MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2012/06 > Szántóföld

A betakarítást segítõ készítmények, deszikkánsok használata az olajos növényeknél

Hazánkban az elõzõ években az õszi káposztarepcébõl a betakarított terület nagysága folyamatosan növekedett. Ez a tendencia a 2012. évi betakarításnál már biztosan nem fog tovább folytatódni, mivel több hullámban került kitárcsázásra õszi káposztarepce, a kedvezõtlen idõjárási körülmények miatt. A napraforgónál a jelenlegi vetésterületi adatok birtokában elmondható, hogy az idei évben rekord nagyságú területen került elvetésre napraforgó.

Szakfolyóirat > 2012/06 > Szántóföld betakarítás talaj talajréteg

A nyári tarlómûvelés helye és szerepe a talajmûvelési rendszerben

A tarlóhántás szerepének megítélése régebben és manapság is változatos. Bár egyre kevesebb efféle véleményt hallani, de még napjainkban is vannak, akik felesleges, költségnövelõ, idõpazarló mûveleti elemként tartják számon a tarlóhántást. E nézetet vallók a korai betakarítású növények lekerülése után nyári vagy õszi szántást végeznek, nem sekély porhanyítással kezdik a mûvelési rendszert. A szántás idõzítését általában a nyár végi csapadék megérkeztéhez kötik, hiszen a nyirkos talajállapot lehetõvé teszi a kedvezõ minõségû forgatást. Annak érdekében, hogy megértsük, hogy e szemlélet miért egyre ritkább napjainkban, át kell, hogy tekintsük a nyári tarlómûvelés újkori funkcióit.  

Szakfolyóirat > 2012/06 > Szántóföld búza rozs Szántóföld

A tápiószentmártoni Aranyszarvas Zrt. növénytermesztési gyakorlata, különös tekintettel a búzatermesztésre

A növénytermesztés agro-ökológiai adottságainak felmérése, ismerete különösen fontos része az eredményes és fenntartható gazdálkodási gyakorlat kialakításának. Ebbõl kifolyólag fontosnak tartjuk bemutatni a búzatermesztést meghatározó éghajlati és talajtani tulajdonságokat, majd ezek fényében ismertetni az Aranyszarvas Zrt. által mûvelt termõterületeket jellemzõ viszonyokat is.

Szakfolyóirat > 2012/06 > Szántóföld búza gabona kenyérgabona

Gabonapiaci elõrejelzések

A terménypiaci prognózisok globális szinten a tavalyihoz hasonló nagyságú területrõl 17 millió tonnával kevesebb búza betakarítását becsülik, és az elõzõ évinél 75 millió tonnával magasabb, rekord kukoricatermést jeleznek a 2012/2013-as gazdasági évre.  

Szakfolyóirat > 2012/06 > Szántóföld repce Napraforgó Földhasználat

Napraforgó- és repcepiaci kitekintés: A tartalékok erõsen megcsappantak

Noha a világ napraforgó- és repcetermelésének kismértékû növekedését vetítik elõre az elõttünk álló 2012/2013-as gazdasági évre, az EU-27 most sem lesz képes saját forrásból kielégíteni napraforgó- és repceolaj iránti igényét. Repcetermelése tovább csökken, míg napraforgó-termelése várhatóan stagnál.