MENÜ

OTP Bank - megbízunk egymásban

Oldalszám: 70
2014.01.24.

A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre nehezebb talpon maradni, a gazdálkodások forráshiánnyal küzdenek, ami problémát jelenthet fejlesztéseik, sõt, sokszor napi mûködésük kapcsán is. Ilyen helyzetekben nyújthat megoldást a külsõ forrás. Szabó István, az OTP Agrár Ügyfélkapcsolati Fõosztályának vezetõje arról beszél, hogy az agrárvállalkozásoknak milyen lehetõségei vannak likviditásuk biztosítására és fejlesztési céljaik megvalósítására.

 

 

Az OTP Bank egyre nagyobb hangsúlyt fektet az agrárvállalkozások kezelésére. Minek köszönhetõ ez?

Bár az OTP elsõsorban lakossági bankként él a köztudatban, az agrárvállalkozások finanszírozásában is meghatározó szerepet játszik, és tovább szeretné erõsíteni a pozícióját ezen a téren. Egyrészt az OTP Bank elegendõ forrással rendelkezik ahhoz, hogy az agrárvállalkozásoknak hitelt biztosítson, amelyhez management szintû elkötelezõdés is társul. Másrészt az agráriumnak folyamatos fejõdésre és termelési hatékonyság növelésre van szüksége, elegendõ csak a növekvõ népességre és az élelmezéshez szükséges feltételek biztosítására gondolni. A lehetõségek hatékonyabb kiaknázásához azonban javítani kell az ágazat finanszírozási helyzetét.

 

Milyen tapasztalatai vannak az ágazat finanszírozási helyzetét illetõen?

A mezõgazdasági vállalkozások finanszírozása alapvetõen a bevételekbõl, a hitelekbõl, a szállítói kapcsolatokon keresztül és támogatásokból valósul meg. A mezõgazdaság tõkeigényes ágazat, ezért a gazdálkodók a mûködéshez jelentõs külsõ forrásokat vesznek igénybe, sõt a beruházások nagy része sem oldható meg kizárólag saját erõbõl. A mezõgazdasági termelést és a terméshozamokat döntõ mértékben befolyásolják a biológiai-természeti adottságok és az idõjárási körülmények. Emiatt jellemzõ az árak, a jövedelmek és persze a hozamok évenkénti hullámzása, amely a bevétel kieséséhez vezethet és a többletkiadásokon keresztül likviditási zavarokat okozhat.

 

Hogyan járul hozzá a helyzet javításához az OTP?

A célirányos hiteltermékek kialakítása és az ügyfelek számára megfelelõ konstrukciók létrehozása nagyon fontos, ezért az OTP Bank igyekszik élen járni a termékújításokban is. Tudni kell azonban, hogy a megfelelõ pénzügyi kimutatással rendelkezõ és pénzügyileg kedvezõbb helyzetben lévõ agrárvállalkozások könnyebben kapnak hitelt. A kis- és közepes méretû családi gazdaságok helyzete sokszor nehezebb, mint nagyobb társaiké, ám az állami garancia intézmények segítségével fokozatosan táguló körben az õ hitelezésük is megoldható.

 

Milyen speciális vagy új konstrukciót tudnak ajánlani a gazdálkodások számára?

Gyakran az agrárvállalkozók átmeneti likviditási problémákkal küzdenek, mert váratlan kiadásaik keletkeznek, vagy vevõik késõn fizetnek. Az ilyen típusú finanszírozási problémákra ajánljuk az OTP Agrár Folyószámlahitelt, vagy az államilag támogatott Agrár Széchenyi Kártyát, amelyet az OTP az elsõk között vezetett be. Forgóeszköz beszerzésekhez pedig elsõsorban a többéves területalapú támogatást elõfinanszírozó Zöldkártya Hitelt ajánljuk, amelyet az idei évtõl még kedvezõbb kamatfeltételekkel, könnyített fedezeti háttérrel és egyéb egyszerûsítésekkel kínálunk. A beruházásokat és fejlesztéseket tervezõ ügyfeleknek pedig egyedi konstrukció kialakítására is lehetõség van, amelybe az EMVA és egyéb támogatások elõfinanszírozása is beletartozik.

Bár az OTP rendelkezik megfelelõ saját forrással, de érdemes megemlíteni a támogatott agrárhitelek felhasználási lehetõségeit is. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében a vállalkozások például olyan kedvezményes kamatozású hitelhez juthatnak, amelyek elsõ sorban az állattenyésztés és növénytermesztés versenyképességének javításához járulnak hozzá. Információink szerint ezt a hitelprogramot a jövõben tenyészállat vásárlásra is fordíthatják majd a gazdák.

A finanszírozásban fontos kérdés a fedezeti háttér is, így a hitelhez jutást az is könnyítheti, hogy, a hitelek fedezeteként elfogadjuk a termõföldet is, melynek befogadási értékét ez év elejétõl jelentõsen megnöveltük.