MENÜ

A három az egyben hihetetlenül hatékony

Oldalszám: 65
2014.01.27.

A kalászosok sikeres termesztésének egyik feltétele a gyommentes állomány. A nagyobb terméskiesés elkerülése, a gyomok által felvett tápanyag és víz pótlására fordított plusz költségek megelõzése szükségessé teszi az idõben történõ kezelést, a megfelelõ technológiát. Mivel a gyomflóra olykor az egymáshoz közeli táblákon is eltérõ, érthetõ, hogy gyakran még gazdaságon belül is többféle készítményt, technológiát alkalmaznak a gazdálkodók. Kurfis Károly, a Teveli Zrt. növénytermesztési ágazatvezetõje a gazdaságosságot szem elõtt tartva szervezi a munkákat.

 

 

Napjaink növényvédelme alaposan felkészült, naprakészen tájékozott, kreatív szakembereket kíván. Kívülrõl nézve a napi gyakorlatot – szerválasztás, bekeverés, kijuttatás – egy laikus évente ismétlõdõ, mechanikus munkának gondolhatná a gyomirtást is. Pedig ez közel sincs így. A szakembernek ugyanis számos tényezõt kell figyelembe vennie, amikor eldönti: mikor, milyen szert, miért használjon, és mivel, hogyan juttassa ki stb. Döntéseinek eredménye csak a termés betakarításakor mérhetõ. Ráadásul mindezt igyekszik minél gazdaságosabban megvalósítani.

 


 

 – Annak ellenére, hogy minél jobb minõségben, a lehetõ legnagyobb termést igyekszünk betakarítani, a költségekre nagyon figyelünk. Évente 600-700 hektáron termesztünk õszi kalászosokat, döntõen búzát, de általában csak a terület 60-70%-át gyomirtózzuk – mondja a Keszthelyen végzett fiatal agrármérnök. Mivel jól ismerem a valamivel több mint 2200 hektárnyi szántónk valamennyi tábláját, tudom mikor, mit vetettünk, ezért viszonylag könnyen megjósolható, hogy melyikben milyen gyomok várhatók. Ahol legfeljebb néhány pipaccsal kell számolni, ott elhagyjuk a gyomirtó kezelést, felesleges kiadás lenne. Ahol azonban szükséges, ott alapos mérlegelés után a leghatékonyabb készítményt alkalmazzuk. Panaszra nem lehet okunk, az elmúlt évben a búza hektáronkénti termésátlaga 7 tonna volt, az árpáé pedig 7,1 és ezek az adatok tisztítás, szárítás után értendõk.

 Mi mindenre figyelnek, amikor arról döntenek, hogy hol, mivel gyomirtózzanak?Ez összetett kérdés. Az õszi gyomirtást megfelelõ tarlóhántással, a magágy tökéletes elõkészítésével igyekszünk megelõzni. Ezért gyomirtás csak tavasszal szerepel a technológiánkban, amikor az utóveteményre való tekintettel még a kiválasztott készítmény hatóanyagainak lebomlási idejével is számolunk. Amikor a hó elolvad, bejárom a táblákat és alapos határszemle után határozunk, hogy melyik táblán mivel végezzünk gyomirtást. Az áttelelõ állomány állapota ugyancsak befolyásolja a döntést. Például amelyik táblán gyengébben fejlett a búza, ott várható a gyomok felerõsödése, tehát célszerû megelõzõ jelleggel betervezni a kezelést. Ahol repce, vagy napraforgó volt az elõvetemény, ott biztosan számolhatunk árvakeléssel, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt is tudjuk már, hogy melyik táblában várható mezei acat, parlagfû, vagy ragadós galaj, tehát ezeket a területeket mindenképpen gyomirtózni kell. A gyengébben gyomos táblákon elõszeretettel használok gyökéren keresztül felszívódó szereket, de ez nem kõbe vésett szabály. Tavaly például a korábbi években jól bevált Lintur 70 WG, Sekator OD mellett a Pointer® Star-t is kipróbáltuk. Az utóbbi készítmény kiválóan vizsgázott, idén már biztos helye van a technológiánkban.

 Mire alapozza ezt a kijelentését?Aratáskor a Pointer® Star-ral kezelt táblák gyommentesek voltak, habár szerintem ebbe minden bizonnyal az aszály is közrejátszott. De az is lehet, hogy valóban ennyire hatékony ez a szer. Idén majd kiderül. Azonban ettõl eltekintve az egyértelmûen látszott, hogy rendkívül széles hatásspektrumú készítmény, a pásztortáskától a tyúkhúron át a veronikáig mindent vitt, még a mezei acatot is. Mivel a rezisztencia kialakulására ugyancsak figyelemmel kell lenni, ez a készítmény ezt a gondot is megoldja, erre biztosíték a benne található három hatóanyag. Az ugyancsak megnyugtató, hogy a zászlóslevél kiterüléséig bármikor felhasználható. Például az elmúlt évben is akadt olyan tábla, ahol várnunk kellett a gyomirtó kezeléssel, de a hosszú felhasználási határidõnek köszönhetõen nem kellett idegeskednünk. Költségkímélõ okokból a gyomirtóval egy menetben juttatjuk ki a szárszilárdítót, a gombaölõ szert és a rovarölõt. Ezt a kezelést általában a bokrosodás végére, a szárbaindulás elejére idõzítjük. Egyébként az ár-érték arány ugyancsak a Pointer® Star mellett szól, hiszen túl az említett elõnyein, a kezelés költsége akárcsak a két másik szer esetében ennél is mindössze 3000 forint volt hektáronként.

 A tavalyi termésátlagok sejtetik, hogy a Teveli Zrt.-nél nem csak a gyomirtásra fordítanak figyelmet.A tápanyagpótlást az elõzetes talajvizsgálatok eredményeinek függvényében végezzük. Általában még februárban hektáronként egy mázsa ammónium-nitrátot szórunk ki, ilyenkor – tekintettel a felázott talajra – a fejtrágyázást helikopter végzi. Ezt március közepén 2-3 mázsa, áprilisban újabb 1-2 mázsa pétisó követi hektáronként. Gombaölõ kezelést kétszer végzünk. Az elsõ a gyomirtással egy menetben történik. Ilyenkor a Harvesan® – Charisma® csomagból a Charisma®-t a búzában, a Harvesan®-t az árpában használjuk fel. Egyébként búzában a Tango Star-t és Amistar Xtra-t ugyancsak rendszeresen alkalmazzuk. A második gombaölõ kezelést virágzás elején idõzítjük és a búzafajta fuzárium-érzékenységétõl függõen a Cherokee, a Prosaro és az Alert® S közül választunk – mondta befejezésül Kurfis Károly.A. Gy.A DuPont készítmények felhasználása elõtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévõ címke felhasználási utasításait!® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve