MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 13
2014.01.24.

Az utóbbi idõben sok kérdés érkezett az Agro Napló olvasóitól a biztosításokkal kapcsolatban. Az alábbiakban a legjellemzõbb kérdéseket válaszoljuk meg.

 

 

A megkötött támogatott növénybiztosítási szerzõdést meddig és hova kell elküldeni?2012. július 30-ig a termelõknek meg kell küldeniük a megkötött biztosítási szerzõdés másolatát a megyei MVH kirendeltség részére. Amennyiben a szerzõdõ fél nem a mezõgazdasági termelõ, a biztosított az MVH által közleményben rendszeresített formanyomtatványon meghatalmazza a szerzõdõ felet a biztosítási konstrukció megkötésére. A szerzõdõ fél a meghatalmazásban kötelezettséget vállalhat a szerzõdés másolatának és a meghatalmazásnak a megküldésére.

 

 

Meddig lehet befizetni a támogatott növénybiztosítás díját?A támogatott növénybiztosítás utolsó díjrészletének október 30-ig be kell érkeznie a biztosító felé. (A biztosító a díjigazolást november 15-ig nyújtja be az MVH felé.)

 

 

A növénybiztosítás befizetett díját kell-e az MVH felé igazolni a termelõnek?A biztosítónak kell a díjigazolást november 15-ig benyújtania az MVH felé. A termelõknek a díj befizetésének igazolásával kapcsolatos teendõje nincs az MVH felé.

 

 

Milyen mértékû volt a rendelkezésre álló 2,7 milliárdos támogatási keretre beérkezett támogatási igény?A biztosítók eddigi visszajelzése alapján a támogatási keret nem lett kihasználva. A beérkezett igények nem érték el az 1 milliárdos értékhatárt.

 

 

Az Egységes kérelemben jelöltem a támogatott növénybiztosítási igényemet, azonban nem támogatott növénybiztosítást kötöttem. Milyen teendõm van?Az Egységes kérelmet módosítani kell a W0122 adatváltozás bejelentõ lapon. „Mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” – kérdésre jelölje be a „nem” választ!

 

 

Milyen biztosításokra vetnek ki újabb adót?A jövõ évre tervezett biztosítási adó gyakorlatilag a beteg- és az életbiztosítások kivételével minden módozatot érintene. A kötelezõ felelõsség-biztosítás 30%, a casco biztosítás 15%, míg a többi biztosítási módozat 10%-nyi adóval venné ki a részét. A törvényjavaslat alapján a kivetett adó alanyai maguk a biztosító társaságok lennének. A biztosítók ezeket a terheket várhatóan az ügyfelekre fogják majd hárítani. Ez drágulást fog eredményezni, tehát érdemes lesz átnézetni a biztosításokat!

 

 

Mi történik, ha nincs kötelezõ biztosításom? Megbüntetnek?A közúti közlekedésben az elmúlt években jelentõsen emelkedtek a kiróható büntetések összeghatárai. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindent a rendelkezéseknek megfelelõen intézzünk. Fontos, hogy erre odafigyeljen, hiszen a bírság elérheti akár a 100 ezer forintot is. Arról nem is beszélve, hogy a kötelezõ biztosítás nélküli napokra a Mabisz fedezetlenségi díjat számol fel, mely többszöröse a rendes biztosítási díjnak. Az intézkedések elhúzódása a gépjármû forgalomból való kivonásával is járhat, ami további kellemetlenségeket, és pluszköltséget jelenthet mindenkinek. Ez ellen sajnos csak egyet lehet tenni, a biztosítás díját mindig idõben befizeti még akkor is, amikor a biztosító adminisztrációs hiba miatt nem küld díjbekérõt vagy csekket.

 

 

Mire nyújt védelmet egy vagyonbiztosítás?A vagyonbiztosítás a vállalkozás ideális védelme, hiszen igen szerteágazó esetekben biztosít fedezetet. A vagyonbiztosítások általánosságban a következõ kockázatokra nyújtanak biztosítási védelmet:- elemi károkra – robbanás, villámcsapás, vihar, árvíz, földrengés –, épületre zuhanó repülõ tárgy által okozott kárra, jégverés vagy hónyomás esetére, elektromos áram által okozott tûz és villámcsapás másodlagos hatásakor.- csõtörés és csõrepedés esetén is fizet,- rablás, betörés ellen is biztosítva van, aki vagyonbiztosítást köt.A felsorolt kockázatok kiegészítõkkel kiterjeszthetõk, például üzemszünet miatt bekövetkezett káreseményekre, és a szállítmányokat is lehet biztosítani. A vagyonbiztosítás felelõsségbiztosítással is kombinálható és üzemi balesetre is kiterjeszthetõ.

 

 

A saját telepen idegen készlet van. Ez biztosítható?Idegen tulajdonú vagyontárgyak is biztosíthatók, mint lízingelt, vagy bérelt ingatlan és mûszaki berendezés, akár bérelt vagyontárgyakra is, de a kockázat kiterjeszthetõ egész beruházásokra, akár készpénzre is.

 

 

Van vagyonbiztosításom, de újabb eszközt vásároltam. Be kell jelentenem ezt a biztosítónak?Amennyiben a biztosítási idõszakon belül a vállalkozásnál vagyonváltozás következik be, azt a biztosító társaság felé jelezni kell, hiszen ez módosíthatja a biztosítási összeget, mely a kár kifizetése szempontjából igen fontos. Amennyiben az új eszközt nem jelentjük, és kár éri, a biztosító nem fogja az új eszközben bekövetkezett kárt megfizetni.

 

 

Hogyan érdemes meghatározni a vagyonbiztosításnál a biztosítandó vagyontárgyak értékeit? Mire biztosítsunk?A vagyonbiztosításban a vagyontárgyakat célszerû új értéken meghatározni. Nem érdemes az avult értékkel számolni. A vagyontárgy biztosítási összegének meg kell egyeznie a vagyonbiztosítás szerzõdéskötés idõpontjában érvényes új értékével (újrabeszerzési értékével).Ha a biztosítási összeg a vagyontárgy értékénél kisebb, a biztosító a kárt olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik. Figyelni kell arra is, hogy a vagyontárgy biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy valóságos értékét.A vagyontárgy valóságos értékét meghaladó részében a biztosítási szerzõdés semmis, olyan, mintha meg sem kötötték volna. Ez azt jelenti, hogy a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító csak a valós értéket fogja megtéríteni. Ha a vagyontárgyat totálkár éri, akkor a biztosítók a kár bekövetkezésekor meghatározható új érték alapján állapítják meg a kártérítés összegét.

 

 

 

Amennyiben önnek is kérdése merül fel,

azt várjuk a [email protected] e-mail címen,

vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

 

 

Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél,

a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!