MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 11
2014.07.25.

 

Tejágazati állatjóléti támogatásnál helyileg hol kell megõrizni a kötelezetteknek a fejési munkafolyamatokról vezetendõ munkanaplót?

A fejési technológia és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítése esetén a támogatásra jogosult napi rendszerességgel köteles a fejési munkafolyamatokról munkanaplót vezetni, és azt a tartási helyen õrizni.

 

 

AKG esetén a zöldtrágyázás és a középmély lazítás egy menetben történõ megvalósításánál hogy kell bejelenteni a két agrotechnikai mûveletet?

Ez esetben is mindkét mûveletet külön-külön be kell jelenteni az MVH elektronikus felületén. (Ez tulajdonképpen két külön pipát jelent a felületen.)

Elõbb a zöldtrágyázást kell bejelenteni a mûvelet elvégzése elõtt legalább 15 napon belül, majd a megvalósítás után legkésõbb 15 napon belül külön be kell jelenteni a középmély lazítást is.

(Ha a zöldtrágyanövényt másodvetésben termesztjük, akkor legelõször annak (másod)vetését kell/kellett bejelenteni a vetést követõ 15 napon belül.)

 

 

Milyen adatokat fog tartalmazni az agrárkamara gazdaságszerkezeti nyilvántartása a gazdálkodókról?

Az új kamarai törvény szerint az agrárkamara a tag gazdasági tevékenységérõl gazdaságszerkezeti nyilvántartást is vezet. A gazdaságszerkezeti nyilvántartás tartalmazza a tag tulajdonában, használatában levõ termõföldeket, gépeket, eszközöket, épületeket, építményeket, mezõgazdasági vagyoni értékû jogokat, valamint a vállalkozás gazdaságszerkezetét, feldolgozó kapacitását.

 

 

Mennyibe kerül egy NFA földhaszonbérleti kiírás pályázati dokumentációja, és hol lehet megvásárolni?

Az önkormányzati kifüggesztés napjától számított 30 napon belül lehet jelentkezni a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (NFA) illetékes megyei irodájában az adott pályázatra, és egyben a pályázati dokumentációt is itt kell megvásárolni, mely alapesetben 40 ezer Ft + áfa.

A pályázatokat az önkormányzati kifüggesztés napjától számított 45 napon belül lehet benyújtani az NFA megyei irodájához.

 

 

Van-e lehetõség a kérõdzõ szerkezetátalakítási program keretein belül, az adott évre vállalt nemzeti program módosítására?

Igen, a választott nemzeti program módosítható a K2000 − „Módosítási kérelem a kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt kötelezettség megváltoztatásához” nevû MVH-s nyomtatványon, amelyet legkésõbb 2012. december 31. napjáig van lehetõség benyújtani.

Az évente választható (vagy késõbb ezekre módosítható) nemzeti programok a következõk:

 

- Minden 80 állategység (ÁE) után egy fõ teljes munkaidõben történõ foglalkoztatása, vagy naptári évente 2080 munkaóra elismert élõmunka ráfordítás biztosítása. 

- A mezõgazdasági, erdészeti, halászati, valamint vidékfejlesztési tevékenységbõl származó árbevétel tíz százalékának megfelelõ összeg beruházásra, beruházásokra, vagy azok részteljesítésére történõ fordítása.

- Képzésen való részvétel, és annak elvégzése. (A résztvevõk számát úgy kell meghatározni, hogy minden megkezdett 300 ÁE után egy befejezett képzést kell teljesíteni.)

 

 

Milyen forint/euró árfolyammal számolják a 2012. évi SAPS összegét?

Az Európai Központi Bank (EKB) 284,89 forintban határozta meg a forint/euró átváltási árfolyamot a 2012. évi egységes területalapú támogatásnál (SAPS).

Az árfolyamot az adott évben az EKB által szeptember utolsó napján jegyzett forint/euró átváltási érték határozza meg. (A hétvége miatt idén a szeptember 28. napján jegyzett árfolyam a mérvadó, ami 284,89 forint/euró.)

 

 

Milyen állatfajok legeltethetõk az AKG − Gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram területén?

Ezen támogatási jogcímmel érintett területen a következõ állatfajok legeltethetõk: szarvasmarhafélék, lófélék, juh, kecske.

 

 

 

A kárenyhítõ juttatás kiszámításánál milyen referenciaárral kell számolni õszi búza esetén?

Az idei évben, õszi búza esetén 63 Ft/kg referenciaárral kell számolni. Kárenyhítõ juttatás igénybevételére akkor jogosult az adott gazdálkodó, ha a kárenyhítési évben (jelen esetben 2011. november 1.–2012. október 31.) bekövetkezett mezõgazdasági káresemények üzemi szinten több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okoztak. (A 2012. november 1-tõl bekövetkezett károkat már a 2013. évi igénylésnél kell beszámítani.)

 

 

Kb. mekkora támogatási igény érkezett be az ÁTK IV-es pályázati jogcímre, és mennyi volt a meghirdetett támogatási keretösszeg?

Az EMVA – Állattartó telepek korszerûsítése (ÁTK) IV. jogcímen összesen 1128 db támogatási kérelem érkezett be az MVH-hoz a nyár végi igénylési idõszakban, közel 135 milliárd Ft támogatási igénnyel. A meghirdetett támogatási keretösszeg 40 Mrd Ft volt. (Több mint háromszoros volt a túligénylés.)

 

 

Ha egy termelõ az idei õszi benyújtási idõszakban lemarad az EMVA – Erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások igénylésérõl (pl. idén még nem felelt meg valamely feltételnek), várhatóan lesz-e lehetõsége jövõre is támogatást igényelni ezen jogcímen?

Várhatóan igen. A hatályos rendelet szerint a támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 2012. évben október 1. és november 30. napja között, a 2013. évben október 1. és október 31. napja között lehet benyújtani.

 

 

Mekkora a különleges tejtámogatás 2012. évi mértéke?A különleges tejtámogatás idei évre meghatározott mértéke legfeljebb 9,09 Ft/kg, a számításba vehetõ összes tejmennyiség legfeljebb 1 406 004 003 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter tejnek felel meg.

 

 

Kik igényelhetnek Varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez méhészeti támogatást?

A támogatást minden érvényes Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) tagsági viszonnyal rendelkezõ méhész-gazdálkodó igényelheti. A kérelem benyújtásának legvégsõ határideje 2013. április 6. napja.

 

 

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!