MENÜ

Gabonapiac

Oldalszám: 21
2014.01.24.

Májusi esõ aranyat ért!

Az USDA májusi becslése szerint – mely egyben az elsõ hivatalos becslés a 2012/13-as szezonra vonatkozóan – a világ várható búzatermése 677,5 millió tonna lesz, ami 17 millió tonnával kevesebb, mint az elõzõ szezonban.

 


 

 

Májusi esõ aranyat ért!Nagyon halkan elmondhatjuk, hogy megérkezett a rég várt csapadék a földekre. A májusi hónap statisztikáját vizsgálva elégedettek is lehetnénk, mert 40–120 mm csapadékot kaptunk, de az elmúlt 90 napot nézve 30–90 mm lemaradásban vagyunk így is az átlagtól! A tavaly õsztõl tartó csapadékszegény periódus komoly nyomokat hagyott az õszi vetésekben. Heterogének az állományok országszerte, de nagyon alacsonyak a búzák és az elõvetemény hatás nem látszik a komoly õszi stressz miatt. Az aratásig optimális idõjárás esetén 3,5 millió tonna búzatermésre számíthatunk. A májusi hónap közepén az új termésû gabonák tõzsdei árai a világpiacon rekord közeli szintet értek el (búza 220 euró, kukorica 215 euró).A nemzetközi szaksajtóban az Ibériai-félszigetet érintõ aszály, a Romániát és Lengyelországot sújtó fagykár emeli az árakat. Minden termés-elõrejelzés szerint is 2-3 millió tonna búzával kevesebb fog teremni az EU-ban, mint tavaly. Jól kell sáfárkodnunk az export árualapunkkal, jelenleg 215 euró a búza, 205 euró a kukorica tõzsdei ára a francia MATIF-on. Térségünk a búza szempontjából felértékelõdik a világpiacon: a CME 2012. június 6-tól új fekete-tengeri búzakontraktust indít, román, bulgár és ukrán tengeri kikötõi paritáson. Az alapminõség nem problémás számunkra, fehérje 11,5%, nedves sikér 22%, esésszám 230.Ez a magyar búza felértékelõdését és élénk keresletnövekedést hozhat számunkra. Belpiacainkon is emelkednek az új termések árai, 55000 Ft/t fölött az augusztusi szállítású búza, 47000 Ft/t fölött a novemberi szállítású kukorica ára. A napraforgó új termés ára októberi jegyzésre 120000 Ft/t fölött van, annak ellenére, hogy a vetésterülete meghaladta a 610 000 ha-t. Az új termésû repce ára közelít a 140 000 Ft/t árszinthez, amiben segít a gyengélkedõ forint is.

 

 


 

 

Az USDA májusi becslése szerint – mely egyben az elsõ hivatalos becslés a 2012/13-as szezonra vonatkozóan – a világ várható búzatermése 677,5 millió tonna lesz, ami 17 millió tonnával kevesebb, mint az elõzõ szezonban. A legnagyobb terméskiesés Ukrajnában (-9 millió tonna), Kazahsztánban (-7,7 millió tonna) és az EU-27-ben (-5 millió tonna) várható. A szezon érdekessége, hogy a felhasználás közel 10 millió tonnával meghaladja a termést, annak ellenére, hogy a prognózisban alacsonyabb takarmánycélú felhasználással számolnak, mint az elõzõ szezonban. Arra számítanak, hogy több országban is a takarmányozásban a kukoricát fogják elõnyben részesíteni a búzával szemben. A világ búza zárókészletei enyhe csökkenést mutatnak, de a 188 millió tonna még mindig magasnak mondható. A világ búzaforgalmában is kisebb átrendezõdések várhatóak, az orosz, ukrán és kazah export csökkenni fog, míg az USA exportja a kiváló termésnek köszönhetõen nõni fog. Az EU-27 exportja is visszafogottabb lesz, mint 2011/12-ben.A kukorica esetében egy abszolút rekordterméssel számol az USDA. A világ kukoricatermését 945,7 millió tonnára becsüli, ami 65 millió tonnával haladja meg az elõzõ év termését. A legnagyobb többlet az USA számlájára írható (+61 millió tonna). Hosszú évek után ebben a szezonban a világon megtermett kukorica mennyisége meghaladja a felhasználási igényt, a dinamikus felhasználás-növekedés ellenére is és a zárókészletek magukhoz térnek, várhatóan elérik a 155 millió tonnát. Mindez várhatóan hatással lesz az árakra is és a búza-kukorica értékarány normalizálódik.Itthon még nincsenek hivatalos becslések, csupán annyit lehet tudni, hogy a betakarítható búza területe 1081 ezer hektár, ami 100 ezer hektárral több, mint 2011-ben. Az utolsó állapotfelmérés áprilisban készült, amely ugyan jobb volt, mint a decemberi, de még így is jóval gyengébb képet mutatott, mint a tavalyi, vagy az elmúlt 5 év átlaga. Igaz a májusi országos esõzések sokat javíthatnak a terméskilátásokon. Úgy tûnik nagy lesz a szórás az országban, és országos szinten az átlagtermés nem fogja elérni a tavalyi 4,2 tonnát hektáronként. A MARS – az EU mûholdas megfigyelésén alapuló – május 22-i termésbecslése szerint Magyarország búza átlaghozamát hektáronként 3,73 tonnára becsüli (2011: 4,21 t/ha, 5 év átlaga: 4,32 t/ha). Így a 4 millió tonna körüli búzatermés reálisnak tûnik.A hazai felhasználásban nem számolunk növekedéssel. Az átmenõ készletek jóval magasabbak lesznek, mint egy átlag évben, elérik a 600 ezer tonnát, így várhatóan még egy valamivel gyengébb termés mellett is hasonló nagyságú búzakészlettel kell gazdálkodnunk, mint az elõzõ szezonban.

A tavaszi munkák befejezõdtek. Szemes kukoricát 1,262 millió hektáron vetettek, ami rekordnak számít és pillanatnyilag még a jó termés lehetõsége is benne van.

Az új szezon várhatóan nagy változásokat fog hozni a gabona- és olajosmag-ágazatban, ugyanis megjelent a 61. számú Magyar Közlönyben a 2012. évi XLIX. törvény a fordított adózás mezõgazdasági szektorra történõ kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról, mely július 1-jén lép hatályba.Reményeink szerint a piac sokat fog tisztulni, a jogkövetõ, tisztességes piaci szereplõk fellélegezhetnek és az állam is pénzéhez jut.