MENÜ

A mikotoxinok csökkentik a tejtermelés hatékonyságát!

Oldalszám: 84
2014.01.27.

A sertés- és baromfi-takarmányokban elõforduló mikotoxinokról és azok súlyos kártételeirõl nagyon sok szó esik manapság. Azonban a bendõbaktériumok toxinbontó képessége miatt a tudomány állása hosszú idõn keresztül az volt, hogy a kérõdzõk érzéketlenek a toxinokkal szemben. Ezzel szemben telepi tanulmányok szólnak arról, hogy szignifikáns termeléscsökkenést és gyakoribb egészségügyi problémákat (pl. szaporodás-biológiai zavarok) mutatnak azok a tehenek, melyek mikotoxinokkal terhelt takarmányt kaptak.

 

 

 


 

 

A mikotoxinok különbözõ penészgombák másodlagos anyagcsere termékei. Számunkra a szántóföldi penészek legfontosabb képviselõi a Fuzárium-fajok az általuk termelt Dezoxinivalenol-al (DON) és a Zearalenon-al (ZON). Ezek a penészek képesek a különbözõ gabonákkal és kukoricával, de egyben a lucerna-, fû- vagy kukoricaszilázzsal is beraktározódni és erre a szántóföldi penészekkel való fertõzõdésre sajnos nagyon kevés befolyásunk van.

Mekkora a bendõ detoxikáló kapacitása?

A kérõdzõk bendõje ugyan le tudja bontani a toxinokat, de csak bizonyos mértékben. A maradék, amely lebontatlanul továbbhalad, ugyanolyan immunszupresszív és májkárosító hatású (DON), vagy ösztrogén hatású (ZON), mint a sertések esetében. A toxinok lebonthatósága a bendõben 0 és 90% között van. A kísérletek szerint az Aflatoxinnak maximum 40%-a bontódik le a bendõben. A Zearalenont a bendõbaktériumok mintegy 90%-ban képesek lebontani, de a bontásból alfa-zearalenol képzõdik, amely tízszer nagyobb ösztrogén hatással rendelkezik, mint az eredeti toxin.

Fontos tényezõ a takarmány áthaladási ideje az emésztõrendszerben. Minél gyorsabb a passzázs a bendõben, a mikróbáknak annyival kevesebb ideje van a toxinokat lebontani. Egy több tápot tartalmazó takarmányadagban, amely gyorsabban halad át a bendõn, a mikotoxinokat nem lehet olyan hatékonyan lebontani. Ha még magasabb a táp aránya, akkor a tehén egy acidózis közeli állapotba kerülhet, így a toxinbontás még jobban csökken, mivel azok a baktériumok, amelyek a toxinok bontását végzik, pH 5,8 alatt elpusztulnak.

Az, hogy a toxinok végül mekkora hatást fejtenek ki, függ a tartási körülményektõl, a stresszállapottól, a toxinok behatási idejétõl és még sok tényezõtõl.

 

Milyen hatásai vannak a toxinoknak a tehenekben?A DON egyfelõl gyengíti az immunrendszert, másfelõl pedig a májat támadja. Mindkét hatás befolyásolja az általános egészségi állapotot, a vitalitást és végsõ soron a tejtermelést.

A BIOMIN több mint 20.000 állat bevonásával 100 tejelõ teleprõl gyûjtötte be az adatokat a takarmányok toxinszintjérõl és a termelési eredményekrõl. Azokon a telepeken, ahol a DON-szint 300 ppb körül mozgott, a tejtermelés átlagosan 2 kg-mal alacsonyabb volt, mint a toxinmentes telepeken, de a 100 ppb DON-szennyezõdés is 1 liter feletti tejveszteséget mutatott.

A ZON az ösztrogén hatáson keresztül szaporodás-biológiai gondokat okoz. A tehenek hormonháztartásának felborulása vezethet a csendes ivarzáshoz, álivarzáshoz, vagy teljesen ki is maradhat az ivarzás. A következménye lehet rossz termékenyítési index, valamint megnövekszik a petefészekciszták elõfordulásának az esélye.

Azok a frissfejõs tehenek vannak a legjobban kitéve a toxinok károsító hatásainak, amelyeknek az ellés után amúgy is erõs immunrendszerre lenne szükségük és azon kívül még magas tejtermelést is várunk tõlük. Számba kell még vennünk a kb. 400 ismert toxin egymással való kölcsönhatásait és így érthetõ, hogy a szarvasmarhák messze nem kivételek a toxinok károsító hatásai alól.

 

Tapasztalatok a Mycofix® Plus-al tejelõ teheneknél

1200 holstein-fríz tehenet etettek 400-600 ppb DON-t és 70-78 ppb ZON-t tartalmazó takarmánnyal és a kísérleti csoport Mycofix® Plus-t kapott. A toxinok inaktiválása által a tehenek átlagosan 2 kg/tehén/nap-pal több tejet termeltek, a takarmányfelvétel 0,4 kg-mal megnõtt és a takarmány-értékesítés is javult (1,39-rõl 1,47 kg tej/kg tak.-ra). Kevesebb volt a szaporodás-biológiai probléma, kisebb volt a petefészekciszták elõfordulási aránya és jobb volt a termékenyítési index is. Nem elhanyagolható adat azonban az sem, hogy gazdasági számítások alapján a Mycofix® Plus ára már 0,4 literrel több tej termelése esetén is megtérül!