MENÜ

Lehetõségek a helyspecifikus vetés megvalósítására

Oldalszám: 35
dr. Milics Gábor, Smuk Norbert 2014.01.27.

A helyspecifikus vetés elvégzése kétségkívül a legnagyobb anyagi ráfordítást igénylõ technológiai elem a precíziós növénytermesztésen belül. Kivitelezéséhez számos eszköz megléte nélkülözhetetlen. Ezek közt talán a legfontosabb a megfelelõ sorvezetõ kiválasztása.

 

 

A sorvezetõk piaca is jellemzõen kínálati piac. Számos gyártó kínálja megvételre a jobbnál jobb eszközöket, melyek közt nehéz az eligazodás. A beszerzés elõtt érdemes meggyõzõdni, hogy a kiválasztott eszköz rendelkezik-e azokkal az alapfunkciókkal, melyek révén alkalmassá válik a helyspecifikus vetés elvégzésére. Ilyen funkció például, hogy kompatibilis legyen a robotpilóta rendszerrel, legyen alkalmas nagy pontosságú korrekciós jel (RTK) vételére illetve a terv alapján történõ kijuttatás vezérlésének a lehetõsége (1a. ábra). Ezen funkciók hiányában sorvezetõnk nem lesz képes tõszámszabályozott vetés végrehajtására.Miután sikerült kiválasztanunk a megfelelõ sorvezetõt, szükségünk lesz egy megfelelõ automatikus kormányzásra az erõgépünkbe. Mint ahogy a sorvezetõnél már láthattuk, e téren is számos gyártó kínálja termékét, azonban érdemes szem elõtt tartani néhány gondolatot: ha vetésre kívánjuk használni a robotpilótát, mindenképpen a kormányhidraulikába épített típust érdemes választani, továbbá nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy kompatibilis legyen a már meglévõ sorvezetõnkkel. Szerencsés esetben már AutoPilot Ready™ traktor áll rendelkezésünkre, ekkor csak a dõlésszög kompenzációért felelõs vezérlõegységet kell megvásárolnunk a sorvezetõhöz (pl. Trimble NavController II – lásd az 1b. ábrát), ha mégsem ilyen az erõgépünk akkor sajnos ki kell építtetnünk a kormányhidraulikánkba a robotpilóta elõkészítést.Miután összeállítottuk a robotpilóta rendszerünket, és megvásároltuk a megfelelõ feloldókódokat a nagy pontosságú RTK-jel vételéhez, el kell döntenünk, hogy milyen forrásból vesszük igénybe a korrekciót. Amennyiben gazdaságunkban több erõgépen is használni kívánjuk az RTK jelet és területeink nem nagy távolságban helyezkednek el egymástól, akkor megfontolhatjuk egy saját bázisállomás (1c. ábra) beszerzését. Ennek minden elõnyét élvezve függetlenedhetünk a mobil- illetve a korrekciós jel szolgáltatóktól továbbá mentesülünk az évente felmerülõ korrekciós jel költségétõl. Ám, ha gazdaságunk egymástól távoli területeken folytatja a termelést vagy csak egy erõgépet kívánunk alkalmazni, akkor igénybe vehetjük a mobilhálózatokon keresztül elérhetõ korrekciót is egy speciális adatmodem segítségével (1d. ábra). 


1. ábra

 

 

 Ha traktorunk készen áll a robotpilóta irányította mûködésre, akkor következõ lépésként el kell döntenünk, hogy vetéskor tõszámot is szeretnénk-e szabályozni menet közben, avagy csak sorelzáró rendszer révén kívánunk szakaszolni. Ha megelégszünk a GPS vezérelte sorelzárással, akkor szükségünk lesz a szakaszvezérlés kiépítésére mind az erõgép, mind pedig a vetõgép felõl. Az erõgép oldalán a sorvezetõnkhöz kapcsolható szakaszoló egységet kell beszerelnünk (2a. ábra) majd a vetõgépünket kisebb átalakítás révén alkalmassá tehetjük a pneumatikus kuplungok fogadására (2b. ábra). Ennek hatására el tudjuk kerülni a rávetéseket, ezzel input anyag megtakarítást érhetünk el, mely meggyorsítja rendszerünk megtérülését. Azonban, ha szeretnénk állományunkat helyspecifikusan, az edafikus tényezõkhöz igazítani, akkor a vetõgépünk további kiegészítõvel történõ felszerelésére lesz szükség. A tõszámszabályozás végrehajtásához ki kell iktatnunk a talajhajtást és egy speciális GPS-szabályozott hidromotor meghajtást alkalmazni (2c. ábra), melynek köszönhetõen a munkagép haladási sebességétõl függetlenül, automatikusan változtathatjuk a meghajtás sebességét. Így már technikailag megvalósítható a helyspecifikus vetés, amelyhez csak el kell készítenünk a speciális vetéstervet, melyet a sorvezetõbe feltöltve a rendszer automatikusan megvalósít.

 

 


2. ábra

 

Mint minden precíz mûszert, így a helyspecifikus rendszert is kalibrálni szükséges. A beüzemelést követõen célszerû nagy figyelmet fordítani a robotpilóta helyes beállítására, mert ez nélkülözhetetlen a megfelelõ pontosság eléréséhez. Ezt ajánlott szakemberre bízni, mert a felhasználónak ez a mûvelet sok esetben túlzottan hosszadalmasnak illetve bonyolultnak tûnhet. Ám így elkerülhetünk olyan bosszantó hibákat, mint például a pontatlan csatlakozás, mely adódhat a gép méreteinek hibás megadásából vagy a GPS antenna helytelen elhelyezésébõl.Szintén érdemes odafigyelni az antenna és munkagép távolságának pontos megadására. Ennek a szakaszolás miatt van jelentõsége, hiszen a téves méretek miatt elõbb illetve késõbb kapcsolódnak le a vetõkocsik, melyek vetéshibákhoz vezetnek. Ha minden kalibrációt pontosan végeztünk el, akkor nem csak az arra járók szemlélhetik megelégedéssel az állományunk, hanem jelentõs mértékben növelhetjük gépkapacitásunkat, hiszen szinte bármilyen körülmény között, maximális pontosság mellett végezhetjük el a beavatkozást, továbbá lényegesen megkönnyíthetjük a sorközmûvelést, melyet tõszámveszteség nélkül hajthatunk végre.

 Dr. Milics Gábor, Ph.D., egyetemi adjunktus, Smuk Norbert Ph.D. hallgató

Nyugat-magyarországi Egyetem

Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,

Mosonmagyaróvár