MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.07.29.

Az agrárkamarai regisztráció új határideje 2012. november 30. A tagságra kötelezetteknek november 30-ig kell bejelentkezni a Magyar Agrárkamara honlapján az agrárkamarai választási tagjegyzékbe, és eddig kell megfizetni az 5000 Ft összegû egyszeri regisztrációs díjat is. Fontos tudni, hogy a tagsági díj megfizetése a korábbi közleményekkel ellentétben már megtehetõ csekken is, amelyet a falugazdászoknál lehet átvenni.

 

Az agrár-környezetgazdálkodásban résztvevő gazdálkodóknak 2012. szeptember 30-ig el kell készíteniük a 2012. 09. 01.–2013. 08. 31-ig tartó gazdálkodási év tápanyag-gazdálkodási tervét. A 2011. 09. 01-tõl 2012. 08. 31-ig tartó gazdálkodási év gazdálkodási naplójának leadási határideje 2012. november 30.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának háromnegyed éves visszaigénylése esetén 2012. október 15. napja után nyújthatók be a kérelmek a NAV felé.

Az MVH 151/2012. (IX. 21.) számú közleménye a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2012. október 1. és 31. között nyújthatnak be, jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon az MVH megyei kirendeltségéhez postai úton. Azon ügyfelek, akiknek a 2009-ben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2012. április 30. után emelkedett jogerőre, a 2012. július 1. és 31. közötti benyújtási időszak az első kifizetési időszaknak minősül. Ezen ügyfelek legkésõbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési idõszak végéig, azaz 2012. október 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

 

Az MVH 150/2012. (IX. 21.) számú közleménye az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2012. október 1.–2012. november 30. A támogatás benyújtása ügyfélkapun keresztül történik.

A támogatási rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz nyújtható támogatás:

- agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram,

- szálaló erdőgazdálkodás célprogram,

- erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram,

- őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram,

- speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogram csoport: 

                - mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,

                - véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,

                - erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,

- véghasználat elhalasztása talaj- és élõhelyvédelem céljából célprogram,

- közjóléti célú erdõk fenntartása célprogram,

- erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,

- természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.

 

Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:-a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága által az erdőtörvény alapján a támogatási kérelem benyújtásakor nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

-erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre, vagy az adott célprogram teljes támogatási időszakára vonatkozóan fennáll;

-rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiadott erdőterv-határozattal;

-a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben e rendelet alapján finanszírozott egyetlen támogatási célprogram esetén sem került kizárásra.

 

Nem vehető igénybe támogatás azon területre:

- amely a magyar állam többségi tulajdonában van,

-ahol az adott művelet elvégzésére az ügyfelet hivatalból indított eljárás során kiadott jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi.

Amennyiben a támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napja szerinti adattári adatokat kell figyelembe venni. A célprogramok során – a közjóléti célú erdõk fenntartása célprogram kivételével – csak a támogatási rendelet 1. mellékletében meghatározott, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként feltüntetett célállományok kialakítása, illetve fenntartása érdekében végzett erdõgazdálkodási tevékenység támogatható.

 

Az MVH 149/2012. (IX. 21.) számú közleménye az erdõszerkezet-átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak: 2012. október 1.–2012. november 30. A támogatás benyújtása ügyfélkapun keresztül történik.

A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

- ügyfél-azonosítási és -kapcsolattartási információk,

- erdõrészlet azonosítók, részterület mérete,

- a támogatási rendeletben meghatározott, támogatható szerkezetátalakítási tevékenység.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak lejárta után az alábbi adatok vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetõség:

- erdõrészlet azonosító,

- szerkezetátalakítási tevékenység(ek) megjelölése.

Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egy támogatási kérelemben több szerkezetátalakítási tevékenység elvégzését és azokon belül több erdõrészletet is meg lehet jelölni.

Egy erdõrészletre csak egyféle szerkezetátalakítási tevékenységre vehetõ igénybe támogatás.

 

Támogatható tevékenységekA támogatási rendelet alapján a szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységekre nyújtható támogatás:

- erdõállomány alatti erdõsítéssel történõ szerkezetátalakítás,

- tarvágást követõ szerkezetátalakítás:

                - fafajcserével,

                - fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel,

                - fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel,

- állománykiegészítéssel történõ szerkezetátalakítás.

 

Az MVH 148/2012. (IX. 20.) számú közleménye a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A támogatási rendelet 8. §. (5) bekezdése szerint a kifizetési kérelmet 2012. október 1.–október 31. közötti gyûjtési idõszakot követõen, 2012. november 1-jétõl 2012. november 15-ig lehet benyújtani. A benyújtás helye: a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.

 

Az MVH 145/2012. (IX. 13.) számú közleménye az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről

A támogatási kérelmet egy példányban az MVH által jelen közleménnyel rendszeresített nyomtatványon, a természeti katasztrófával sújtott erdõrészlet szerinti területileg illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani 2012. október 1.−november 30. között.

 

Az MVH 144/2012. (IX. 12.) számú közleménye a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséről

A szárított takarmány elõállítók de minimis támogatására vonatkozó kérelmet az 1. mellékletben szereplõ, K0370 iratkódú Támogatási Kérelem formanyomtatványon kell postai úton benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatóságára (1385 Budapest, 62., Pf. 867), tárgyév október 1. és október 31-e között.

 

Berta Dávid, Hegedûs Szilvia és Dömötör Károly

MVH FÖPEKI

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.nebih.gov.hu 

www.agrarkamara.hu