MENÜ

Maximális hozam, akár 85e tõ/ha?

Oldalszám: 28
2014.01.27.

Sok termelõben felmerül a kérdés, az amerikai farmerek miben járnak elõttünk, miért tudnak nagyobb hozamokat realizálni? Érdemes megfigyelni, hogy milyen tõszámmal dolgoznak kollégáink az USA-ban, illetve hogyan változott a hibridek optimális tõszám intervalluma az elmúlt évtizedben.

 

Az elmúlt 25 év tapasztalata az Egyesült Államokban azt bizonyítja, hogy a magasabb tõszám is jelentõs szerepet játszik az egységnyi területen realizált hozamban.

 


 

 

A gyakorlatban használt átlagos tõszám az észak-amerikai régióban 75e tõ/ha, persze tagállamonként tapasztalhatunk eltéréseket. A kukoricatermesztésre legalkalmasabb övezetekben, ennél lényegesebben magasabb számokat figyelhetünk meg a tõszámbeállításnál. Minnesotában például a kukorica vetésterületének több mint fele meghaladja a 80e tõ/ha-t, míg az átlag sem kevesebb, mint 78e tõ/ha. Érdemes megfigyelni, hogy miként emelkedett a 80e tõszámmal gazdálkodó farmerek aránya az elmúlt években, a legmeghatározóbb kukoricatermelõ államokban.

 


 

 

A magas tõszám egyértelmûen jelentõs stressz a kukorica számára, hiszen ilyenkor nagyobb a harc az elérhetõ csapadékért, fényért, tápanyagért. Ilyen körülmények között a szabadelvirágzású fajták, vagy akár az elsõ hibridek esetében gyakran terméketlenség, meddõség volt megfigyelhetõ. A nemesítõ munka során a kevésbé stressz érzékeny szülõi vonalak kiválogatásával, az újabb hibridek tõszám érzékenységét csökkentették. Így csak nagyon magas tõszám esetén alakulnak ki meddõ tövek. Rendkívül fontos a hibridek jó agronómia tulajdonsága ahhoz, hogy magasabb tõszámokkal tudjunk dolgozni. A Pioneer kutatói az 1930-as évektõl állítanak be kísérleteket az optimális tõszám meghatározására. Az alábbi tanulmányban a hibrideket a következõ tõszámokon vizsgálták: 10e tõ/ha, 30e tõ/ha, 55e tõ/ha, 80e tõ/ha.

 


 

 

Érdemes megfigyelni, hogy a termésátlag a régi és modernebb hibridek esetén nem különbözik az alacsony tõszám mellett, és csak kismértékben jelent többlet hozamot közepes tõállomány esetén. Az igazi különbség azonban magasabb, 80e tõ/ha-nál mutatkozik. Ennek magyarázata, hogy az új hibridek egyedi teljesítõképessége nem haladja meg szignifikánsan a régebbi kukoricák teljesítõképességét. Azonban ezt az egyedi teljesítményt magasabb tõszám mellett is biztosan tudja hozni, így egységnyi területrõl nagyobb termést tudunk betakarítani.

 

Az amerikai kísérletekhez hasonlóan Magyarországon is állítunk be kísérleteket, hogy kiderítsük, milyen tõszámok mellett lehet a legnagyobb termést realizálni.

 


 

 

Kísérleteinkben, hibridjeink magasabb tõszámokon nagyobb termést produkáltak, ami a nagyon jó alkalmazkodó-, stressztûrõ képességüket mutatja. Természetesen nem a kísérletekben szereplõ extrém magas tõszámokat javasoljuk a mindennapi gyakorlatban. Az eredmények azonban azt mutatják, hogy megvan a lehetõség a hibridekben a tõszám emelésével a termés növelésére.

 


 

 

Hasznos javaslatok az optimális tõszám beállításához:


• A környezeti hatások (idõjárási anomáliák, szántóterület adottsága, talajlakó kártevõk stb.) gyakran csökkentik a tõszámot, így nem érjük el a kívánt termõtõ állományt. Általában 5%-kal kell több magot kivetni, mint a kívánt tõállomány, de extrém környezeti feltételek mellett, akár 10 %-kal is emelhetjük a vetett magszámot.

• A vetõgépek karbantartására fokozottan kell ügyelni, a kopott alkatrészeket idõben kell cserélni!

• A rovarölõszeres csávázás csökkenti a talajlakó kártevõk okozta kiesést.

• Az egyes hibridek optimális vetésidejének és tõszámának meghatározása érdekében egyeztessen a Pioneer területileg illetékes képviselõjével!