MENÜ

Roadshow: rekord érdeklõdés - Baromfitartó partnereinkkel találkoztunk

Oldalszám: 100
2014.01.23.

Április 25-én – üzemlátogatás keretében – Dabason a szarvasmarhatartó, június 8-án a rusztikus hangulatot árasztó, kitûnõ tanácskozási feltételeket kínáló kerekegyházi Varga-tanyán a baromfitartó partnereinknek ajánlottuk a gondolatcserét.

 

Bevezetésként Lajtos Lajos (képünkön) a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. gazdálkodásáról, terveirõl, partnerkapcsolatairól tájékoztatta az egybegyûlteket. Az értékesítési igazgató hangsúlyosan kitért az ár-értékarányon kínált termékeink elõállítását sújtó, öt éven belüli két „gabonaár-robbanás” okozta feszültségekre. (A KSH adatai szerint 2007–2011 között a búza tonnánkénti ára 43,7 ezer forintról 51,7-re, a kukoricáé 45,3-ról 47,9-re nõtt!)

 


 

 

A tanácskozáson elhangzott, hogy a hazai lúdállomány keltethetõségi adatai (63–65%) messze a genetikai képesség alattiak. A jól öröklõdõ tojástömeg (h2 = 0,4–0,5) nagy hatással van a kikelt naposlibák tömegére is. Az ekkor tapasztalt elõny 84 napig megmaradt – majd fokozatosan eltûnik. A vastagabb héj jobb keltethetõséget feltételez.A „minõségi tényezõket” a takarmányozás alapvetõen alakítja. A Ca például nem csupán a tojáshéj kialakulására, hanem a szexuális hormonokra is jelentõs hatással van. A Ca-P arány és a D-vitamin ugyancsak a sikert meghatározó tényezõk közé tartozik.Nyilvánvalónak tûnik, ám a gyakorlati tapasztalatok alapján mégis hangsúlyozni kell: az almozás, a rendszeres takarítás, a fertõtlenítõ rendszerek megválasztása, szakszerû használata, a „visszafertõzõdés” megakadályozása és a mindezekre fordított költségek elemzése a mindennapos feladatok közé tartozik.A szigorú tartástechnológia csak a szakszerû vakcinázással együtt vezet sikerre. A hatékony itatásos vakcinázás kulcsszavai: a védekezés idõpontjának célszerû megválasztása, a helyes technológia, a költséghatékonyság.Bábolnán 1970-ben még csupán 260 volt az egy tyúkra jutó tojástermelés – és micsoda eredmény volt az! Ma már a 400 tojás (!) biztonságos termelése sem vágyálom.A reciprok rekurrens szelekció alkalmazása mellett (az eljárás lényege és célja, hogy a vonalakat a kombinálóképesség – mint értékmérõ tulajdonság – alapján tovább javítsák, szelektálják) különös hangsúlyt kap a vonalak értékmérõ tulajdonságainak vizsgálata is.Néhány további fontos megállapítás: a tojás minõségének romlása miatt e „mutató” vizsgálatára még nagyobb figyelmet kell fordítani. A héj szilárdságára – fõként a tárolási és szállítási következmények miatt – továbbá az egységes áru elõállítására, az egyenletes szép barna tojásszínre is szelektálni kell. Figyelemmel arra, hogy az állomány öregedésével a minõség csökken.Egy a gyakorlatban szerzett fontos takarmányozási vélemény: a jércenevelés idején mérsékelt, a tojástermeléskor pedig túlzott a táplálóanyag-ellátás!Az egyik fõ kérdés: a hatalmas genetikai elõrehaladással mennyire tart lépést a takarmányozás? Hová és hogyan jutott ez a tudományág a beltartalom felmérésétõl (ami a maga idején hatalmas eredmény volt) a legfejlettebb és hatékony takarmányozási módszerek alkalmazásáig?A Bábolna Takarmány folyamatosan korszerûsített 1050 takarmányfélesége mellett – csupán a legutóbbi idõben – a korszerû termékeinek sorát hozta piacra. A vajsav, a védett vajsav, a Protocell névre hallgató, magas biológiai értékû, porlasztva szárított baktériumsejt fehérje, valamint a saját gyártású Eurplex szerves mikroelem családunk fejlesztésével takarmányaink „hozzáadott értékét” gazdagítottuk.A Bábolna Takarmány egy merõben új, egyedi napos takarmányozási programot ajánlott a roadshow résztvevõinek. A Bábolnai napos takarmányozási program két terméket foglal magába. A program elsõ eleme egy speciális prestarter takarmány, amelyet négynapos korig kell adni a madárnak. A program második eleme egy nagy mennyiségû víz felvételére képes, zöld színû speciális termék, a Hydro-Gel.Az eddig közel fél éves piaci bevezetés óta Magyarországon több mint 4 millió napos madár fogyasztotta a bábolnai prestarter takarmányokat és több mint 6 millió napos madár pedig a Hydro-Gelt.A baromfitenyésztési partnertalálkozónk ismét bizonyította: partnereink igénylik, szívesen jönnek el ezekre az eszmecserékre. 111 partnerünk regisztrált a szóban forgó rendezvényünkön. Soha ennyien!Érdemes még megjegyeznünk, hogy a helyszínen új szerzõdést írtunk alá; jelentõs volt az újabb termékeink iránti érdeklõdés is…Õsszel folytatjuk: a szarvasmarha- és a sertéstartó partnereinkkel találkozunk, és már tervezzük a szeptemberi országos partnertalálkozónkat is.

 Fehér – Wellesz