MENÜ

Gabonapiac: Fókuszban a vetõmagcsávázás

Oldalszám: 19
2014.01.24.

A vetõmagcsávázás technológiája az elmúlt néhány évtizedben rendkívüli mértékû fejlõdésen ment keresztül. Az ágazatban dolgozó szakemberek hiszik és vallják, hogy a vetõmaggal terjedõ, és a csírakorban a talajból fertõzõ kórokozók ellen a leghatékonyabb és leggazdaságosabb eszköz a csávázás. A mai csávázószerek minden tekintetben megfelelnek a legmagasabb igényeknek, mivel szerformájukból adódóan a magon egyenletes eloszlást, jó tapadóképességet (minimális leporlást) biztosítanak. A vetõmaggal „barátságban” vannak, nem csökkentik a csírázóképességet, és a kezelt mag tárolhatóságát sem akadályozzák, sõt, éppen ellenkezõleg. A növényvédelmi elõírások azonban folyamatosan szigorodnak, különösen az EU területén, így a szakmának mind a felhasználók, mind pedig a döntéshozók felé folyamatosan demonstrálnia kell, hogy képes megfelelni ezeknek a követelményeknek.

 

 

Az Európai Vetõmag Szövetség (ESA) beindította az Európai Vetõmag-csávázási Rendszert (ESTA)Hivatalosan is elindult az ESTA, az ESA rendszere, melynek célja, hogy garantálja a minõséget a vetõmag csávázása, ill. a csávázott vetõmag kezelése és felhasználása során. Ez az elsõ átfogó, és a kapcsolódó folyamatokat is magába foglaló rendszer, amelyet a vetõmagágazat saját maga hívott életre és mûködtet, valamint amelynek célja a csávázás minõségének, és a csávázott vetõmag megfelelõ kezelésének biztosítása.A védjeggyel oltalmazott rendszer elemei garantálják, hogy a vetõmag csávázása professzionális és csúcsminõségû legyen:- Minõségbiztosítási szabályzat (ESTA Standard), ami biztosítja a csávázóüzemek akkreditált ellenõrök által végzett független minõsítését.- Útmutató az ellenõrök számára (ESTA Lista), amely a Standard harmonizált alkalmazását és értelmezését segíti elõ.- Meghatározott maximális leporlási értékek.- Egységes vizsgálati elõírás a leporlási érték meghatározására.- Ajánlás a csávázott vetõmag megfelelõ jelölésére és a felhasználók számára nyújtott információra vonatkozóan (lásd késõbb).A minõsítési folyamaton átesett vetõmagüzemek megkapják a jogot arra, hogy belépjenek az ESTA rendszerébe, és használhatják az erre kialakított logót a csávázott vetõmagok csomagolásán. A logó jelenléte nem csupán azt jelenti, hogy a csávázott vetõmag adott minõségi követelményeknek megfelel, hanem a biztonsági elõírásokat tartalmazó címkézési ajánlással együtt elõsegítheti a vetõmag szabad áramlását az Európai Unió tagállamai között is.A vetõmagágazat komolyan elkötelezett amellett, hogy biztosítsa az európai gazdák számára a jó minõségû, a felhasználók és a környezet számára is biztonságos csávázott vetõmagokat, amelyek a lehetõ legjobb védelemmel vannak ellátva a kártevõk és kórokozók ellen, minimális növényvédõszer-felhasználás mellett. Az elõírások fejlesztése, valamint az üzemek független ellenõrzésének és az eszközök minõsítésének költségei mellett az ESA komoly energiát fektet a tudatosság növelésébe, információszolgáltatásba, képzésbe és – természetesen – az igazgatásba.Az ágazat komoly célt tûzött ki maga elé: a tervek szerint az elkövetkezendõ egy-három évben be kívánja vezetni a rendszert az Európai Unió egész piacára, és ki kívánja terjeszteni több növényfajra, ill. minden csávázási eljárásmódra.

 

 

Csávázott szántóföldi vetõmagok jelöléseA tavaly júniusban hatályba lépett 1107/2009/EK rendelet kötelezõen elõírja, hogy a forgalomba hozott, csávázott vetõmagot tartalmazó zsákokon a hatóanyag(ok) és a csávázószer neve mellett fel kell tüntetni a csávázószerre vonatkozó, biztonsági elõírásokat tartalmazó S és Spe mondatokat.

 

 


 

 Az Európai Vetõmag Szövetség kidolgozott egy piktogramokból és általános szövegbõl álló tájékoztató címkét. Az ESA ajánlása azért ideális megoldás, mert alkalmazásával egyrészrõl biztosítható, hogy az EU-n belül egységes címkézési rendszer alakuljon ki, másrészrõl pedig az ESA címke minden típusú csávázószer esetén alkalmazható, és így nem kell az egyes csávázószerekre és kombinációikra külön-külön címketípust legyártani.A magyar hatóság a vetõmagszakma és a növényvédõszer-gyártók javaslata alapján úgy határozott, hogy elfogadja a 2012. július 1. és 2013. március 31. között forgalomba hozott szántóföldi növényfajok csávázott vetõmagját tartalmazó zsákokon az ESA által kidolgozott piktogramokat és általános tájékoztató szöveget tartalmazó címkék használatát. A hatóság ugyanakkor elõírja, hogy a tájékoztató szöveget legalább 8-as betûmérettel kell megjeleníteni a címkén. Emellett kötelezõ feltüntetni a csávázószerek hatóanyagát és márkanevét. A szántóföldi vetõmagok esetében ez a hatósági címkén megjeleníthetõ.