MENÜ

DuPont Pioneer nemesítés Optimum®AQUAmax®

Oldalszám: 19
2014.07.29.

A DuPont Pioneer Optimum®AQUAmax® hibridek az elmúlt évtizedek, tudatos és szakszerû nemesítési folyamatának következménye. Ennek a munkának kulcsfontosságú kérdése meghatározni azokat a specifikus tulajdonságokat, amelyek leginkább befolyásolják a növény teljesítményét száraz, aszályos körülmények között. E legfontosabb tényezõk között szerepel a stabilabb fotoszintézis, az erõteljesebb nõvirágzás, a szén és nitrogén nagyobb mértékû felhalmozása a csõben, a zöldszáron érés, a növény jobb víztartó képessége, az erõteljesebb gyökérzet, a jobb vízfelvevõ képesség. Két új Optimum® AQUAmax® hibridünkben, a P9175-ben és a P0216-ban mindezen tulajdonságok megtalálhatóak. Magyarországon a 2013-as évtõl kerülnek forgalomba.

 

A Pioneer kutatói már több évtizede nemesítenek olyan hibrideket, amelyek kiszámíthatóan teljesítenek száraz stresszes körülmények között. Ez a kutatási program a DuPont Pioneernál indult el a világon elõször, 1957-ben.

A munka azóta is töretlen, és a Pioneer mindig a legmodernebb nemesítõi módszereket alkalmazza. Száraz-stresszes nemesítést 1999 óta Irányított Stressz Programnak nevezik. A program sikeresen hozzájárul az Optimum®AQUAmax® hibridek fejlesztéséhez is. A helyszínek kiválasztásánál a legfontosabb kritérium, hogy a klimatikus adottságok nagyon hasonlóak legyenek. Ezen állomások területén a hõmérséklet rendkívül magas a nyári hónapokban, a kukorica fejlõdése során a lehullott csapadék minimális. A talajadottság viszont kedvezõ a kukorica számára, és így a precíziós öntözés segítségével tudják a stressz intenzitását irányítani. Ezeken a kísérleti állomásokon optimális csapadék ellátottság esetén a maximális termés 18-20 t/ha. Az irányított stressz során az aszályt modellezik virágzás, szemkitelítõdés vagy mindkettõ esetében, illetve a kontrol parcellában a vízellátottság optimális. Ennek segítségével a legjobb genetikai variációk határozhatóak meg. Jelenleg ma a világon 10 ilyen kutatóállomás létezik, ebbõl 2 Európában.

 

 


 

 

Az egyik kulcsfontosságú kérdés a szárazságtûrés fejlesztése során, meghatározni azokat a specifikus tulajdonságokat, amelyek növelik a növény teljesítményét aszályos körülmények között. Ezek a keresett sajátosságok a következõk:

- Stabilabb fotoszintézis

- Erõteljesebb nõvirágzás

- Szén és nitrogén nagyobb arányú felhalmozása a csõben

- Zöldszáron érés

- A növény jobb víztartó képessége

- Erõteljesebb gyökérzet, jobb vízfelvevõ képesség

 

A munka következõ lépése során egy széleskörû tesztelésre kerül sor, amely keretében az új hibrideket nagyszámú kísérletben vizsgáljuk. Azok a hibridek kapják meg az Optimum®AQUAmax® minõsítést, amelyek megfelelnek a következõ szigorú feltételeknek:

- Csapadékhiányos, erõsen aszályos körülmények között 5% terméselõny a jelenleg legjobbnak ítélt hibridekkel szemben.

- Normál csapadékellátottság mellett 3% terméselõny a jelenleg legjobbnak ítélt hibridekkel szemben.

- A fenti követelményeket két egymást követõ évben egyaránt bizonyítani kell, hogy megkapja a hibrid Az Optimum®AQUAmax® minõsítést.

- Az Optimum®AQUAmax® minõsítést mindig csak az új genetikák kaphatják meg, visszamenõleg egyik hibrid sem kerülhet be ebbe a csoportba.

 

 


 

A fenti ábrán látható széleskörû kutatási hálózat segítségével tudjuk biztosítani, hogy minden évben van aszályos vagy optimális termõterületrõl származó kísérleti adatunk.

2013-ban a hazai termelõk is használhatják az Optimum®AQUAmax® hibrideket, hiszen a P9175-ös és a P0216-os bevezetésre kerül Magyarországon. A Pioneer kísérleti sorokban e két hibrid is elvetésre került, eredményeiket hamarosan közöljük.

 

 


 

 

Az Optimum®AQUAmax® hibridek új lehetõséget jelentenek azon termelõknek, akik magasabb hozamot szeretnének elérni a csapadékhiányos területeken, ugyanakkor a rekord terméseket célozzák meg normál csapadékellátottságú évjáratokban.

A P0216 kimagasló teljesítményét a független hivatalos eredmények is alátámasztják: 2010-ben valamennyi vetélytársát maga mögé utasította, 840 kg-mal múlta felül a sztenderdek átlagát. 2011-ben újra megszerezte az abszolút elsõ helyet, és a sztenderdekhez képest 1710 kg-mal termett többet.

 


P0216-os a hegyfalui kísérletben, 2012.09.12.

 

 

Pákozdi István

Pioneer növények termékmenedzsere,

Magyarország 

A Pioneer az Optimum® AQUAmax® hibrideket 2 évig tesztelte termékfejlesztési kísérletekben aszályos környezeti feltételek között, Pioneer hibridekkel és kereskedelmi forgalomban kapható versenytárs hibridekkel szemben a közép-kelet európai régióban. Az Optimum® AQUAmax® hibridek átlagosan 5%-os terméstöbbletet mutattak ezekben a kísérletekben a kereskedelmi forgalomban lévõ hibridekkel szemben.

Aszályos környezetnek számít, amikor a virágzás vagy szemtelítõdés idején a relatív vízkészlet/vízigény kevesebb, mint 0,66 a Pioneer által szabadalmaztatott EnClass® rendszer 0-1 közötti skáláján. (1=Pioneer által meghatározott megfelelõ nedvesség szintje)

Egy hibrid teljesítménye aszályos körülmények között változó és sok tényezõtõl függ, pl: csapadékhiány mértéke és eloszlása, hõmérséklet, talajtípus, talajmûvelési gyakorlat, rovarkár és betegségek mértéke illetve egyéb környezeti stresszhatások. Az ilyen kísérletekben az átlagos termés az Optimum® AQUAmax® hibridek és egyéb forgalmazott termékek esetében kevesebb, mint 10 t/ha volt. Kedvezõtlen csapadék- és hõmérsékleti tényezõk mellett minden hibrid kevesebbet terem. A különbözõ adottsággal bíró helyszínek eredményei egymástól eltérõek lehetnek.