MENÜ

Kiváló eredmények, optimista kilátások - egyesített erõforrásokkal startol a Syngenta

Oldalszám: 112
2014.01.27.

A Syngenta két üzletágának tavaly bejelentett integrációja befejezõdött, így a korábban két különálló magyarországi cégbõl – Syngenta Növényvédelmi Kft. és Syngenta Seeds Kft. – álló vállalat vetõmag és növényvédelmi üzletága a 2012-es mezõgazdasági szezonban már együtt lép fel a magyar piacon, egységesen ajánlva a termelõknek termékeiket, szolgáltatásaikat.

 

 

 

A Syngenta erõforrásainak egyesítése révén összehangoltabb magyarországi üzletmenetet valósíthat meg, s ezen keresztül még jobb szolgáltatást és piaci jelenlétet mutathat majd fel, mint 2011-ben – a vállalat életében a második legnagyobb árbevételû évben, amikor Magyarországon a 2008. évi rekordszintû eredményeihez hasonló évet zártak, 29 milliárd forintos árbevétellel. S bár 2010-ben a hatalmas belvíz miatt alulteljesített a mezõgazdaság, a 2011-es év a növénytermesztés egyik legjobb éve lett.A betakarítások után kialakult pozitív terménypiacok hatása az év vége felé az input felhasználásban érezhetõen jelentkezett, hozzájárulva a cég eredményességéhez. A Syngenta eredményein belül a kukorica termékkör (növényvédõ szerek, vetõmagok) volt a legmeghatározóbb, ezt követte szorosan az egyéb szántóföldi növények – olajosok, kalászos gabonák növényvédelmi szerek és vetõmagjainak – eladása. A zöldség- és a szõlõ-gyümölcs forgalom szinte megegyezett, de mindkettõ bõvülést mutatott. Az eredmények a termékek termelõi szinten bizonyított értékének, és az ebbõl adódóan megtartott árszintjének, nem utolsósorban az üzletágaknak az elmúlt évben közel 10 százalékkal bõvülõ piac mellett elért növekedésének köszönhetõek. De tükrözi az integrációból adódó szinergiák költség-megtakarításait és a folyamatos, a vállalat számára szükséges megfelelõ „cash flow” generálását is. A kukorica üzletág a hazai piac mintegy 24 százalékát fedi le, az egyéb szántóföldi növények esetében a Syngenta 33 százalékos piacrészesedéssel bír. Az elmúlt év során a napraforgó hibridek teljesítménye tovább növelte vezetõ pozícióját, míg a növényvédõ szerek esetében a Reglone Air eladásainak megõrzése mind volumenben, mind árban járult hozzá az eredményekhez.Az üzleti eredményekhez az integráció oldaláról nagyban hozzájárult az is, hogy a Syngenta 2011. május 30-án új irodaházba költözött, amely egyébként elnyerte a 2011. évi legjobb iroda kitüntetõ címet.„A magyar mezõgazdaságot, szûkebben a növénytermesztési ágazatot nézve 2012-re a kilátásaink több mint biztatóak, hiszen generálisan az input felhasználás termelõi szinten növekedhet, a termelés intenzifikálódik, a gazdák termelési kedve jó. A piac további konszolidációjára számítunk” – mondta el az idei várakozások kapcsán Bíró János, a vállalat marketing vezetõje.„Bár a szervezeti változás a cég minden területét érintette, a Syngenta-ra jellemzõ ügyfél-orientáltság, a fõ értékek, s az emberarcú vállalati kultúra megmaradt. A növényvédelmi és a vetõmag-üzletág összeolvadása komoly feladat volt, és sok munkát adott a cégnek a 2011-es évben, ugyanakkor az említett integráció nyomán a Syngenta képes lesz arra, hogy olyan teljes körû és testreszabott megoldásokat kínáljon minden növénykultúrában, amelyek az értékteremtésre összpontosítanak és a cég átfogó agronómiai tudásbázisán alapulnak” – hangsúlyozta Czigány Tibor, a Syngenta ügyvezetõ igazgatója.


Bíró János és Czigány Tibor