MENÜ

Július 1-tõl fordított adózás a terménykereskedelemben

Oldalszám: 17
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.24.

A fordított adózás egyszerûsítve azt jelenti, amikor az adót a termék beszerzõje, szolgáltatás igénybevevõje fizeti meg az állam részére. Vagyis a számla az áfa felszámítása nélkül kerül kiállításra, és az adót majd a vevõnek kell megfizetnie az állam részére.

 

 

A fordított adózás Magyarországon elõször 2006. január 1-tõl lépett életbe, amikor még csak a hulladékkereskedelmet érintette. Azóta az érintett termékértékesítések és szolgáltatások köre jelentõsen bõvült. A fordított adózás a fiktív adóalanyok által elkövetett visszaélések ellen jött létre, ugyanis mivel a fordított adózás alá esõ számla áfa nélkül kerül kiállításra, így a vevõ már nem tudja az áfát visszaigényelni, így értelmét veszíti az ilyen ügyleteket érintõ fiktív számlák kiállítása is.A fordított áfa alkalmazásának pontos hatályát az Áfatörvény 142. § írja le részletesen. Eddig röviden az alábbi esetekben kellett alkalmazni:a, építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan eladása, értékesítése;b, építési hatósági engedélyköteles ingatlan létrehozás, bõvítés, átalakítás, egyéb megváltoztatás szolgáltatás nyújtása;c, az a) és b) ponthoz tartozóan munkaerõ kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása;d, különbözõ fémek, hulladékok, törmelékek, visszanyert papír vagy karton, üvegcserép, üveghulladék, mûanyag hulladék, forgács, használt vagy új rongy, kötél, használt akkumulátorok, elemek stb. értékesítése esetén;e, beépített ingatlan(rész), valamint az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, ahol a használatbavételre jogosító engedély és az értékesítés között legalább 2 év eltelt, és amennyiben a terméket értékesítõ adóalany élt adókötelességének választási jogával;f, adós és hitelezõ viszonylatában dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányuló termék értékesítése esetén;g, vállalkozásban használt 100 000 forint feletti tárgyi eszközök értékesítése, vagy szolgáltatás nyújtása, ha az értékesítõ felszámolás vagy fizetésképtelenségét jogerõsen megállapító eljárás hatálya alatt van;h, szén-dioxid kvóták értékesítése.2012. július 1-tõl a jogszabály alapján a fordított adózást a gabona-, az olajosmag- és fehérjenövény-kereskedelemben vezetik be. A fordított adózás így a kukoricára, a búzára, az árpára, a rozsra, a zabra, a triticaléra, a napraforgómagra, a repce- és olajrepcemagra, valamint a szójababra lesz érvényes.Az átmeneti rendelkezések biztosítják, hogy az egyenes adózásról a fordított adózásra történõ áttérés zökkenõmentes legyen: fõszabályként akkor kell fordítottan áfázni, ha a teljesítés 2012. július elsejére, vagy az utáni napra esik.A jogszabály a fordított adózást 2 éves, átmeneti idõszakra vezeti be. Az adóbeszedés hatékonyságának növelése érdekében az új szabályozás új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elõ a fordított adózás hatálya alá esõ adóalanyoknak. Az adatszolgáltatást vevõként, eladóként, az értékesített termék Kereskedelmi Vámtarifa szerinti bontásában kell teljesíteni, a teljesítési idõpontnak, az értékesített, beszerzett mennyiségnek és az adóalapnak a feltüntetésével.Fontos, hogy a fordított adózás csak belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok (evás vállalkozásokat is ideértve) között alkalmazható! Abban az esetben, ha a kiszámlázott termék (vagy szolgáltatás) a fordított adózás hatálya alá tartozik, a számlát az alábbi módon kell kiállítani:- fel kell tüntetni a vevõ adószámát,- a számlát áfa felszámítása nélkül kell kiállítani a vevõ részére- fel kell tüntetni a számlán, hogy az áfát a vevõnek kell megfizetnie

 Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ