MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 13
2014.01.23.

 

Ha egy termelõnek KAT-os területe van, és arra KAT-támogatást is igényel, mely növényeket nem termesztheti az adott táblán?

Amennyiben egy termelõ kedvezõtlen adottságú területtel (KAT) rendelkezik, és arra kompenzációs támogatást is igénybe vesz, úgy abban a gazdálkodási évben és területen, amelyre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be, a következõ növényeket nem termesztheti: õszi és tavaszi búza, rizs, kukorica, cukorrépa, burgonya, zöldségek, ipari növények (dohány, káposztarepce, szója, réparepce, olajlenmag, komló, napraforgó, gyapot, len, rostkender).Emellett be kell tartani a vetésváltási elõírásokat is.

Mekkora a Halastavi Környezetgazdálkodási Program támogatás mértéke?

A Halastavi Környezetgazdálkodási Program (HKP) támogatás mértéke támogatási egységenként (a halastó 1 hektárnyi területe) a teljes támogatási idõszakra vonatkozóan (5 év) legfeljebb 52 ezer forint.A támogatást az ország egész területére vonatkozóan igénybe lehet venni, a támogatási intenzitás minden esetben 100%.Az adott évben folyósított támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél elõzõ évi halászati árbevételének 15%-át.

 

Baromfi állatjóléti támogatásnál mi a szakmai ellenõrzési lapok beküldésének határideje?

A szakmai ellenõrzési lapok a Baromfi Termék Tanács címére folyamatosan, de legkésõbb a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig nyújthatóak be. Egy ellenõrzési lapon csak egy baromfi megnevezés tûntethetõ fel.A támogatási kérelem a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napjáig adható be.

 Mely állatfajok esetében vehetõ igénybe támogatott állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási szolgáltatás? Emellett kinek jár ez a támogatási jogcím, az állattartónak, vagy a szolgáltatást végzõnek?

Ezen a jogcímen vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az elhullott ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl fajok esetében.Az állattartó a támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult, vagyis az adott fajra vonatkozó támogatási összeggel csökkentett pénzösszeget kell csak megfizetnie a szolgáltatást végzõ felé.Ezt követõen a szolgáltató igényli meg a támogatást, mellyel megkapja az elvégzett szolgáltatásért a „maradék” összeget is.A szolgáltató a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített támogatási kérelmet az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követõ hónap utolsó napjáig nyújthatja be.

 Támogatott mezõgazdasági növény-biztosításoknál a szerzõdés másolatokat 2012. július 30. napjáig kellett megküldeni a megyei MVH kirendeltségek részére. Van lehetõség a hiánypótlásra?

A közelmúltban megjelent rendeletmódosítás értelmében az alábbi esetekben van mód hiánypótlásra:- abban az esetben, ha az ügyfél határidõre elküldte ugyan, de hiányosan a szerzõdés másolatokat, úgy az MVH 15 napos határidõ megadásával hiánypótlásra szólítja fel a mezõgazdasági termelõt;- amennyiben a biztosító adatszolgáltatása alapján a biztosítási szerzõdés módosítása szükséges, szintén 15 napos határidõ megadásával hiánypótlásra szólítja fel a mezõgazdasági termelõt az MVH.

 Tejágazati állatjóléti támogatásnál mikor nyújthatnak be az érintett termelõk kifizetési kérelmet a második gazdálkodási évre vonatkozóan?

Július végén módosult a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás részletes feltételeirõl szóló minisztériumi rendelet. Eszerint a programban részt vevõ állattartók – az eredeti 2012 szeptemberi idõszak helyett – 2013. június 1. és 30. napja között nyújthatnak be kifizetési kérelmet a második gazdálkodási év vonatkozásában az MVH-hoz.Emiatt a második gazdasági évre szóló támogatási összeg igénylése és kifizetése ugyan nem marad el, viszont a 2013. évre tolódik át, vagyis csak jövõre juthatnak hozzá a programban részt vevõ állattartók.(A további kifizetési kérelmeket is évente június 1. és 30. napja között lehet beadni az MVH-hoz.)

 

Lejtõs területeim vannak, melyekre területalapú támogatást (SAPS) is igényeltem. Van olyan növénykultúra, amit tilos termeszteni ezeken a tábláimon?

A Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) elõírásai szerint 12%-nál nagyobb lejtésû területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka.A HMKÁ-ban 12%-nál nagyobb lejtésû terület:

- 2 hektárnál kisebb táblák esetében az adott tábla területének több mint 50%-a 12%-nál nagyobb lejtésû területen helyezkedik el;

- 2 hektáros vagy annál nagyobb táblák esetében az adott táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésû terület nagysága meghaladja az 1 hektárt.) Ha két szomszédos földhasználó egybemûveli tábláit, de az egyik részen a betartandó elõírások megsértését észlelik egy ellenõrzésen, melyikük kaphat szankciót a meg nem felelésért?

Amennyiben egybemûvelt tábla esetén történik szabálytalanság, az az egybemûvelésben érintett minden táblára egységesen vonatkozik. Az egybemûvelt táblát hasznosító mezõgazdasági termelõk egyetemlegesen felelnek az egybemûvelt táblát érintõ meg nem felelésért, tehát mindkettõ szankcionálható.Ha egy termelõnek AKG-s területei is vannak, úgy fontos szem elõtt tartani, hogy az intézkedés keretében egybemûvelt tábla nem jogosult AKG-támogatásra!

 Natura 2000-es gyepterületem van. Lekaszálhatom-e egyszerre az egész területet, vagy van erre szóló korlátozás? Be kell jelenteni a kaszálást valamely hivatalnak?

A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át – beleértve a természetvédelmi érdekbõl hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is – kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellõl, az ott élõ állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelezõ.A kaszálás tervezett idõpontját a tevékenység megkezdése elõtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a mûködési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

 

Az AKG – Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban részt vevõ területeimen a támogatás 5 éve alatt középmély lazítást is végeznem kell. Az AKG elõírásai szerint milyen mélység felel meg ennek a követelménynek?

Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásokat szabályozó rendelet szerint 35–60 cm.Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!