MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 11
2014.01.27.

A jelenleg hatályos állapot szerint meddig kell befizetni a katasztrófavédelmi hozzájárulás elsõ részletét?

A hozzájárulás 40%-át június 30-ig (az erre vonatkozó bejelentéssel együtt), a fennmaradó összeget pedig december 31-ig kell majd befizetni.

 

 

Mekkora árbevételig számít egy gazdálkodó szervezet mikrovállalkozásnak?Legfeljebb 2 millió eurónak megfelelõ éves árbevételig és legfeljebb 10 fõ alkalmazottig tartozik ebbe a kategóriába.

Mekkora az Agrár Széchenyi Kártya maximális hitelkerete?Az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerete legalább 500 000 Ft, vagy félmillió forintonként növekvõ, legfeljebb 25 millió Ft összeg lehet, melyhez a Magyar Állam 2% kamattámogatást és kezességi díjtámogatást biztosít. A hiteligénylõnek 15 millió forint hitelösszegig egy, felette két lezárt, teljes éves gazdálkodói múlttal és az MVH-nál regisztrációs számmal kell rendelkeznie.

Mi a referencia idõszak a kérõdzõ szerkezetátalakítási programban?- Az anyajuh állományokra vonatkozóan: A 2011. támogatási évi, anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban szereplõ állomány.- Az anyatehenekre vonatkozóan: A 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti idõszakban legalább 190 napon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álló állatok.- Hízott bikákra vonatkozóan: A húsmarhatartó által tartott azon 9 hónapnál idõsebb hímivarú szarvasmarha egyedek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR-ban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között, és ezen idõszak alatt legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak, majd a tenyészetbõl történõ kikerülést követõen legfeljebb 30 napon belül vágásra vagy élõ állatként Magyarországon kívül értékesítésre (export) kerültek.Átruházhatók-e a kérõdzõ szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok?A kérõdzõ szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok – akár részben, akár egészben – átruházhatóak, örökölhetõek. Az átírási kérelmet 2013-tól kizárólag február 1. és április 1. közötti idõszakban lehet benyújtani az MVH felé.Mekkora a maximális támogatási intenzitás a mezõgazdasági károk biztosításaihoz igényelhetõ támogatásnál?A támogatás intenzitása maximum 65% lehet.Mekkora a Natura 2000 gyeptámogatás mértéke?A Natura 2000 gyeptámogatás évenkénti mértéke 38 euró/hektár. Azon termelõknek, akik Natura 2000 kompenzációs támogatást igényelnek – a jogcímre vonatkozó elõírásoknak való megfelelés mellett – gazdálkodási naplót kell vezetniük az adott területekre, valamint be kell tartaniuk a kölcsönös megfeleltetés elõírásait, illetve oktatáson is részt kell venniük.Fiatal erdõk állományneveléséhez nyújtandó támogatásoknál mekkora a jóváhagyható támogatás maximális összege kérelmenként?- A jóváhagyható támogatás összege legfeljebb 21 millió forint kérelmenként.- Az erdõrészletenkénti maximális támogatás területi kategóriától függõen 83 és 8000 euró között alakulhat. A támogatás intenzitása az elszámolható kiadások 50%-a.

Fiatal erdõk állományneveléséhez nyújtandó támogatásoknál mik a támogatható mûveletek?- Befejezett ápolás tevékenység elvégzése során támogatható mûveletnek minõsül:

          - kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás;

          - gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás;

          .- terepi munkák erdészeti szakirányítása.- Tisztítás tevékenység elvégzése során támogatható mûveletnek minõsül: 

          - a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése;

          - a terepi munkák erdészeti szakirányítása;

          - faültetvény, vagy kultúrerdõ természetességi kategóriájú erdõknél támogatható mûveletnek minõsül továbbá

          - a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés;

          - a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.Törzsnyesés tevékenység elvégzése során támogatható mûveletnek minõsül:

          - a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése;

          - a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

Mezõgazdasági biztosítás díjaihoz nyújtott támogatás esetén meddig kell eljuttatni a megkötött biztosítás igazolását az MVH-hoz?A támogatás igénylése esetén a megkötött biztosítás igazolását 2012. július 30. napjáig kell eljuttatni a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Amennyiben nem történik meg a biztosítás megkötése, úgy a támogatási jogosultság elvész (az MVH elutasító határozatot hoz), azonban ez nem jár külön szankcióval.

A szõlõültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása jogcímnél mekkora a támogatás intenzitása?- A beruházással kapcsolatban felmerülõ mûveletek költségei a konvergencia régióba tartozó területeken 75%-ban, azon kívül 50%-ban támogathatóak.- A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesés kompenzációjából tevõdik össze.- A szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulás fajtaváltásnál legfeljebb 200–7200 euró/ha között, ültetvény áttelepítésénél legfeljebb 200–6600 euró/ha között alakulhat, a bevételkiesést ellentételezõ pénzbeli kompenzáció összege hektáronként 1800 euró.

Az agrárkár-enyhítés igényléséhez szükséges kárbejelentésnek mi a határideje, és mely hivatalhoz kell beküldeni a dokumentumot?A kárbejelentés határideje a káresemény bekövetkezését követõ 15 nap. A nyomtatványt a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságához kell beküldeni.A vonatkozó jogszabály szerint a káresemény bekövetkezésének azt az idõpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a mezõgazdasági káresemény elsõ alkalommal érzékelhetõvé válik.

 

 

Amennyiben önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!