MENÜ

Aszálykatasztrófa - Kire számíthatnak a gazdák?

Oldalszám: 15
2014.01.23.

Pest megyei gazdák voltak a fõszereplõi annak a júliusi fórumnak, amely a VOSZ Agrár- és Élelmiszeripari Szekciója és a SZIE Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar szakmai támogatásával valósult meg Gödöllõn. A meghívók − idõben felismerve a probléma súlyosságát − az alulról jövõ kezdeményezések élére állva igyekeznek minden lehetõséget megragadni a gazdálkodók problémáinak megoldásához.

 

 

 


 

 

 

A 2011/2012. évi aszályos idõjárás csapásként sújtott le a Pest megyei mezõgazdasági vállalkozásokra, ahol az õsszel már a porba vetett kalászosok a kezdetektõl a súlyos szárazságban fejlõdtek. A repce nagy része ki sem kelt, vagy tavasszal ki kellett tárcsázni, de a megmaradt vetések sem hoztak hasznot, legfeljebb csak a veszteségeket mérsékelték. Gyászosak a kalászosgabona-betakarítás eredményei, amelyek az egyébként is alacsony országos átlag felét sem érik el, és siralmas állapotúak a kukorica- és napraforgótáblák is. Ebben a rendkívüli helyzetben kire és mire számíthatnak a gazdálkodók, illetve mit tehetnek õk maguk a további veszteségek mérsékelésére, és mibõl fogják finanszírozni az õszi munkálatokat, a jövõ évi tevékenységeket? Ezeket a kérdéseket boncolgatták elismert szakemberek és elkeseredett gazdálkodók.

Dr. Gyuricza Csaba dékán a kétségbeesés, a kilátástalanság és a kényszer életre keltette összejövetelen elhangzott köszöntõjében két kérdést fogalmazott meg: megtesz-e mindent a jelenlegi agrár-felsõoktatás annak érdekében, hogy az aszállyal és a szélsõséges idõjárási tevékenységekkel kapcsolatos oktatási munkával elérje a hallgatókat, az agrár-szakembereket, -szakigazgatást, illetve maguk a gazdálkodók megtesznek-e mindent annak érdekében, hogy az aszálykárokat elkerüljék vagy mérsékeljék. Az egyetemi karon a lehetõségeikhez mérten mindent elkövetnek, hiszen egyik fõ céljuk az ordító(!) szakemberhiány orvoslása. A korszerû tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy aszályos évjáratban a technológia adta keretek között minimálisra lehessen csökkenteni a károkat – és éppen a tudás hiánya érhetõ tetten, amikor nyári szántások, vagy egy-egy mûvelés után lezárás nélkül maradt talajfelszínek tömkelege látható az országban. Vajon tudják-e a gazdák, hogy az ilyen mûveléssel akár 40–50 mm nedvességet is veszíthet a talaj, s az évek során ez súlyos következményeket okozhat?Vancsura József, a Gabonatermesztõk Országos Szövetségének elnöke a termelõk szemszögébõl elemezte a helyzetet, hangsúlyozva az együtt gondolkodás, és a reális következtetések levonásának szükségességét. Kiemelte, hogy éppúgy kell kontinentális éghajlati környezetünkkel és a földünk minõségével kalkulálnunk, ahogy azt õseinknek is tenniük kellett, de számolnunk kell a vízzel úgy, hogy az adott lehetõségekhez és korlátokhoz hozzáadjuk a tudományos és a szellemi mezõgazdasági kultúránkat is. Mindezek összessége kell ahhoz, hogy a technológiát betartva valódi mezõgazdálkodást tudjunk végezni. A termelõk pedig versenytársai egymásnak, és nem ellenfelei. Magyarországnak kiváló minõségû földjei vannak, és a gabonaágazatban éppúgy helye van az 5 hektáron, mint az 5 ezer hektáron gazdálkodónak. Nekik azonban össze kell tartaniuk, komoly lobbiszervezetet mûködtetniük, hogy egységes vélemény formájában tudjanak befolyást gyakorolni a róluk szóló törvények alkotóira. Az unióban figyelnek ugyan a magyar mezõgazdaságra, de ahhoz, hogy az érdekeink érvényre juthassanak, egyként kell megfogalmazni a véleményünket. Azt pedig a politikusoknak kötelességük meghallgatni, hiszen élelmiszerrõl van szó – az pedig politikai kérdés.

Dr. Jolánkai Márton professzor az aszállyal és vízözönökkel kapcsolatban elmondta, hogy a globális felmelegedés és klímaváltozás mindig is jelen volt, kánikulai napokra is akadtak bõven, amióta mérik a hõmérsékletet, arra viszont nem volt példa, hogy ilyen gyakorisággal forduljanak elõ. Tény, hogy 1900–2000 között 80 mm csapadék tûnt el a rendszerünkbõl, 640–650 mm helyett ma átlagosan ennyivel van kevesebb a Kárpát-medencében. S bár ez nagy ingadozást mutat, jellemzõje, hogy (megfelezve az évszázadot) az elsõ 50 évben összesen 5 olyan év volt, amikor 500 mm alatt maradt a csapadék, míg a második 50 esztendõben 11(!) alkalommal. Kevesebb a vizünk, sokkal nagyobb az ingadozása és jóval gyakoribbak az aszályok, amelyek veszélyeztetik a termelésünket. Ez az a tényezõ, amelyre a korábbi tapasztalataink alapján nem mindig tudunk felkészülni.A napsugárzás nemcsak életet ad, de nedvességet is elvon, s ennek az egyensúlyát kell megteremtenünk. Rendkívül fontos a növényfajták megválasztása, és az öntözés. A hazai öntözhetõ területek mindössze 10 százalékát (350 ezer ha) teszik ki a szántóterületnek, de csak 100 ezer ha-t öntözünk, és volt olyan év is, amikor alig 34 ezer ha volt az öntözött terület. Ennek ráadásul alapvetõen nem a víz ára az oka, hanem például a rendezetlen tulajdonviszonyok, de méginkább az, hogy mára elfogytak a képzett öntözõ szakemberek. Alkalmazkodnunk kell a viszonyokhoz, a vizet meg kell tartanunk – márpedig Magyarország legnagyobb víztározója a mûvelt talaj!

Dr. Birkás Márta professzor asszony ezúttal is keményen bírálta a rossz technológiákat, a talajjal szemben elkövetett merényleteket. Ma már nem lehet sablonosan, az évtizedekkel ezelõtt alkalmazott módszerekkel talajt mûvelni, és fontos, hogy a gazdák egymást is tanítsák arra, miként lehet menteni a menthetõt. Mindent el kell követni, hogy a lezúduló csapadék a talajba kerüljön és ott is maradjon. Nem szabad a földet nyitva hagyni, ma már hengerezés nélkül nem lehet talajt mûvelni. Vigyázni kell az utódokra örökítendõ földre, nem szabad azt akár kapzsiságból, akár hibás technológia alkalmazásával vagy mulasztással tönkretenni. Egy tábláról például csak négyévente lehet a szalmát betakarítani, amely szerves anyag ráadásul 3,5-szer több víz megtartására teszi képessé a földet! Mindent vissza kell adni a talajnak, amit elrabolnak tõle. Ehhez persze alaposan ismernie kell a gazdának a saját földjét!

A fórumon megjelent gazdák hiányolták a meghívóban szereplõ szakminisztériumi képviseletet. Vancsura József biztatta a résztvevõket, hogy minél elõbb szövetkezzenek annak érdekében, hogy valós képet kapjanak a megyei kormányhivatalok a hazai mezõgazdaságot ért mintegy 300–400 milliárdos veszteségérõl, és hogy követeljenek valódi segítséget – kiemelve Pest megye legnagyobb hozamkiesésû régióját. Szükség van a képviselõk támogatására is ahhoz, hogy eldõljön: politikai, érzelmi vagy szakmai döntés várható-e a havaria-helyzetben. Megfelelõ információk mellett olyan törvény nem születhet meg, amely nem a gazdákért, a gazdálkodókról szól. Az elõadó kihangsúlyozta a média felelõsségét is: minden lehetõséget meg kell találni ahhoz, hogy kellõ megbecsülés övezze azokat, akik az élelmiszert állítják elõ.