MENÜ

Vélemények a hazai szárítópiac jövõjérõl, lehetõségeirõl

Oldalszám: 99-100
2014.01.27.

Lejárt az idõ! 2011-ben lezárult az a 3 éves, államilag támogatott gabonaszárító korszerûsítési program, mellyel lehetõség volt a hazai gazdálkodóknak korszerû technológiát alkalmazó szárítóberendezésre cserélni a meglévõket. Hogy lesz-e a közeljövõben hasonló mértékû támogatás? Nem tudni. A hároméves periódus alatt mintegy 600 megvalósult beruházás valósult meg, mindemellett 300-400 lecserélendõ szárító még mindig várat magára. Az Agro Napló partnereit megkeresve arra volt kíváncsi, hogy az érintett beruházást végzõ vállalkozások mire számítanak a jövõben, miben látnak lehetõséget a hazai piacon.

 


 

Horváth Ferenc, ügyvezetõ, 4-Hungar Agri Tech Kft.A támogatási program lezárulását és a beruházások megvalósulását követõen a hatékonyabb és többfunkciós szárítók kerülnek elõtérbe, ahol a szárítás és tárolás együttesen megoldott – fejti ki véleményét Horváth Ferenc ügyvezetõ. És hogy vannak-e lehetõségeink a hazai piacon? Természetesen igen! A kis- és közepes termelõk elõtérbe kerülése biztosíthatja a további értékesítési lehetõségeket. A valós hatékonyságot a tárolás és szárítás elõtérbe kerülése adja, melynek feltételeit a 4-Hungar Agri Tech Kft. által forgalmazott, 1972 óta gyártott USA-beli Grain Systems termékek (pl. GSI Tower Dryer toronyszárítók, Top Dry csúcsszárító stb.) biztosítják.

 

 

 
Gelencsér Péter, ügyvezetõ, Áber Kft.Optimistán látom a jövõnket – mondja az 1992-ben alakult és immár 15 éve a terményszárító üzemek, terménytároló telepek, magtisztítók és terményszállító berendezések létesítésére szakosodott vállalat ügyvezetõje. Cégünk eddig is nagyrészt a kis és közepes gazdaságokat célozta meg termékeivel, bár a mezõgazdasági vállalkozások minden szegmensében tudunk szárítóüzemet és fémsilókat építeni. Az ügyvezetõ véleménye szerint a 30–80 millió forint közötti beruházásoknak igenis van létjogosultsága még támogatások nélkül is. Hozzáértõ szakembereik nagy tapasztalattal rendelkeznek a gabonaszárítás, gabonatárolás és -tisztítás területén. Céljuk, hogy a legmegfelelõbb technológiát biztosítsák a mezõgazdasági vállalkozások számára a lehetõ legjobb ár-érték arányban. Szakembereik rendszeresen részt vesznek a modern szárító, tisztító, és terményszállító gépek gyártóinak szakmai továbbképzésein és a fontosabb európai mezõgazdasági gépkiállításokat is rendszeresen látogatják.

 

 

 
Kószi Sándor, ügyvezetõ, Der-Agro Kft.A felújításra váró szárítók egy részét állami támogatás nélkül is ki fogják cserélni korszerûbbre, az emelkedõ energiaárak miatt ez létkérdés a tulajdonosnak, csak kérdés, mikor? Emiatt az elkövetkezõ években valószínûleg a szárítók forgalmazásával foglalkozó vállalkozások egy része tevékenységet vált, vagy megszûnik. Talpon csak az marad, aki meg tud újulni, megoldást tud kínálni a gazdálkodóknak. A Der-Agro Kft. által forgalmazott energiatakarékos Bonfanti szárítóval jelentõs üzemanyagköltséget lehet megtakarítani. Kis helyigénye miatt szinte minden szárító helyén felállítható, illeszthetõ a meglévõ technológiai sorba. A legszigorúbb környezetvédelmi elõírásoknak is megfelel. Véleményem szerint lesz egy kör, aki a meglévõ szárítóját anyagiak miatt mobilszárítóra cseréli. A Der-Agro Kft. által forgalmazott Pedrotti típusú mobilszárítókkal ezen vállalkozások, valamint a kisgazdaságok igényeit tudjuk kielégíteni. Bekerülési költsége lényegesen alacsonyabb, mint a folyamatos üzemû szárítóké, nincs szükség járulékos beruházásra, mivel önmagában mûködõképes, kevesebb adminisztrációval jár az engedélyeztetése. Energia-felhasználásuk nagyon kedvezõ, ugyanakkor a legszigorúbb környezetvédelmi elõírásoknak is megfelelnek.

 

 

 
Sándi András, ügyvezetõ, Mikrotherm Kft.A céltámogatásokat alapvetõen helytelennek, diszkriminatívnak és a korrupcióra lehetõséget adónak tartom és tartottam – kezdi mondandóját Sándi András. A területalapú vagy normatív és az általánosan alanyi jogon igényelhetõ, nem ágazati támogatások egyértelmûen megadják a gazdálkodók számára a fejlesztés szabadságát, ezzel a valóságos igények, célok és nem utolsó sorban a verseny is érvényesülhet. A Mikrotherm Kft. kis cég, ennek megfelelõen a forgalmunk is kicsi volt, 3-4 szárítóberendezést és 1-2 komplett szárítótelepet jelentett évente.Nem tudtuk és nem is akartuk a külföldi, nagy tõkeerõvel rendelkezõ konkurensekkel felvenni a versenyt. Hazai fejlesztõként és gyártóként azt tapasztaltuk, hogy a potenciális vevõréteg, köztük azok is, akik a saját vagy a hazai termék értékesítéséért felemelték a szavukat, inkább vettek külföldi berendezést. A szárítótelepi beruházások támogatásának elmaradása számunkra kérdõjeleket tartogat. Most hogy a lehetõségek lecsökkennek vagy megváltoznak, még nem látjuk a vevõi igények irányát. Talán elõtérbe kerülhet az átfogóbb értékesítési marketing, a valóságos értékek bemutatása, a szélesebb körben való ismeretterjesztés és a hazai gyártmányok elõnyei. 2012-re 15 éves fejlesztõmunka eredményeként a TERMIK-FARM szárító berendezéseinket kínáljuk, melyek mûszaki megoldásokban, korszerûségben, automatizáltságban, hatékonyságban, energetikában és esztétikában is magas színvonalat képviselnek. Gyártóként különösen nehéz feladat a fejlesztést és a gyártási kapacitás növekedését optimistán tervezni. Mégis, reményeinket alátámasztják, hogy folyamatosan, lassan bõvülõ tendenciával alakulnak a Mikrotherm Kft. bel- és külföldi forgalmazói kapcsolatai.

 

 

 
Petróczy László, ügyvezetõ– Tulajdonos, Pannonagri Kft.A Pannonagri Kft. a kisebb, 100–600 hektáron gazdálkodó vállalkozókat kívánja olyan helyzetbe hozni, hogy viszonylag olcsó technológiák alkalmazásával meg tudják oldani a megtermelt gabona leszárítását, így a gabonát nem kell kombájntól nyomott áron értékesíteni. Ebbõl a célból folyamatban vannak licensz vásárlásaink, illetve termékpalettánk ilyen irányú bõvítése – nyilatkozta lapunknak Petróczy László. A társaság a gabonaszárítók prémium kategóriájába tartozó STELA és LAW típusokat forgalmazza és létesíti Magyarországon immár 18 éve. A 2011-ben lezárult 3 éves államilag támogatott gabonaszárító korszerûsítési program keretében mintegy 600 pályázat került befogadásra, amelyeknek csupán körülbelül kétharmad része valósult meg. Új berendezésekre, korszerûbb technológiákra mindenkinek abszolút szüksége van, a pályázók egyharmada azonban elsõsorban anyagi okokból nem volt képes a tervezett projekt megvalósítására. Erre a helyzetre kínál megoldást a Pannonagri Kft. a jelenleginél olcsóbb, de megbízható és minõségi gabonaszárító gépek és gabonatárolási lehetõségek kidolgozásával és piaci bevezetésével. A gazdálkodók hamarosan be fogják látni: lépni kell, a szárítóüzemek korszerûsítése állami támogatás nélkül is elkerülhetetlen. A kidolgozás alatt lévõ gazdaságos szárítási-tárolási technológiák nagy segítséget fognak nyújtani ebben. A tesztek folynak. A Pannonagri piacérett megoldásokról fogja tájékoztatni önöket az Agro Napló hasábjain.

 

 

 
Balogh László, ügyvezetõ, Tornum Kft.Az elmúlt évben lezárult a 2008-ban a növénytermesztési létesítmények korszerûsítésére kiírt pályázat, és egyre erõsebben körvonalazódik az a tény, hogy nem kerül a közeljövõben újra kiírásra. Ezért nagyon nagy várakozással álltunk a 2012-es év elõtt, mi történik majd a hazai piacon?Az, hogy nem lesz pályázat és ezzel kapcsolatban a bizonytalanság megszûnt, pozitívan hatott a piacra. A gazdálkodók pontosan felismerték, hogy pályázat nélkül is meg lehet, sõt némely helyzetben meg kell lépni akár egy ekkora beruházást is. Ennek tükrében az idei év elején egy nagyon sikeres kiállítást zártunk a 2012-es AGROmashEXPO-n. A kiállítás magas látogatottsága mellett rendkívül magas volt a komoly érdeklõdés kifejezetten a Tornum termékei iránt.Terményszárítóinkat folyamatosan fejlesztjük, melynek eredményeként számtalan technikai újítást tartalmaznak, ezekbõl az egyik a rendkívül hatékony hõvisszaforgatás, mely fejlesztés egyik eredménye az elavult berendezésekkel szembeni 30%-os energia-megtakarítás. Az üzemeltetési költségek csökkentése mellett a fejlesztések során a legnagyobb figyelmet a terményszárító környezetvédelmi mutatóira és a termény kíméletes szárítására fordítjuk.