MENÜ

Egység a szakmán belül

Oldalszám: 41
2014.07.28.

Közölt sajtóhírek alapján az AgrárgépShow rendezési joga MEGFOSZ-tulajdonba került, így társkiállításként az AGROmashEXPO-val egy helyen és időben rendezik meg. Ennek kapcsán tettünk fel kérdéseket Dr. Medina Viktornak, hogy olvasóink részesei lehessenek a legújabb információknak.

 

 

Miért tartotta szükségesnek ezt a lépést a szövetség, illetve milyen eredményeket várnak a közös kiállítástól?

Ezzel a lépéssel megteremtettük az egységet a szakmán belül – egy helyen és idõben lehet megtalálni a teljes szakmai vertikumot. A mezõgazdasági vertikum cégeinek egy idõpontra, illetve kiállítási helyszínre koncentrálása a cégeknek és a termelõknek egyaránt kedvez. Így tudjuk biztosítani a látogatóknak, hogy idõt és energiát megtakarítva egy helyen tudják beszerezni a szezon megkezdéséhez szükséges összes információt. A kiállítóknak pedig nem kell azonos idõszakban több helyen is megjelenniük.

A 2013. január 30. és február 2. közötti rendezvénytõl azt várjuk, hogy az elõbb említett szakmai egységnek, és az AGROmashEXPO-val kialakított együttmûködésnek a szinergiájából – mind szakmai szempontból, mind pedig a látogatói elvárásoknak megfelelõen – a legmagasabb színvonalú igényeket is kielégítõ ágazati megjelenést tudunk elérni.

A kiállítók részérõl milyen elõnyökkel jár a közös fellépés, szereplés?

Nem kell azonos idõszakban több helyen is megjelenniük, így az erõforrásaikat hatékonyabban tudják felhasználni. Az ágazati egység megteremtésével pedig hosszú távon erõsebb tárgyalási és érdekérvényesítési pozíciókat tudnak elérni az ágazat egésze számára, és a közös érdekek mentén meg tudnak erõsödni.

Várható-e létszámnövekedés a kiállításon (úgy a kiállítói, mint a látogatói oldalról), illetve a tagszervezetben az új elképzelés következményeként?

Kiállítói oldalról az eddigi adatokat az elõzõ év azonos idõszakának számaival összehasonlítva már egyértelmûen látható a létszámnövekedés. Ez részben a szervezet elõzõ és mostani elnöksége által elért kedvezményes kiállítói feltételeknek, részben pedig az elõbb említett szakmai egységnek köszönhetõ. Az AgrárgépShow-n való megjelenés minden kedvezményével együtt a MEGFOSZ-tagsághoz kötött, ennek köszönhetõen a Szövetség tagsága is nõtt az elmúlt idõszakban. A látogatói oldalt tekintve még nincsenek adatok, de hasonló tendenciák várhatók, mint a kiállítók esetében. Ennek eléréséhez természetesen a Szövetség, a tagság és a Hungexpo is végez látogatói akvirálást, illetve olyan érdekes, hasznos és színes programokat igyekszünk összeállítani, amely ezen törekvéseinket segítik.

A kiállításon való közös szereplés mellett milyen fõ célkitûzéseket állított fel a Szövetség?

Korai lenne még a további elképzelésekrõl beszélni, mert azok még elõkészítési fázisban vannak, de rövid idõn belül dönt majd az összehívott közgyûlés. Természetesen a közgyûlésen született határozatokról és a kijelölt irányvonalakról „elsõ kézbõl” tájékoztatjuk majd az Agro Napló olvasóit.

A Bábolnai Gazdanapok alkalmával gyûlésre hívta tagjait a Szövetség. Az ott elhangzottakból milyen információkat emelne ki?A MEGFOSZ 2012. szeptember 6-án, a bábolnai Ötösfogat étteremben ülésezett. A tanácskozáson Harsányi Zsolt elnök úr elõször beszámolt az elmúlt idõszak tevékenységeirõl. Elmondta, hogy sikerült bejegyezni a képviselõ-változást, és elkészült az új aláírási címpéldány. Tájékoztatta a tagságot, hogy Dr. Bánáti István úr 10 év után nyugdíjba vonult, helyét Dr. Medina Viktor vette át. Természetesen beszámolt az AgrárgépShow megvásárlásáról is. A kiállítás rendezési joga mellett átadták a teljes arculati kézikönyvet, a kiállítási dokumentációt és az agrargepshow.hu honlapot is. Továbbá a korábbi szervezõ és tulajdonos cég nyilatkozott arról, hogy nem szervez az adott idõszakban más konkurens kiállítást.

Az AgrárgépShow megvásárlásával kapcsolatban új együttmûködési megállapodás aláírására került sor a Hungexpóval. Ennek keretében a jövõ évtõl már az AGROmashEXPO-val együttmûködve, társkiállításként üzemel a MEGFOSZ tulajdonában levõ AgrárgépShow a Hungexpo szervezésében, 3 évig. Azt követõen újra át kell gondolni a lehetõségeket. Harsányi Zsolt megköszönte az elõzõ elnökség munkáját és az Etyeken kiállítók bátorságát is, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen kedvezõ feltételeket sikerült elérni a Hungexpónál.

Az elnök Dr. Medina Viktornak adta át a szót, aki röviden bemutatkozott, majd összefoglalta a gépkatalógus kapcsán elért eredményeket, valamint a Bábolnai Gazdanapok MEGFOSZ-részvételéhez kiharcolt kedvezményeket. Itt kihangsúlyozta, hogy csak az összefogással lehetett eredményeket elérni. Elmondta, hogy havi hírlevél indult, amellyel kapcsolatban folyamatosan várja az észrevételeket, javaslatokat és információkat. Felhívta a figyelmet a CLIMMAR nemzetközi szövetséggel folyamatosan ápolt jó kapcsolat elõnyeire is, amelybõl számos olyan információ származik, amely segítséget jelent az ágazat pontosabb nemzetközi helyzetének a megismerésében, és a fontosabb trendek feltérképezésében.

Szabó István, a Felügyelõ Bizottság elnöke az elõzõ évi mérlegrõl és pénzügyi helyzetrõl tájékoztatta a hallgatóságot, biztosítva õket a Szövetség gazdálkodásának stabilitásáról. Ehhez kapcsolódóan Kis Pál titkár úr tájékoztatta a jelenlévõket a könyvelõváltásról, hozzátéve, hogy a könyvelés átadása és átvétele rendben lezajlott.

A további hozzászólásokban megfogalmazódott, hogy a jövõben sûrûbben kell majd összehívni az elnökséget, és az elkövetkezõ közgyûlést nagyon alaposan elõ kell készíteni, mind formai, mind pedig szakmai oldalról. Itt mondta el Szalai László, hogy a májusi elnökségi ülésen õt kérték fel az alapszabály frissítésére. A feladat alapvetõen három területet érint, amellyel foglalkozni kell: a közhasznúság kérdését, az etikai bizottság kialakítását valamint a pártoló és tiszteletbeli tagság definiálását. Az alapszabály-módosítás szükségességének megtárgyalása után Kis Pál ismertette a MEGFOSZ-tagságának aktuális alakulását, hozzátéve, hogy a most 70 fõs szám várhatóan bõvülni fog.

A hozzászólások az ágazat statisztikai adatgyûjtésével voltak kapcsolatosak, és a jelenlévõk egyöntetûleg szükségesnek ítélték annak további mûködtetését, illetve a jelenlegi rendszer esetleges kiterjesztését. A következõ idõszak feladatai között szerepel, hogy a Szövetség szeretné folytatni a hírlevelet, illetve tervezik a tanulmányi versenyekkel való kapcsolatok kiépítését is. A szakmának elengedhetetlenül szüksége van ugyanis a megfelelõ szakember-utánpótlásra. De felmerült egy szántóföldi bemutató megrendezésének lehetõsége is, igazodva ezzel sokak igényéhez. Ehhez azonban mindenekelõtt fel kell mérni, hogy hány cég lenne érdekelt a programban. Elhangzott az is, hogy a jövõ évi OMÉK szövetségi megjelenésével kapcsolatos MEGFOSZ-álláspontot az elnökség fogja elõkészíteni.

Ön nemrég volt Párizsban a CLIMMAR (Európai Mezõgép-forgalmazók Szövetsége) szervezet tanácskozásán. Milyen aktuális hírekkel szolgálhat a hazai olvasóknak a szervezetben zajló eseményekkel kapcsolatban?

A CLIMMAR jövõre lesz 60 éves, az aktuálisan legfontosabb feladatok ehhez az évfordulóhoz kötõdõ rendezvény elõkészítésével kapcsolatosak. Természetesen a Szervezet õszi szakmai konferenciáját is megrendezik. Az október közepén Dániába összehívott szakmai szimpóziumon a MEGFOSZ is jelen lesz, hiszen a Szövetségünk elnöke a Climmar elnökhelyettese is egyben, így a rendezvényt követõen szívesen beszámolunk az európai mezõgazdasági gépforgalmazás aktuális helyzetérõl és kihívásairól.

 


-an-

Az Agro Napló a MEGFOSZ kizárólagos írott médiája.