MENÜ

Védelem az elsõ naptól a Bayer csávázószereivel

Oldalszám: 27
2014.01.24.

A vetõmag – mint „mini energiacsomag” – a növénytermesztés legértékesebb, de önmagában védtelen alapeleme: vonzó célpont a károsítók számára. A gazdaságos termesztés feltétele a magas termésátlag. A hozamcsökkenést gyakrabban okozzák kórokozók, mint a kedvezõtlen idõjárás. A magot és a csírázó növényt károsító kórokozók spórái a talajban, a vetõmagban vagy annak felületén találhatók. A maggal és talajból terjedõ betegségek és a korai rovarkártevõk ellen leghatékonyabban csávázással védekezhetünk, mely a legcélzottabb és fenntartható növényvédelmi eljárás.

 

 

A modern csávázószerek és eljárások kutatásában a Bayer több mint 100 éves múltra tekint vissza. A mai kornak megfelelõ csávázószerek az 1970-es évek végén jelentek meg. A Baytan márkanév mérföldkõ volt a csávázásban: nemcsak hatóanyaga, de a termék formája is újszerû volt.Cégünk a 2012 õszi csávázási szezonra két kiváló készítményt ajánl a gyakorlat számára: két hatóanyagú gombaölõszeres készítményünket a Lamardort, és a 2011 õszén bevezetett rovar- és gombaölõszeres csávázót, a Yunta Quattro-t.

 

Lamardor 400 FSA 2009-ben bevezetett készítmény ma már a gabonatermesztõk egyik kedvenc csávázószere. A jól bevált tebukonazol mellett protiokonazolt tartalmaz. Széles hatásspektruma miatt igen hatékony az összes fõ betegség ellen, így a búza kõüszög- és porüszög, a hópenész, a fuzáriumos gyökér- és szártõrothadás, a Bipolaris-os gyökérrothadás, a szeptóriás pelyvafoltosság, az árpa porüszög-, levélcsíkoltság-, és fedettüszög ellen. Megkülönböztetõ tulajdonsága a hópenész és más fuzáriózisok, illetve a Bipolaris-os gyökérrothadás elleni hatása.A Lamardorban a két hatóanyag között szinergista hatások lépnek fel. Így pl. a hópenész ellen erõteljesebb hatással bír, mint a szóló hatóanyagok. A betegségek elleni nagy hatékonyság mellett a Lamardor fontos sajátsága öt élettani hatása:- jobb kezdeti fejlõdés,- kitûnõ, egészséges állomány,- a jobb gyökérfejlõdés,- fokozott fagytûrés,- jobb szárazságtûrés.A Lamardor literenként 400 g hatóanyagot tartalmaz. Dózisa nagyon alacsony (0,2 l/tonna), így nem tud mély színintenzitást adni a kezelt vetõmagnak. Ezért Peridiam Eco Red csávázási segédanyagot adunk mellé (Lamardor Red csomag). Ez nemcsak festék, hanem egy mûanyag polimer, ami színes bevonatot képez a vetõmagon, javítja a vethetõséget (nem tapad össze, jól csúszik, nem boltozódik). Csökkenti a leporlással járó hatóanyagveszteséget is.

 Yunta QuattroA minõséget nagy terméssel párosítani képes intenzív fajtákat egyre kisebb vetõmagnormával és egyre korábban vetik. Elõnye, hogy csökken az évjárathatás, kiküszöböl(het)i az aszály, a tápanyaghiány hatását, így elvileg jelentõsen nõ a terméspotenciál. Erõsebb állomány fog betelelni, amely már korán magában hordozza a nagyobb termés lehetõségét. Hátránya viszont, hogy az õsz folyamán hosszabb és nagyobb az állomány kitettsége a károsítóknak. A vírusvektor levéltetvek aktív stádiumban találkoznak a fiatal gabonával, a törpeség vírusok súlyos tõszámcsökkenést, legyengített betelelõ állományt okozhatnak. A talajlakók a csócsároló, illetve a már õsszel fellépõ gombabetegségek is több kárt okozhatnak a hosszú õszi idõszakban. A korai vetést csak intenzív technológiával, és megfelelõ fajtával érdemes alkalmazni, hiszen az említett nagyobb betegség- és rovar-kitettség miatt intenzívebb növényvédelemre, ezen belül korszerû rovar- és gombaölõ hatású csávázószerre, és sok esetben szárszilárdításra lesz szükség.A Yunta Quattro négy kiváló hatóanyagot tartalmazKét rovarölõ alkotója a klotianidin, és az imidakloprid. Gombaölõ komponensei a fuzárium elleni hatékonyságukról is ismert tebukonazol és protiokonazol.Miért kell a Yunta Quattro-ba négy hatóanyag? A fungicid hatóanyagok szinergista módon mûködnek együtt, ahogy ezt a Prosaro és a Lamardor esetében már láttuk. A rovarölõ komponensek is jól kiegészítik egymás hatásspektrumát, erõsítik egymás hatását olyan nehezen leküzdhetõ kártevõk ellen, mint a kabóca, vagy a csócsároló.A Yunta Quattro hatásspektruma tehát mind a betegségek, mind az õszi rovarkártevõk vonatkozásában teljes. Az õsz folyamán biztos védelmet nyújt a vírusvektor levéltetvek, kabócák, a talajlakó kártevõk és a csócsároló ellen is. Mind a négy hatóanyag szisztemikusan mozog a növényben. A mag felszínérõl a gyökérzónába jutó inszekticid hatóanyagokat a gyökerek felszívják, s az „együtt nõ” a csíranövénnyel, belülrõl védve azt a vektorok támadásától. A Yunta Quattro rovarölõ hatékonysága 7–9 hétig komplett, ami a korai vetés technológia esetén is maximális védelmet garantál a teljes õszi idõszakra.Megelõzõ hatásának köszönhetõen a károsítók által okozott stresszt tökéletesen kikapcsolja (anti-stressz készítmény). Az állomány így jobban ellenállhat a szárazságnak, vagy extrém hõmérsékleteknek, összességében mindez nagyobb terméshez és jobb minõséghez vezethet.A Yunta Quattro dózisa 1,8–2 liter vetõmag tonnánként. Korai vetés és maximum 200 kg/ha búza vetõmagnorma esetén a dózis 2 l/t. Ennél nagyobb vetõmagnorma (pl. 250 kg/ha, vagy több) esetén a dózis 1,8 l/t. Õszi árpánál 200 kg/ha vetõmagnormáig 2 l/t a helyes dózis. Bármely csávázógéppel, a szokásos 10–20 l/t csávázólé alkalmazásával felvihetõ. Színezõ adalék hozzáadása szükségtelen.Az intenzív õszi búza és õszi árpa technológiába illeszkedõ új csávázószer alkalmazásával igen hatékonyan, fenntartható módon, ugyanakkor gazdaságosan védekezhetünk a betegségek, vírusok, és rovarkártevõk ellen. Elõnye, hogy segítségével az õszi vírusbetegségek fellépését teljes mértékben megelõzhetjük, míg ha a levéltetvek vagy kabócák ellen permetezéssel igyekszünk védekezni, tökéletes védelmet soha nem érhetünk el. A Yunta Quattro-val elegendõ hatóanyagot juttatunk ki ahhoz, hogy nehezített viszonyok között, nagy fertõzési nyomás esetén is biztonságos hatású legyen. Az eredmény egy kártételtõl mentes egészséges állomány betelelése, ami a nagy termés és kiváló minõség lehetõségét foglalja magában.Kedves olvasó! Kérem, alkalmazza a Bayer CropScience csávázószereit és gyõzõdjön meg kiváló hatékonyságukról. A Bayer készítményekrõl további információt talál honlapunkon a www.bayercropscience.hu címen, vagy hívja a BAYinfo-t a (80) 620-111 számon.

 Farády László

Bayer CropScience