MENÜ

Mi az a Jó Gazda Program?

Oldalszám: 39
2014.01.27.

A Jó Gazda Program® (JGP®) a Dr. Szabó Agrokémiai Kft. modern precíziós-helyspecifikus mezõgazdasági szolgáltatásokat nyújtó ágazata, amely távérzékelési adatok elemzésén és GPS készülékekkel megszedett talajminták vizsgálatán alapul, errõl kérdeztük

 

Milyen lépésekbõl áll a JGP®, hogyan lehet elkezdeni a programot?

Az elsõ lépés nálunk a vizsgálni kívánt területek azonosítása és térinformatikai digitalizálása, majd a multispektrális légifelvételek elkészítése. Az aktív növényállományról készült légifelvételek alapján tudjuk szakmailag meghatározni és térinformatikailag pontosan behatárolni illetve kimérni azokat a homogén termõzónákat, amikbõl késõbb a talajmintavétel is történik. Ez az alapja az akár 5 évre szóló szolgáltatási együttmûködésnek, mely továbbá a FöldDoktor® tápanyag-utánpótlási szaktanácsadáson keresztül a különbözõ digitális térképészeti munkákon át (céltermés térképek, differenciált szórás- és kijuttatás térképek, tápanyag-ellátottsági térképek stb.) egészen a különféle kijuttatási szolgáltatásainkig és a speciálisabb precíziós GPS rendszerfejlesztési lehetõségekig mindent felölel.

Tehát önök a homogén termõzónákból veszik meg a mintát a növények aratását követõen. Akkor pontosan mi is az alapvetõ különbség a tábla szintû precíziós talajmintavétel és az önök által preferált multispektrális légifelvételen alapuló helyspecifikus talajmintavétel között?

Míg a táblákon belül sakktábla szerûen történõ talajmintavétel során többféle termõképességû talajtípus valamint több, egymástól eltérõ tápanyagtartalmú, rész talajminta keveredik, és ezért a megszedett talajmintához nem rendelhetõ egyértelmû céltermés és talajtípus, addig az általunk képviselt helyspecifikus mintavételezés során az elõzõekben említett homogén termõzónákon belül vannak kijelölve a mintaterek és ezekbõl történik GPS készülékek segítségével a mintavétel. Ennél a technológiánál sokkal egyértelmûbb céltermés rendelhetõ minden mintatérhez. Az így kapott talajvizsgálati eredmények alapján kalkulál a FöldDoktor® helyspecifikus tápanyag-utánpótlási szaktanácsadás. A technológia tudományos szakmai és technikai részleteirõl személyesen tudunk bõvebb információt nyújtani.

Milyen speciális területei vannak még a JGP®-nek a hagyományos szántóföldi növénytermesztési alkalmazások mellett?

A rendszer nagyon jól alkalmazható a szõlészetekben-borászatokban a szüret optimális idõpontjának meghatározásában, a tápanyag-utánpótlás segítésében. Foglalkozunk légi vadkár felvételezéssel és elemzéssel, továbbá tavaly elindítottuk a Minõségi Búza Programunkat, melynek alapja a légi úton történõ minõségi búza termõzónák elkülönítése, GPS-es mintázása, elkülönített aratása és tárolása, majd pedig a magas fehérje- és sikértartalmú búza magas áron történõ értékesítése.

Milyen aktuális ajánlata van most a programnak?

Az aktuális és AKCIÓS VALÓDI helyspecifikus talajmintavételi és vizsgálati ajánlatunkért olvassák be az alábbi hirdetésünkben lévõ QR kódot vagy kattintsanak a www.jogazdaprogram.eu oldalunkon az „AKCIÓ” gyorsmenüre.

Tudna egy-két referenciagazdaságot említeni, akikkel együttmûködnek a Jó Gazda Programban?

Nem lenne teljesen fair ha most egy-egy partnergazdaságot kiemelnék, mivel minden partnerünkkel nagyon jó az együttmûködésünk, függetlenül attól, hogy kivel hosszabb, kivel pedig rövidebb ideje dolgozunk együtt a programban. A kedves érdeklõdõk minden referenciáinkkal kapcsolatos információt, ügyfélidézeteket, partnergazdaság bemutató anyagot megtalálhatnak a honlapunkon.