MENÜ

RAPOOL - a repceinnovátor

Oldalszám: 35
2014.01.24.

Az õszi káposztarepce üzemi hozamok emelkedése párhuzamos a hibridnemesítés fejlõdésével. Hosszú távú trendek alapján évente 60–80 kg a hektáronkénti hozamnövekedés átlagos mértéke. Ennek több mint 50%-át a nemesítõk hozzák új hibridjeikkel, melyek a nagyobb termõképesség mellett magasabb olajtartalommal és megbízhatóbb betegség-ellenállósággal is rendelkeznek.

 

 

A RAPOOL a nemesítési munka során, éves szinten több ezer apa- és anyavonal-kombinációt tesztel, szelektál és értékel. Ennek eredménye egy olyan széles hibridválaszték és genetikai sokszínûség, amely a gyakorlatban elõforduló minden termelési helyzetre megoldást tud kínálni: korai vetés, késõi vetés, mulcsvetés, fómarezisztencia, N-hatékonyság, homok- és vályogtalajok, szakaszolt érésidõ, könnyû betakaríthatóság.Ez az egyedülálló sokszínûség a RAPOOL nemesítési programjából származik, amely minden bizonnyal egyike a világ legnagyobbjainak.

 

 


1. ábra: genetikai sokszínûség – ez a RAPOOL hibridek sikerének titka

 

Minden körülmények közöttA hazai növénytermesztés korszerû vetésszerkezetének kialakításában mára vitathatatlanul meghatározó szerephez jutott az õszi káposztarepce. Nemcsak jövedelmezõ termeszthetõsége miatt, hanem mint a következõ évben utána jövõ õszi kalászosok legjobb elõveteményeként is. Változó piaci és idõjárási körülmények között döntõ szempont az elérhetõ legmagasabb termés és a lehetõ legnagyobb termésbiztonság. Ilyen helyzetekben elsõsorban a hibridek termesztése javasolt: nagyobb termõképességük, jobb stressztûrésük és termésstabilitásuk, jobb tápanyaghasznosító képességük, nagyobb kelésbiztonságuk és szélesebb vetésidõ-intervallumuk ugyanis olyan agronómiai elõnyök összességét testesítik meg, amelyek a magasabb vetõmagköltség figyelembevételével is egyértelmû jövedelemtöbbletet biztosítanak a fajtákkal szemben. A világ elsõ restaurált hibridrepcéinek 1995-ben történt állami elismerése a RAPOOL nevéhez fûzõdik. Az azóta eltelt idõszak egyértelmû tendenciája, hogy a hibridrepcék egyre nagyobb területet foglalnak el a vetésterületbõl Európa-szerte. Termésfölényüket valamennyi régióban és valamennyi évjáratban, eltérõ talajmûvelési rendszerekben és eltérõ termelési intenzitásnál is igazolták.A RAPOOL hibridek a megfelelõ vetési norma alkalmazásával széles idõintervallumban vethetõk, ami biztonságot és rugalmasságot jelent. A hibridek a gyengébb és a jobb termõhelyi adottságú területeken is nagyobb jövedelmet termelnek a fajtáknál, amit a 2004 és 2011 közötti idõszak 5000 üzemi eredményének összesítése igazol. Az alacsonyabb termésszintû termõhelyeken sok esetben a tápanyag-utánpótlás is visszafogott, de a hibridek jobb N-hatékonyságuk következtében itt is 170 kg/ha többletet hoztak a fajtákkal szemben.

 
2. ábra: a hibridek teljesítményét a gyakorlat igazolja

Nagyításhoz katt a képre

 

Kiváló hibridek, kiváló jövedelmezõségA jelenlegi és a prognosztizált repceárak is magas jövedelmezõség elérését teszik lehetõvé. Ehhez a technológiai fegyelem betartása mellett a nagy termõképességû RAPOOL hibridek nyújtják a legjobb lehetõséget. A RAPOOL hibridválasztéka lehetõvé teszi, hogy a helyi termesztés körülményeihez, az elvárt tulajdonságokhoz, gyomirtási technológiához, a kívánatos érésidõhöz legjobban igazodó hibrid választásával teremtsük meg a nagy termés és jövedelmezõség alapjait.Aki továbbra is az élen akar haladni, nem mondhat le a genetikai haladásról. A RAPOOL újgenerációs hibridjeiben a kiemelkedõ termõképesség és magas olajtartalom mellett a meghatározó agronómiai tulajdonságok – kezdeti fejlõdés erõssége, télállóság, koraiság, állóképesség, gombabetegségekkel szembeni ellenálló képesség, valamint a könnyû, gyors és veszteségektõl mentes betakaríthatóság – olyan egyedülálló kombinációját sikerült rögzíteni, amelyek döntõen hozzájárulnak a termésbiztonság és jövedelmezõség növeléséhez, a legnehezebb körülmények között is. Az eredményesebb és jövedelmezõbb repcetermesztéshez a RAPOOL az eddiginél is szélesebb genetikai hátteret, az egyedi termõhelyi igényekhez jobban igazodó hibridportfóliót kínál 2012-ben.

 

 


3. ábra: a RAPOOL hibridek teljesítménye az üzemi kísérletekben (2011., N=21)

 

A RAPOOL innovációs erejét a VISBY, ROHAN és SHERPA hibridek mellett jól jelzik azok az újdonságok, melyek az idei évben kerülnek bevezetésre. Figyelemre méltó közülük a XENON, amely koraiságával, betegségekkel szemben mutatott kiemelkedõ ellenálló képességével tûnt ki a 2011-es kísérletekben. Emellett valódi technológiai újdonságot képviselnek a CLIFTON CL és EDIMAX CL hibridjeink, melyek a Clearfield gyomirtási rendszerben alkalmazhatók. Utóbbiak vetését elsõsorban azokon a területeken javasoljuk, ahol a gyomösszetétel illetve az õszi gyomirtás hatékonysága alapvetõen befolyásolja a repcetermesztés egészének sikerességét.

 Blum Zoltán ügyvezetõ igazgató

RAPOOL Hungária Kft., www.rapool.hu