MENÜ

EURALIS kukorica hibridek - termésben az igazság: Üzemi és kisparcellás kísérletek eredményei, 2011.

Oldalszám: 24-25
2014.01.27.

Annak ellenére, hogy 2011. nehezen indult - és a növények vegetációs idõszakában is voltak kritikus idõjárási anomáliák, - elmondhatjuk, hogy a magyar növénytermesztés nem zárt rossz évet. A kukorica esetében több helyen kiemelkedõ termésekrõl hallottunk, hiszen nem volt ritka a 10-13 t/ha-os üzemi termés sem. Az ország kukorica termésátlaga 6,6 t/ha volt az elmúlt õsszel, míg 2010-ben átlagosan 6,7 tonnát lehetett aratni hektáronként. Érdekes tény, hogy míg 2010. 6,96 millió t szemes kukoricatermést produkált, addig a 2011-es esztendõ ehhez képest (a gyengébb országos átlag ellenére is) 7,69 millió t eredménnyel zárt. A vetésterület 1 117 000 hektárról 1 220 000 hektárra nõtt.

 

 

A GOSZ-VSZT elõbbi adatai szerint is, de a termények árai szerint is elégedett lehet a magyar gazda; az európai és hazai felvásárlások hatásai és árai most kedvezõ pozíciót jelentenek a termését az azonnali piacon értékesíteni kívánó növénytermesztõnek.Örvendetes tény, hogy az elõbbiekben vázolt történésekkel a hátunk mögött elmondhatjuk; az EURALIS hibridjei sikerrel vették az akadályokat és a gazdák segítségére voltak 2011-ben is. A számos üzemi kísérlet többszörösen is meggyõzõen mutatta meg kukoricáink erejét nemcsak az intenzív, de a kevésbé intenzív körülmények között is.A terméseredményeken túl, a hibridek termõhelyi teljesítménye azt is reprezentálta, hogy mely anyagok esetében lehet egyedi, sajátságos elõnyöket megállapítani illetve kihasználni.

 


Nagyításhoz katt a képre

 

 

Az ES FLATO (FAO 330) meggyõzõ üzemi teljesítményét a tavaszi késõi vetések vagy a nyárközép hûvösebb idõszaka miatti éréscsúszások sem befolyásolták; rendkívül alacsony betakarítási szemnedvességgel lehetett betakarítani. A legjobb vízleadással rendelkezõ EURALIS hibrid.Az ES SENSOR (FAO 390) az idén kompenzációs képességével vette fel a versenyt az éréscsoportjába tartozó hibridekkel. Az egyenetlenebb vetéseket követõen, a virágzás után gyakrabban hozott 2 csövet, ezzel ellensúlyozva az üzemi tábla heterogenitását.A 400-as FAO csoport elején érõ ES BLASON DUO (FAO 420) igazán szépen teljesített. A konkurens DUO, vagy az éréscsoportban versenytárs hibridek terméseredményével vette fel a versenyt. A gyors vízleadáson kívül még 2 érv: fuzáriummal szemben ellenálló, erõs szárral rendelkezõ hibrid. A rendkívül gyors vízleadású, de késõi érésû EURALIS hibrid, az ES ZODIAC (FAO 450), termésben jól teljesített, ugyanakkor a megspórolta a gazda számára a szárítást. Erõs szárának köszönhetõen nem volt gond az esetleges vihar sem. Aszálytûrése kiváló, a termékenyülést követõen nem mutatta károsodás jeleit.A legnagyobb termést hozó EURALIS hibrid az ES ANTALYA (FAO 490) volt 2011-ben. A dinamikus kezdeti fejlõdést követõen korábban virágzik. Ezzel adva komoly elõnyt a szárazságtûrõ hibridnek. Csöveit szabályszerûen fejleszti, azok jól berakódott, nagyméretûek. Szárszilárdsága kiváló, a betakarításig biztonsággal tartja csöveit.A számos üzemi tapasztalatot kövesse a kisparcellás kísérletek eredmény összesítése is. A Magyar Kukorica Klub idei betakarítási adatai jól reprezentálják az elõbb is jellemzett két hibridet, az ES FLATO-t és ES SENSOR-t.

 


Nagyításhoz katt a képre

 

 

 Mindkét EURALIS vezérhibrid több, mint 12,5 t/ha(!) terméseredményt produkált, ezzel „beverekedték” magukat az idei magasabb termésátlagokat produkáló hibridek csoportjába. Az ES FLATO vízleadása itt is szembetûnik; a résztvevõ hibridek között ez az egyik legalacsonyabb. Az ES SENSOR késeibb hibridként ugyan felülmúlta termésben az ES FLATO-t de vízleadásban „megszorongatta” a korábbi anyagot. Érdekes megállapítás; hogy termésben inkább a FAO 400 eleji hibrideket, míg nedvesség leadásban pedig FAO 300 közepi kukoricákat tudja „megizzasztani” az ES SENSOR.Az elõbbiekben röviden bemutatott eredmények jól reprezentálják az EURALIS kínálatának hibridelõnyeit, hiszen az idén minden elem szükséges volt a sikeres és jövedelmezõ kukoricatermesztéshez. Az EURALIS kukorica kínálata biztos háttér a kukorica termesztõ számára, amellyel jól lehet dolgozni, még az ilyen szélsõséges években is, mint a 2011-es volt.