MENÜ

A fejlõdés egyik kulcsa a magas szintû elméleti és gyakorlati agrárszakember-képzés

Oldalszám: 43
2014.01.24.

Tizenötödik alkalommal találkozhatott idén a nagyszámú vendégsereg a gödöllõi Szent István Egyetem Szárítópusztai Tangazdaságában a hagyományos júniusi szakmai rendezvényen. Az évrõl évre mind többek érdeklõdésére számot tartó Gödöllõi Gazdanapokon – amely tavaly már a nemzetközi résztvevõk látogatta programok sorába is beírta magát – az ágazat aktuális kérdései voltak napirenden, úgy a szakmai elõadásokon, mint a szántóföldi bemutatón. Az Agro Napló, mint az esemény médiapartnere természetesen a jubileumi alkalommal is jelen volt Gödöllõn, hogy elsõ kézbõl tudósítson a nap eseményeirõl.

 

 

A Gazdanapon a látogatóknak lehetõségük van az egyetem legkiemelkedõbb gyakorlati bemutatóján megszemlélni a legjelentõsebb szántóföldi kultúrák termesztéstechnológiáját, amely a talajmûvelés, növényvédelem és tápanyag-utánpótlás elemeit is tartalmazza. A Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központban a közeljövõ irányzatait ismerhetik meg a program résztvevõi, amely a mai általános gyakorlatot olykor mintegy tíz évvel is megelõzi. Ezek sorában kiemelt szerepet kap az energianövény termesztéstechnológiai fejlesztése, és a zöldtrágyázás jelentõségének megismertetése a szélsõséges klimatikai feltételekhez alkalmazkodni kényszerülõ gazdálkodásban. A szántóföldi bemutatókat ezúttal is fontos elõadások elõzték meg.

Dr. Solti László rektor felhívta a figyelmet arra, hogy hazánk kivételes élelmiszertermelési adottságai valódi stratégiai kincsnek számítanak, mértékét tekintve pedig háromszor akkora populáció ellátására tehetõ alkalmassá, mint a hazai lakosság. Mindezen adottságokhoz pedig olyan elismert felsõ szintû agrárszakember-képzés társul, amely 92 éves múltra tekint vissza Magyarországon, ahol mindig az élvonalban szerepelt a Szent István Egyetem illetve jogelõdjei. A rektor örömmel üdvözölte, hogy a 15. gazdanap tematikájában tetten érhetõ volt a kormányzati törekvés a mezõgazdasági munkahelyteremtésre és a leszakadó területek felzárkóztatására éppúgy, ahogy a biztonságos energia ellátásra.

 


Dr. Solti László

 

 

Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta az agrárszakember-képzés jelentõségét, mint az ágazat fellendítéséhez szükséges nélkülözhetetlen feltételt. Egyúttal támogatásáról biztosította az egyetem azon törekvését, miszerint a Kárpát-medence oktatási központjává kíván válni – melynek keretében cserediákokat fogadna hallgatói közé. Az elõadó hangsúlyozta azt is, hogy a magyar gazdaság számára a perspektivikusan fejlõdõ agrárium lehet az elsõdleges kiút a gazdasági válságból – ehhez azonban elengedhetetlen az ágazat szereplõinek mind magasabb szintû elméleti és gyakorlati képzése. A SZIE egyébként erõteljesen vesz részt a kormány elmaradott térségeket felzárkóztató programjában is, részt vállalva növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, biomassza elõállítási és -felhasználási tervek végrehajtásában egyaránt.

A Belügyminisztérium helyettes államtitkára, Papp Károly kiemelte a mezõgazdasági munkák közfoglalkoztatási programban való jelentõs szerepét, célkitûzéseit és eddigi eredményeit. A munkaterv részeként egy-két éves képzés is szolgálja a közfoglalkoztatottak további lehetõségeit, életkörülményeinek perspektivikus változását szolgáló hosszabb távú ösztönzésként. Ennek egyik jelentõs iránya az energianövény-telepítés, amely az adott település közintézményeinek hõenergia ellátásához biztosítja az alapanyagot. Ráadásul éppen ezen növénykultúrák telepítése, begyûjtése illetve feldolgozása igényli a legjelentõsebb kézimunkaerõt. A megújuló energia részesedést egyébként 2020-ig kell teljesítenie Magyarországnak.

Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar megválasztott dékánja neve összefonódott az általa vezetett Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központ egyik specialitásával, a fás szárú energianövények termesztésével. A tanüzemben ma már a nyersanyag-elõállításon túl a biomassza felhasználásáig követhetõ a teljes folyamat, amelyet a termelõk és a felhasználók a gazdanapok keretében megismerhetnek, felmerülõ kérdéseikre pedig a legautentikusabb választ kapják.

 


Dr. Gyuricza Csaba

 

 

A közfoglalkoztatási program kidolgozásában és megvalósításában a Belügyminisztérium felkérésére részt vevõ Dr. Gyuricza Csaba dékáni kinevezéséhez az Agro Napló ezúton is gratulál. A következõ számunkban közöljük a vele készített interjút.

www.agronaplo.hu/szemfules/541-keresztes-