MENÜ

A repcetermesztés integrált megközelítése

Oldalszám: 38-39
2014.01.24.

Az õszi káposztarepce termesztése minden tekintetben szélsõségesnek tekinthetõ. A repce, mint szántóföldi kultúra mostanra stabilizálódott a hazai vetésszerkezetben, de termelési súlyát nagyban befolyásolja a még friss élményként megélt aktuális termelési siker vagy éppen kudarc.

 

 

Az értékesítés biztonsága mellett, mint az adott gazdasági évben legkorábbi bevételt jelentõ szántóföldi kultúra teszi vonzóvá önmagát, még azokban a termelési régiókban is, amelyekben mind ökológiai, mind ökonómiai szempontból is kétséges lehet a termesztés sikere. Ennek tükrében nehéz a gyakorlatra épített, minden körülmények között alkalmazható termesztés-technológia felállítása, de nem lehetetlen.Mi a Syngenta-nál túllépve az egyes szóló elemek hatásának vizsgálatán, egy egymásra építkezõ és a környezeti tényezõket is figyelembe vevõ technológiai lépéssorozattal közelítjük meg a repcetermesztés kérdését fenntartható módon. Ezeknek az elemeknek a konzekvens betartására buzdítunk mindenkit, aki repcét kíván vetni 2012-ben. Mi úgy gondoljuk, hogy csak így érdemes, hiszen alacsonyabb termelési színvonalon a kisebb termelési költségek ellenére a repcénél hatványozottan tovább romlik a területegységre jutó jövedelem, s még rosszabb az esély az egyre növekvõ termelési költségek fedezésére.

 

 

Talajállapot, magágykészítésA repce az az egyedüli szántóföldi növényünk, amit az év legszárazabb és egyben legmelegebb hónapjában kell elvessünk, ami már önmagában hatalmas kihívást jelent. A kelés heterogenitása, az alászáradás veszélye bármikor bekövetkezhet, de a szárazságra eleve felkészülõ technológiával, a tudatos és hosszútávra kialakított, a talajéletet elõsegítõ vetésszerkezet kialakításával és a konzekvens vízmegtartó talajmûvelés alkalmazásával redukálható, megszüntethetõ.

 

 

Hibrid-, és fajtaválasztásA megfelelõ, stabil hozamszintek elérése a repcetermesztésben nagyon magas szintû genetikai követelményeket támasztanak, melyeknek a szakszerû agrotechnikával párosulniuk kell. A repce hibridek heterózis fölénye a fajtákhoz képest 8 éves magyarországi fejlesztési és kutatási kísérleteinkben, bebizonyosodott. A hibridek heterózis elõnye nem egyedül a termõképességben nyilvánul meg. A szomatikus heterózis erõteljesebb kezdeti fejlõdésben jelentkezik, így a hibridek vetésideje jóval plasztikusabb mint a fajtáké. Ezen felül gyorsabb a tavaszi újrafejlõdésük, regenerációjuk, elágazásokat fejlesztõ képességük. A hibridek adaptív heterózisa pedig jobb fagy- és szárazságtûrésben nyilvánul meg.A repcetermesztés technológiájában a Syngenta úgy látja, hogy a megfelelõ hibridhasználat lehet az alapja a termõhelyi alkalmazkodás biztosításának.A Syngenta biológiai alapjai sokszínûek és kiválóak. A 2010-2011 korai és középérésû hibridek, fajták kísérleteit összevonva az elsõ három fajta/hibrid között 2 Syngenta-s található, az elsõ (NK Bold) és a harmadik (NK Aviator) helyen. A 2011. évi kísérletek eredményeibõl kivonatoltan az elsõ 4 hibridet és fajtát megjelenítve az alábbi hivatalos eredmények születtek.

 


Nagyításhoz katt a képre

 

 

A Syngenta legnagyszerûbb, verhetetlen fajtái (NK Bold, NK Morse) mellett a SafeCrossTM, saját hibridizációs rendszerébõl kikerülõ hibridjeink sokkal alkalmasabbak lehetnek az irányított termesztéstechnológia megvalósítására, a megfelelõen szelektált és adaptált Ogura hibridekkel (NK Aviator, NK Formula) egyetemben. Az NK Petrol, és NK Speed elsõ generációs SafeCross hibrid mellett, a Tores és legújabbként a SY Cassidy áll termelõink szolgálatára.

 

Hibridjeink az eddigi termelõi tapasztalatok alapján az alábbi elõnyöket nyújtják: - Magas terméspotenciál, 

- termés-stabilitás különbözõ környezeti feltételek mellett, 

- kimagasló környezeti alkalmazkodóképesség, 

- erõs stressztolerancia (kései vetés, szárazság, fagykár, betegségek, stb.), 

- javított olajminõség – alacsony glükozinolát szint (~18µmol/g).

 

Nagyon fontos kiemelnünk a biológiai alapok használatánál, hogy a fenntartható termelés alapvetõ törvényszerûsége a különféle növényfajok szerkezeti arányában kell, hogy megítélésre kerüljön. Habár Magyarországon az IMI repce technológia ez elsõ országok között már regisztrálásra került, a Syngenta szerint ettõl függetlenül komoly szakmai aggályok merülhetnek fel a technológia más növényfajokra való köztermesztési kiszélesítésében. Nevezetesen: - Magyarországon a napraforgó termesztés ma már túlnyomó részben az IMI technológián alapszik szemben a meghatározó repcetermesztõ országokkal (Franciaország, Németország, Lengyelország), ami speciális helyzetet jelent a technológia más növénykultúrákban történõ bevezetésében. - Magyarországon meglehetõsen magas a napraforgó/repce – rövid vetésforgóban történõ termesztésének aránya, ami az IMI árvakelések problémáját veti fel már rövid távon is. - Az ALS/AHAS gátló herbicidek használatának szélesítése növeli a rezisztens gyomnövények kialakulásának esélyét.

 

Nem elvitatható hogy a CL technológia hatékony és rugalmas gyomirtást biztosít, ugyanakkor az EU repcetermesztését meghatározó országok (Németország, Franciaország - ahol a CL repce technológiát még nem regisztrálták) a témában érintett kutatóintézetei és intézményei is a fenti aggályokra hivatkozva komoly fenntartással kezelik az IMI repcetermesztési technológiát. Ennek értelmében nem, vagy csak meghatározott körülmények között ismerik el ezen technológia használatát a hagyományos repce gyomirtási technológiával szemben.

 

 


 

 

Vetõmag csávázásHazai viszonyaink között az õszi káposztarepce termelésében – évjárattól függõen ugyan, de szinte minden õsszel – gondot jelentenek a rovarkártevõk. Ennek köszönhetõen már régóta általános termesztés-technológiai elem a vetõmag rovarölõ szeres csávázása. Az utóbbi években a hektáronként alkalmazott vetõmagmennyiség csökkenésével a csíranövények védelme felértékelõdött, a tõszám megõrzése érdekében a csírakori kártevõk és kórokozók elleni fokozott védelem alapkövetelménnyé vált.

 

GyomirtásA repcében azok a gyomok okozzák a legnagyobb gondot, melyek a kalászos gabonában is a legveszélyesebbek, így például a székfû fajok, a pipitér fajok, a veronika fajok, a ragadós galaj, egyes területeken a nagy széltippan. A gyomirtás egyik legkézenfekvõbb megoldása a tarlókezelés, mellyel csökkenthetjük a repcére jellemzõ gyomok számát.Az õszi gyomkonkurencia korai kikapcsolása elengedhetetlen az intenzív repcetermesztés technológiájában, melynek a legfõbb okai a következõk: - alacsonyabb tõszám elterjedésével a repce kezdeti gyomelnyomó képessége is jelentõsen csökken, - a gyomkonkurencia következtében a repce nem terebélyesedik, inkább nyúlik, romlik a télállósága, - a repcében elõforduló legfontosabb gyomnövények – mint pl. székfû fajok, a nagy széltippan, a ragadós galaj – az érés idejére túlnövik a repcét, ezáltal nehezítik az aratást, - az erõsen gyomos repcetábla talajnedvesség veszteségének mértéke akár napi 2-3 mm csapadéknak megfelelõ mennyiségû is lehet.Ajánlatunk a magasabb szervesanyagtartalmú talajok esetében a rendkívül széles hatásspektrumú Brasan, lazább talajokon a kiváló vízoldékonysággal bíró, így a csapadékviszonyoktól kevésbé függõ Teridox gyomirtó szerek használatára irányul.

 

Kártevõk elleni védekezésA repcetermesztés jövedelmezõsége hazai viszonyaink között sok esetben a rovarkártevõk elleni védelem sikerén múlik. A repce kártevõi évjárattól függõen ugyan, de szinte minden évben nagy egyedszámmal fordulnak elõ. Tapasztalataink szerint ennek következtében akár a 70%-os terméskiesés sem ritka.A Karate Zeon széles hatásspektrumú, a szívó és rágó kártevõk elleni megbízható készítményünk repellens hatással, mellette az Eforia, amely két hatóanyagának köszönhetõen kettõs, kontakt és felszívódó tulajdonsággal rendelkezik, így megbízható megoldást nyújt a repcebolha, repcedarázs lárvája, levéltetvek, szárormányosok ellen. 

RegulátorozásAz intenzív repcetermesztés egyre inkább nélkülözhetetlen eleme a növekedésszabályozó és gombaölõ készítmény használata. Az õszi regulátorozást nélkülözõ állományok jobban kitettek a kemény tél hatásainak, nagy lehet a téli lombveszteség, valamint a kifagyás.A Toprex kifejezetten repcére kifejlesztett készítményünk, két hatóanyag gyári kombinációja.A paklobutrazol a növekedésszabályozásra, a difenokonazol a betegségek elleni védelemre kifejlesztett hatóanyag. A Toprex õszi alkalmazása a biztos áttelelés alapja, mivel alkalmazása során a szikfeletti szárrészt lerövidíti, megakadályozza a túlfejlett növények szárba indulását, felnyurgulását. A kezelés hatására a repce a kijuttatást követõ 10-20 nap között jól látható színreakcióval is jelzi azt, hogy elindult a télre való felkészülése. A levelek hosszirányú növekedési üteme lelassul, az epidermisz megvastagszik, a levélzet haragos zöld színt vesz fel. A nagy, felálló levelek helyett sok, kisebb felületû, zömökebb levél képzõdik, a tõlevélrózsa „közepe” dúsabb lesz. A föld alatti részek erõteljesebb fejlõdése mellett nõ a gyökértömeg és vastagszik a gyökérnyak, ezáltal nõ a növény stressztûrõ képessége és kitavaszodáskori gyorsabb regenerálódó képessége. A regulátor hatáson túl pedig egy megbízható kórokozó mentes állományt kapunk, mivel a Toprex védelmet nyújt a korai levélbetegségek, elsõsorban a fómás levélfoltosság ellen.

 

 


 

 

Bíró János

marketing vezetõ