MENÜ

Õszi káposztarepce hibridválasztás tapasztalatok alapján és következetesen

Oldalszám: 47
2014.01.24.

A mezõgazdasági termelés eredményességét az idõjárás alakulása alapvetõen meghatározza. Ez a megállapítás különösen helytálló napjaink repcetermesztésére. Mivel idõjárásunkat befolyásolni nem tudjuk, ezért a termesztés sikere érdekében technológiánk fejlesztése jelentheti az egyik utat a termésbiztonság és a jövedelmezõség növelése felé. A siker másik kulcsa a tapasztalatokon alapuló fajtaválasztás lehet.

 

 

Az igényekhez illeszkedõ nemesítés és a szakszerû fajtaválasztás egyaránt nagy felelõsség. Nagyon fontos tehát, hogy a nemesítés lépést tartson a folyamatosan változó igényekkel, a termelõ pedig tisztában legyen saját termõhelyi adottságaival és naprakész legyen a nemesítés legfrissebb eredményeit illetõen. Ez idõ tájt adódik a kérdés: Milyen hibridet válasszunk tehát az õszi repcevetéshez?

Tapasztalataink szerint érdemes differenciált fajtahasználatban gondolkodni, hiszen a termõterület adottságainak, a termelés színvonalának figyelembe vételével megválasztott hibrid már önmaga 20–25%-ban képes meghatározni a termesztés eredményességét. Mindenképpen célszerû évrõl évre áttekinteni a rendelkezésre álló repce vetõmag választékot és a májusi–júniusi fajtabemutatókon szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján levonni a következtetéseket. Ezek segítségével összegezhetjük a legfontosabb értékmérõ tulajdonságokat, megkönnyítve ezzel véleményünk megfogalmazását és a végsõ döntés meghozatalát.

A RAPOOL szerint az innováció motorja a gyakorlat igényeire alapozott nemesítés. Mindezt jól mutatja, hogy a már évek óta termesztett és a 2012-ben bevezetésre kerülõ csúcs hibridjeink egyaránt élen járnak a nagy mag- és olajtermésen túl több más agronómiai tulajdonság tekintetében is.

Az idei év egyedülálló újdonságainak számítanak az immár nagyüzemi körülmények között is megjelenõ, imazamox gyomirtó szer hatóanyaggal szemben ellenálló hibridjeink. A RAPOOL a Clearfield® gyomirtási rendszerhez két választási lehetõséget is biztosít, melyek az EDIMAX CL és a CLIFTON CL névre hallgató hibridek. Ezek a genotípusok kiváló partnerei lehetnek a gyakorlat igényei alapján megfogalmazott, a keresztes virágú gyomokkal szemben is kiváló hatékonyságot biztosító, új gyomszabályozási rendszernek. A BASF által javasolt gyomirtási technológia és a RAPOOL fenti hibridjeinek együttes alkalmazása így számos elõnyhöz juttathatja a repcét szélsõséges gyomnyomású területeken termelõ vagy termelni kívánó hazai gazdaságokat. Az EDIMAX CL közép-korai virágzású és érésidejû, a CLIFTON CL virágzásában korai, érésidejében közép-korainak tekinthetõ. Mindkét herbicidtoleráns hibrid nagy magtermés mellett alkalmas átlagos olajtartalommal rendelkezõ árumag elõállítására.

A hagyományos gyomszabályozásban részesíthetõ, nem herbicidtoleráns genotípusok idei választéka továbbra is igen gazdag. Ezeknek a hibrideknek egyik kiemelkedõ képviselõje a VISBY, amely – Európa piacvezetõ hibridjeként – termésképzésben igen nagy stabilitást mutat és nem hajlamos a kipergésre. Mindezt eltérõ adottságú évjáratokban és termesztési környezetben is produkálja, ami a VISBY kiváló adaptációs képességeibõl ered. Igen jó alkalmazkodóképességet mutat a talajadottságokkal szemben, kiegyenlítetten fejlõdik valamennyi hazai talajtípuson. Vetésidõre nem érzékeny. Igen intenzív õszi fejlõdés jellemzi, ezért normál és nem szélsõségesen késõi idõben történõ vetését javasoljuk. A legjobb fómatoleranciájú hibridek közé tartozik, emellett állóképessége is kiváló. Egyedülálló homogén érésének köszönhetõen rendkívül jó a betakaríthatósága.

 


 

 

SHERPA hibridünk szintén jó családból származik, hiszen nemesítési szempontból a VISBY-genetika legújabb képviselõje. Valódi kontinentális fajta, azaz kiválóan képes ellensúlyozni a hazai viszonyokra jellemzõ éven belüli szélsõséges idõjárási hatásokat, elsõsorban a fellépõ száraz periódusokat. A SHERPA kora tavasszal fejlõdésnek indul, így az elsõk között képes regenerálódni. További értékes tulajdonsága, hogy a RAPOOL portfóliójának legszélesebb vetésidõ intervallumával rendelkezik.

COMPASS nevû hibridünk 2012-ben, üzemi körülmények között a kompenzációs képesség új bajnoka lett. Robosztus habitus és fokozott elágazóképesség jellemzi, mellyel az egyenetlen, heterogén kelésekben is képes bizonyítani fenológiai sajátságaiból adódó, jó térkitöltõ adottságait. Sõt, a COMPASS kifejezetten igényli az átlagosnál nagyobb térállást, ami 30–35 termõtõ/m2 mellett kiugró termésképzést tesz lehetõvé számára. Télállósága kiváló, hiszen õszi fejlõdése során a legmélyebben elhelyezkedõ tenyészõcsúccsal rendelkezik.

XENON hibridünk a RAPOOL portfólió virágzásban és érésidõben is legkorábbinak számító genotípusa. Vele kezdhetjük a vetést és késõbb majd a betakarítást is. Bátran alkalmazhatjuk a korai és normál vetésidõben egyaránt, mert õsszel visszafogottabb, de harmonikus fejlõdés jellemzi. A korai vetésidõben sem hajlamos az õszi szárba indulásra. A fajtakísérletek és az üzemi vizsgálatok alapján kifejezetten egészséges hibrid, átlag feletti olajtartalommal, biztos olajbonifikációval.

Talajaink országon belüli változatossága ismert, de annak táblán belüli heterogenitása esetenként szintén jellemzõ adottság, melynek szélsõségeit a legkiválóbban HAMMER nevû hibridünk képes kompenzálni. A hibrid további értékei között a jó állóképesség és nem utolsó sorban az extra magas olajtartalmú termést képzõ sajátságai emelhetõk ki.

Aki kifejezetten kompakt, középmagas habitusú, nagy termõképességû, évek óta a hazai vetésterületen jól bizonyító hibridet keres, annak a ROHAN a legjobb választás: nagy termõképessége, kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságai (erõteljes kezdeti fejlõdés, kiváló állóképesség, stressztolerancia) elsõsorban a jobb termõhelyeken jut érvényre. Nem véletlen, hogy nemcsak itthon az egyik legsikeresebb hibrid évek óta, de Csehországban is a legnagyobb területen termesztik, megelõzve minden versenytársát.

A RAPOOL Hungária Kft. portfóliója a fent említett hibridekkel biztosítja a legkülönbözõbb termelõi igényekhez illeszkedõ választás lehetõségét.

 

Varga Gábor

Fejlesztési vezetõ

RAPOOL Hungária Kft.