátorok, pulzációfigyelők, a tejmérők, a tejgyűjtő, a tejszivattyú és annak programozható vezérlőegysége. A körforgó berendezés „belseje” süllyesztett átjárón közelíthető meg, így az ott elhelyezett műszerek és berendezések karbantartását gyorsan és könnyen lehet elvégezni. A vastag betonpadozatot a tehén stabilnak és biztonságosnak érzi (nem úgy, mint a vékonyabb és könnyebb acélpadozatot), a fejés során nem változik a komfortérzete. Ezt bizonyítja, hogy az állatok a platformon való tartózkodás ideje alatt megállás nélkül, nyugodtan kérődznek, valamint a fejés befejeztével „vonakodva” hagyják el a berendezést.

Az állatok egyedi azonosítása ISO RFID (Radio Frequency Identification, rádiofrekvenciás azonosítás) fültagok és a belépő ponton elhelyezett antenna segítségével történik. Az állat fülén lévő egyedi azonosító passzív kivitelű, nem igényel energiaforrást, maga az antenna aktiválja, amikor a tehén bekerül annak hatósugarába. A BouMatic által ajánlott és a Dairy Service Kft. által forgalmazott rendszer megbízhatóságára utal, hogy a sikeres, hibamentes azonosítások aránya legalább 98%.

Optimális üzemeltetés esetén a tõgyelõkészítésre 80–90 másodperc áll rendelkezésre. A fejőkészülék felhelyezése félig automatizált, és kb. 3–5 másodpercet vesz igénybe. A levétel teljesen automatikus, és akkor következik be, amikor a tejfolyás egy elõre beállított érték alá csökken (általában 720 ml/perc). A levevő automatika egyes egységei és működési mechanizmusai az amerikai hadseregtõl kerültek ki, megbízhatóság és anyagminőség tekintetében messzemenően a legjobbak. A tõgy fejés utáni utókezelését (fertõtlenítését) egy ember manuálisan végzi.

A tej kinyerésére Flo-Star MAX fejõkészülékeket használnak. Jelenleg ez az egyik legjobb fejõkészülék a piacon. Tömegét tekintve a világ legkönnyebb készüléke, jól illeszkedik a tõgy anatómiájához és felhelyezett állapotban minimális terhelést gyakorol a tõgyre. Maximális tejáteresztõ képessége 20 liter/perc, ami lehetõvé teszi a kiemelkedõ tejhozamú tehenek problémamentes fejését is. A pulzációs paramétereket a Pulse-O-Rater egység fejõkészülékenként állandóan, ezredmásodperces pontossággal figyeli és rögzíti. Az értékek a központi számítógép monitorján tekinthetõk meg, ami lehetõvé teszi a pulzáció valós idejû megfigyelését és az esetleges hibák azonnali észlelését. A rendszerre jellemzõ, hogy teljes terhelés alatt a vákuumingadozás nem haladja meg a 2 kPa-t. A FloStar fejõkészülékkel a teljes tejleadás 3–5 percet vesz igénybe úgy, hogy az elsõ 2 percben a tej 55–60%-át nyeri ki. Az egyenletes fejés és a lehetõ legrövidebb fejési idõ minimumra csökkenti a tõgystresszt.

A fejõszemélyzet munkáját rendkívüli módon megkönnyítik a kabinetszekrényeken elhelyezett TouchPoint készülékek. Fejés közben a TouchPoint egyrészt megjeleníti az összes fontos adatot (állás száma, tehén azonosító száma, fejés ideje, megfejt tej mennyisége stb.), másrészt pedig a készülék mindkét oldalán elhelyezett színes LED lámpák tájékoztatják a személyzetet a fejés menetérõl és az esetlegesen bekövetkezett rendellenességekrõl. A LED lámpák több színû állandó vagy villogó fényei több mint 90°-os szögben (a forgó platform mellett állva, adott helyrõl nézve 10 állással „hátra” és 10 állással „elõre”) jól láthatók, így a személyzetnek bõven van ideje a beavatkozásra és a fellépõ hiba elhárítására. Ezen túlmenõen a készülék utasítások bevitelére is alkalmas (pl. adott tehén kiválogatása a fejés után).

 


 A körforgó fejõberendezés belsõ pereme mentén elhelyezett 

egységek. Külön kiemelve a tejmérõk (balra), a Pulse-O-Rater (jobbra 

fent) és a tejszivattyú programozható vezérlõje (jobbra középen)

 

 


 A TouchPoint készülék. A 71. álláson a tehén 4,5 perc alatt 14 liter tejet adott.

A fehéren világító LED lámpák jelzése szerint a tejleadás 

problémamentesen zajlott le

  

A fejõplatform elhagyása után a visszatérõ folyosón lehetõség van a tehenek elõre beállított paraméterek szerinti kiválogatására. A folyamat teljesen automatizált, nincs szükség texasi kapura a tehenek megállításához. Az ott elhelyezett antenna a tehénazonosító szám leolvasása után „jelez” a válogatókaput mûködtetõ automatikának, amely a kapu megnyitásával „félretereli” az állatot. A válogatókapu kialakítása és mûködtetése olyan, hogy nem torlódhatnak az állatok a visszatérõ folyóson.

Szintén a visszatérõ folyosón történik az állatok lábápolása, vegyszeres kezelése. A tehenek két kádon haladnak át. Az elsõ tiszta vízzel van feltöltve, a másik pedig vegyszeroldattal. A megfelelõ oldatkoncentrációért az automatika felel, és szintén az automatika vezérli a víz- és oldatcserét.

Figyelembe véve a rendszer folyamatos, napi 15 órán át tartó mûködtetését, a legfontosabb elvárás az üzemzavarmentes állapot biztosítása. Ez kötelezõvé teszi a legfontosabb technikai egységek duplikálását. Így például a rendszer tartalmaz 2 db kenés nélküli frekvenciaváltásos vákuumszint-szabályozással rendelkezõ vákuumszivattyút, dupla hidraulika rendszert a platform mozgatásához, két kompresszort a sûrített levegõ elõállításához és a pneumatikus rendszerek üzemeltetéséhez stb. A duplikált berendezések üzemeltetése felváltva történik, azaz a rendszerek élettartama is duplájára nõ. Meghibásodás esetén pedig az átállás perceket vesz igénybe, azaz nincs hatással a fejés folytonosságára.

 

 


 

Lábápolás a visszatérõ folyosón. Egyszerû és hatásos

módszer a lábak egészségi állapotának megõrzéséhez

 

 

A megfejt tej továbbítását nagyteljesítményû szivattyúk végzik 100 mm átmérõjû rozsdamentes acélvezetéken és papírszûrõkön keresztül. A szûrõ itt is dupla kialakítású. A tejhûtés két lépcsõben valósul meg. Elõször egy 7000 liter/óra teljesítményû hõcserélõn keresztül halad át, amely csapvízzel 22°C-ra hûti le a tejet. A hõcsere során nyert langyos vizet az állatitatók felé vezetik el. A tej tárolási hõmérsékletre történõ hûtése a második lemezes hõcserélõben valósul meg. A „hideg energiát” egy 8+4 elpárologtató lappal szerelt csörgedeztetõ hûtõvel valósítják meg. A tejbõl kinyert hõenergia melegvíz elõállítására használható fel, a végleges hõmérsékletre lehûtött tej pedig 4 db 30 000 l-es, rozsdamentes acélból készült, hõszigetelt tejtároló silóba jut. A hûtõrendszer állandóan méri a bemenõ és a kimenõ tejmennyiséget és a hõmérsékletet.

 

 


 

A puffer tejtartály (hátul), a tejszûrõk (középen) és

a lemezes hûtõk (elöl). A végeredmény 3 °C-os szûrt tej

 

 

A fejõberendezés és a teljes vezetékrendszer tisztításáért a CIP-automatika „felel” (CIP = Clean In Place, magyarul helyben tisztítás). Semmilyen szerelési vagy egyéb munkákra nincs szükség, elég a fejõkészülékeket a mosótálcára helyezni és elindítani a mosási üzemmódot. Ettõl kezdve a mikroprocesszoros számítógép veszi át az irányítást.

A fejõberendezés külsõ mosása-tisztítása egy habosító automatika segítségével történik. Ez a berendezés a mosóoldatot felhabosítva juttatja az üresen forgó fejõberendezésre. 15–20 percnyi várakozás után megtörténik a habos oldat eltávolítása, és kezdõdhet a CIP-rendszer használata.

 

 


 

A habosító berendezés munka közben.

A tisztaság megteremtésének elsõ lépése

 

 

A BouMatic SmartDairy menedzsmentrendszere az üzemeltetõ kezébe adja a tehenészeti telep teljesen integrált irányítását. A rendszer moduláris felépítése lehetõvé teszi annak folyamatos bõvítését és továbbfejlesztését, a régi és az új eszközök együttmûködését, folyamatos integrálását. A valós idejû adatok ismeretében az éppen zajló fejési folyamatba való beavatkozás gyors és hatékony. Az egyedre, csoportra vagy egész tehénállományra vonatkozóan elkészített összesítõk, táblázatok, diagramok és jelentések segítenek a lehetõ legjobb intézkedések és stratégiai döntések meghozatalában. Az adatvesztés elkerülése céljából a tárolás két helyen történik (a SmartDairy vezérlõben és a központi számítógépben), a szinkronizálás folyamatos. Ezen túlmenõen, mûszaki hiba miatt (pl. kábelszakadás) bármelyik részegység önállóan, adatvesztés nélkül is képes mûködni és rögzíteni az adatokat, a hiba elhárítása után pedig automatikusan továbbítja azokat a központi számítógépre.

A SmartDairy rendszer sikeresen használható bármilyen új vagy felújított létesítményben, bármilyen nagyságú tehénállományban, bármilyen fejõberendezésen és bármilyen fejõrendszer-fajtán. Jelenleg a Dairy Service Kft. munkatársai véglegesítik a rendszerszoftver magyar fordítását, a teljes magyar változat 2013. elején lesz elérhetõ.

 

 


 

A SmartDairy vezérlõ (balra fent) és a központi számítógép.

Nélkülözhetetlen adatok a gazdaságosság és a hatékonyság

feltételeinek megteremtéséhez

 

 

 

A csípõteleki tehenészeti telepen a Dairy Service Kft. által végrehajtott fejõházi fejlesztés minden szempontból kielégíti a XXI. századi fejéstechnológiával szemben támasztott igény- és követelményrendszert, jelentõs mértékben hozzájárulva a gazdaságosság és a jövedelmezõség hosszú távú megteremtéséhez. A fejõház sikeres megépítése, tesztelése, üzembe helyezése és végleges átadása nem valósult volna meg a Dairy Service Kft. munkatársainak közel húsz éves, folyamatosan bõvülõ gyakorlati tapasztalata, szakmai tudása, valamint a szakma iránti elkötelezettsége és hozzáállása nélkül.