MENÜ

Együtt kell élni a gazdasággal!

Oldalszám: 85-86
Dr. Gergácz Zoltán 2014.01.24.

A 2550 hektáron gazdálkodó és 700 tejelõ tehenet tartó beledi Elõre Szövetkezet elnökét, és a Kalász Kft. ügyvezetõ igazgatóját, Sukola Andrást kértem meg, mutassa be az általa vezetett gazdaságot.

 

 


 

 

A cégcsoport 2003-ban került a jelenlegi tulajdonosokhoz. Az akkor megvásárolt cégek alultõkésítettek voltak, gép- és eszközparkjuk elavult, cserére szorult. A társaságokkal földtulajdont nem szereztek, csak haszonbérleti jogot. Ma is jellemzõ, hogy a mûvelt 2300 hektár szántót és 250 hektár gyepet majd 850 tulajdonostól bérlik. Az eredményes gazdálkodás mellett a tulajdonosok másik fontos elvárása, hogy az általuk forgalmazott gépeket a gyakorlati körülmények között tesztelhessék, próbálhassák ki és mutathassák be a leendõ vásárlóknak. Az Axiál Kft. mint az ország piacvezetõ mezõgazdasági gépforgalmazója az itt szerzett üzemeltetési tapasztalatokkal, referenciával tudja ajánlani a megfelelõ gépeket az adott talaj- és környezeti viszonyokhoz. Miért jó „terep” a beledi gazdaság ehhez a feladathoz? Mûködési területük fõleg Beled, Cirák, Kenyeri és Dénesfa, de további 5 falu határában is vannak földjeik. A kötött, kavicsos, igen nehezen mûvelhetõ területektõl, a jó minõségû mezõségi talajokig. Egy adat ennek bizonyítására, az Aranykorona szélsõértékek, 3 AK/ha (Kenyeri) és 55,6 AK/ha (Beled) között szóródnak. Amennyiben itt bizonyít egy munkagép, vagy gépkapcsolat, nagy valószínûséggel az ország legnagyobb részén sikerrel alkalmazható.

 

Nagyon jó gondolat volt, hogy a kárpótlás után széttagolt táblákat blokkosítják, egy blokkba egy növény kerül, így nem kell minden külön agrotechnikai beavatkozáshoz külön felvonulni, idõt, pénzt veszítve a vonulásokkal. A gazdaságos munkaszervezéssel 30%-kal kevesebb munkaerõvel oldják meg feladataikat, mint az indulásnál. Elbocsátás nem volt, a természetes fogyást nem kellett új munkaerõvel pótolni. A folyamatos képzés azonban elengedhetetlen, hogy az új gépek és technológiák kezelését el tudják sajátítani a kezelõk.

A kihívásoknak csak folyamatos fejlesztésekkel, beruházásokkal lehet megfelelni. A gépberuházások mellett, 2005-ben terménytárolókat és hídmérleget építettek, így 36 000 tonna új tárolókapacitással bõvült az addigi 10 000 tonnás tárolótér. 2009-ben a betakarítás biztonságát növelõ, szárító beruházás keretében új Riela típusú szárító került beépítésre.

A vetésszerkezetbõl kikerült a cukorrépa, és jelentõsen megnõtt a repce vetésterülete. A környezeti feltételek és a szakmai felkészültség is adott, hogy folyamatosan 4 tonna feletti repce termésátlagokat takarítsanak be. Titok természetesen itt sincs. Megfelelõ idõben jó vetõágyat kell készíteni, pontos vetõgépet, és növényvédõ gépeket kell használni. A betakarításkori veszteségeket nagyban mérséklik a speciális adapterrel szerelt CLAAS kombájnok. Az idei évben a fõbb termesztett növények: búza 350 ha, kukorica 540 ha, repce 460 ha, napraforgó 166 ha, lucerna 210 ha, õszi árpa 96 ha, rét 250 ha, silókukorica 200 ha, tritikálé 196 ha.

Sukola Úr megerõsítette, hogy kiemelt prioritást kap az állattenyésztés tömegtakarmány igénye. A növénytermesztésnek ki kell szolgálnia a magas genetikai képességû tejelõ állományt. A jó minõségû és megfelelõ mennyiségû tömegtakarmányok adják a gazdaságos tejtermelés alapját.

A tejtermelés eredményessége az összehangolt csapatmunkán alapul. Hogy Beleden összeállt egy jó csapat, ezt a táblázat adatai jól jelzik. További beszédes adat, hogy a 2011-ben laktációt zárt 528 db állat közül 58 tehén (11%) termelése meghaladta a 14 000 kg-ot. Az ügyvezetõ ennek elérését tûzte ki célul állomány szinten 3-4 éven belül.

 


 

 

A tenyészcélt tekintve elsõdleges szempont a tejtermelés javítása. A szaporítóanyagban mindig a legjobbat választják, így növelve a genetikai potenciált a következõ korosztályban. A Holstein Genetika Kft. szakemberei segítenek a megfelelõ bikák kiválasztásában. Az üszõk felnevelése is azt szolgálja, hogy késõbb nagy termelésre legyenek képesek. Az elsõ elléskori életkor a gazdaságban 2011-ben 23,97 hónap volt.

A genetikai képességeket azonban felszínre kell hozni. Az egyik ilyen fontos tényezõ a takarmányozás. A receptúrák elkészítésében a HÓD-MEZÕGAZDA Zrt. szaktanácsadója, Halász Tamás nyújt segítséget, az õ egyedi HÓDMIX premixeit etetik. Az egyes abrakkomponensek létszámarányos összemérését egy 2009-ben átadott Himmel típusú berendezéssel végzik. A számítógép kiméri – ha kell darálja – az egyes takarmányokat a megfelelõ receptúra szerint, és egy tartályban tárolja, míg a napokban beüzemelt izraeli RMH önjáró takarmánykiosztó kocsiba adagolják, a tömegtakarmányokhoz. Így a legkisebb komponensek is biztonságosan eljuttathatók az állat elé, nagyon jó állagú TMR formájában.

 

 


 

 

Újra ki kell azonban emelni a tömegtakarmányok fontosságát. Mindig a legjobb kukoricatáblák kerülnek silózásra. A CLAAS Jaguár kiváló munkát végez, ha jó növényállományban és optimális idõben takarítjuk be a kukoricát. Nem szabad azonban elfeledkezni, hogy rostevõ állatot kell kiszolgálnunk, így a lucernaszéna és -szenázs készítése is óriási odafigyelést igényel. Mi jelzi, hogy ez is rendben van? Délután 1 óra körül jártuk körbe a szarvasmarhatelepet, az állomány kétharmada feküdt és kérõdzött. A kondíció a tejtermelésnek megfelelõ, a bélsár optimális, mint láttuk az elhullás tavaly ilyen tejtermelés mellett is 3% tudott maradni. A tejzsírszázalék 3,6, a tejfehérje 3,25%. A szomatikus sejtszám 200–300 000 közötti. A 452 napos két ellés közti idõ csökkentése is szerepel a célok között. Az állat tisztelete, szeretete abban is megnyilvánul, hogy a vezetõk nem tûrik el a tehenek ütlegelését, a velük való kiabálást. Az eredményes tevékenység abban rejlik, hogy minden apró részletre figyelni kell, követelmény a pontos, fegyelmezett, a biológiai igényeket maximálisan kielégítõ munka a gazdaság valamennyi dolgozójától. Vannak azonban technikai, technológiai elvárások, amit be kell tartani. Ez az oka, hogy az idén egy új fejõház épül Beleden, a BouMatic karusszel rendszerû berendezése már úgy került megtervezésre, hogy a tervek szerint 1000 állatra növekvõ létszámot is ki tudja szolgálni. A fejõberendezés tejmérõvel és SmartDairy telepirányítási rendszerrel felszerelt. Valamennyi tehenet mozgásérzékelõvel kombinált egyedi azonosítóval látjuk el. A komplett rendszer nagymértékben javíthatja a tejtermelés biztonságát. A következõ ütemben egy 400 férõhelyes új istálló kerül megépítésre. Sok idelátogató szakember kérdezi, hogyan érték el ezeket a szép eredményeket? „Szükség van jó minõségû tömegtakarmányokra, precízen, pontosan adagolt TMR-re, ki kell szolgálnunk a tehén igényeit, megteremteni a nyugodt, egészséges környezetet. Nincs más titok az eredmények mögött. Együtt kell élni a gazdasággal.”

 

 


BouMatic fejõház beruházás Beleden

 

Dr. Gergácz Zoltán

Fotó: Gribek Dániel