MENÜ

Stratégiai ágazat az agrárium az OTP számára is

Oldalszám: 89
2014.01.27.

Az agrárvállalkozások számára eredményes volt a 2011-es esztendõ – az ágazat kibocsátása 26 százalékkal növekedett, és jelentõs volt a jövedelmezõsége is. Az agráriumot érintõ aktuális kérdésekrõl, a 2012-es tervekrõl, a trendekrõl és a termõföld befektetési piaci felértékelõdõ szerepérõl konzultáltak januárban a szakemberek az OTP agrárszolgáltatásait állítva a fókuszba.

 

 

A hazai agráriumban – elsõsorban a földrajzi adottságoknak köszönhetõen – jelentõs potenciál rejlik. A magyar mezõgazdaság legfontosabb komparatív elõnyei a magas termõföld aránya mellett a kedvezõ éghajlat, és a vízkészlet. Ezek az adottságok még jobban kihasználhatók fejlesztésekkel, mint például az öntözõberendezések kiterjesztésével és modernizálásával. Korszerû fajtákkal és technológiával csökkenthetõ a gazdálkodás idõjárásnak való kitettsége is. A gazdálkodások eredményessége tehát mindenképpen javítható, de szükséges is a hazai és az uniós agrárfinanszírozási szabályok változásai, valamint a globális folyamatok (népességszám növekedés) miatt is. Elõre látó tervezésre van szükség, és ehhez kapcsolódó beruházásokra, amelyben az OTP kínálta új Zöldkártya az igények változásaihoz igazodva jelent lehetõséget a gazdaságok számára.

 
Az OTP Bank számára
az agrárium stratégiai ágazat, és e szerint is kezeli ezt a területet – hangsúlyozta Benedek Fülöp, a pénzintézet agrárágazati igazgatóságának ügyvezetõ igazgatója. Ennek megfelelõen a banki fejlesztéseket a kormány szempontjainak figyelembevételével kívánják elvégezni, különös tekintettel a Darányi Ignác Tervben foglaltakra. A pénzintézet már dolgozik a 2013 végéig szóló és a 2014-tõl érvényes agrár-finanszírozási tervek koncepcióján is.

 

 
Gyuris Dániel
vezérigazgató-helyettes, az ingatlan, kisvállalkozási és agrárdivízió vezetõje a pénzintézet agrárhitelezési üzletágának fejlõdésérõl szólt, ahol 2011-ben 20–22 százalékos bõvülés történt az elõzõ évhez képest. Az OTP Bank ezen a piacon összességében 2010-ben mintegy 10,8 százalékos részesedéssel bírt. A magyarországi agrárhitelezési piac összértéke 696 milliárd forint, amelybõl az OTP Bank részesedése mintegy 10 százalékot tett ki az elõzõ év végére. A föld értékálló hitelfedezet, mondta Gyuris Dániel, aki még az ingatlannál is jobb befektetésnek tartja a mezõgazdasági termelés számára hasznosítható területet. Az OTP jelzáloglevele az Európai Központi Bank (ECB) által is elfogadott értékpapír – emlékeztetett az elõadó. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a pénzügyi közvetítõ rendszerben jelenlévõ bizalmatlanságot fel kell oldani, mivel csak így garantálható hosszú távon a rendszer stabil mûködése. A magyar agrárgazdaság tavaly jó évet zárt, az ágazat mintegy 5 százalékos GDP-részesedésével több mint 2 milliárd eurós exporttöbbletet állított elõ. Jelentõs mértékben, 45 százalékkal emelkedett az elõzõ évhez képest az ágazati hozzáadott érték aránya is.

 


Lovászi Gábor
fõosztályvezetõ ismertette az OTP Zöldkártya hitel idei változásait, amely ez évtõl kedvezõbb feltételekkel igényelhetõ, és több évre megfinanszírozza a területalapú támogatásokat. A 2011 májusában bevezetett Zöldkártya hitel terméket a folyamatosan figyelt ügyfél-visszajelzések és -igények alapján módosították. Ennek megfelelõen a legfontosabb változás, hogy az új Zöldkártya hitelnél kétéves támogatás elõfinanszírozás esetén (OTP Zöldkártya hitel „A”) már nincs szükség tárgyi fedezetre. A nagyvállalkozások hároméves támogatási összeg elõfinanszírozásánál (OTP Zöldkártya hitel „B”) pedig csak a hitelösszeg támogatással nem fedezett egyharmadára szükséges azt benyújtani (a támogatás 3. éve ugyanis már az új uniós finanszírozási ciklusra esik). További rendkívüli elõnye, hogy szabad felhasználású, és nincs szükség minden évben újabb hitelbírálatra sem.

 A megújult Zöldkártya hitel több évre finanszírozza meg a területalapú támogatásokat, ezzel téve kiszámíthatóbbá és tervezhetõbbé a vállalkozások mûködését, illetve így járul hozzá azok bõvítéséhez, növekedéséhez. A hitel tehát a likviditási problémák áthidalásán túl beruházásokhoz, vagy pályázatok esetén önerõként is felhasználhatók. Ezen elõnyök által javulhat a vállalkozás alkupozíciója a beszállítókkal szemben, valamint csökkenhet a felvásárlóknak való kitettsége, és kivédhetõ az áringadozás is. Fontos információ, hogy a Zöldkártya hitelt a társas vállalkozásokon túl azok az õstermelõk, családi gazdaságok és egyéni vállalkozók is igénybe tudják venni, akik legalább 30 hektáron gazdálkodnak. A hitelösszeg minimuma mikro- és kisvállalkozásoknál 3 millió forint, közép- és nagyvállalkozásoknál 10 millió forint – a felsõ korlát pedig egységesen 300 millió forint. A Zöldkártya mellett természetesen a továbbiakban is lehetõség van a területalapú támogatások egyéves elõfinanszírozására, amely mértéke (adósminõsítéstõl függõen) 53 550 illetve 50 400 forint hektáronként.

 A köztudatban leginkább lakossági bankként élõ OTP jelentõs szerepet játszik az agrárvállalkozások finanszírozásában is. A pénzintézet tisztában van az agrárhitelezés jelentõségével, ennek megfelelõen tud és akar hitelt adni. Az agrárhitelezést célul kitûzve alakult meg 2011-ben az OTP Bankon belül egy szakértõi terület, az Agrárágazati Igazgatóság. Feladata a kormány gazdaságpolitikájával és vidékfejlesztési stratégiájával összhangban az ügyfélkör bõvítése, versenyképes hiteltermékek és szolgáltatások kialakítása, továbbá az egyéni, kis- és középvállalkozások mûködésének és fejlõdésének elõsegítése. A Darányi-tervben megfogalmazott fontosabb kormányzati feladatok, mint a jogszabályalkotás és a bürokrácia csökkentése hozzájárulhatnak a 2014-tõl érvényes KAP-reformhoz. Ennek megfelelõen gondot fordít a bank a terv egyes pontjainak nyomon követésére is.

 


A pénzintézet mikro- és kisvállalati igazgatóságának vezetõje, Csonka Tibor igazgató szólt arról, hogy az általa képviselt divízió is szeretné tevékenyégét szélesíteni, az agrárvállalkozások felé még inkább nyitni. Ennek érdekében a közeljövõben mintegy nyolcezer vállalkozást keresnek meg. De a pénzintézetrõl egyébként is elmondható, hogy az OTP Csoport Magyarországon, és minden leányvállalata esetében is kiemelt stratégiai területként kezeli a mezõgazdasági- és élelmiszeripari tevékenységeket folytató vállalatokat.

 

 

Részletes feltételek : www.otpbank.hu