MENÜ

Önerõs zöldberuházással hozta létre két új telephelyét a húszéves Axiál

Oldalszám: 84-85
2014.01.28.

A tisztán magyar tulajdonú, bajai székhelyû Axiál Kft. az országban tizenöt telephelyen foglalkoztatja 540 munkatársát. A két évtizeddel ezelõtt alakult cég a hazai agrárium meghatározó vállalkozása, amely alig két hónapon belül avatta új telephelyeit Dombóváron, majd Pécsettsaját erõbõl, uniós és állami segítség nélkül. Harsányi Zsolt és Harsányiné Dr. Fodor Gyöngyi tulajdonosok példaértékû vállalkozásának két legújabb állomásáról számolunk be olvasóinknak.

 

 

A dombóvári volt az elsõ lépés azon a mára két évtizedes sikeres úton, amelyen az Axiál halad. A családi vállalkozás fejlõdése példaértékû. A cég egyik új bázisát is éppen Dombóváron avatta, ahol hagyományosan jó a kapcsolatuk a környéki gazdákkal. A másfél milliárdos beruházási csomag elsõ elemeként avatták a cégbirodalom legkorszerûbb telephelyét.Valamennyien gazdagodunk egy ilyen beruházással – kezdte ünnepi megnyitó beszédét Czerván György a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára Dombóváron. A térség, a város, és az egész magyar mezõgazdaság is gyarapszik, ez pedig feltétele a hazai mezõgazdaság versenyképességének. A nemzeti stratégia részét képezõ ágazatban – ahol a mezõgazdaságnak a növénytermesztéssel és az állattartással is hozzá kell járulnia a nemzetgazdaság kibontakozásához – rendkívül fontos a költségtényezõkkel való kalkulálás. Ennek pedig alapvetõ eleme a megfelelõ technikai és technológiai háttér, a gazdálkodás színvonalának piacképes volta. Az önköltségek egy része a mezõgazdasági gépi szolgáltatás és az alkatrészek, vagyis jelentõs költséghányad az egészen belül. Ha tehát jövedelmezõ ágazatról beszélünk, akkor annak legfontosabb eleme a költséghatékony gazdálkodás, ebben pedig a korszerû gépesítési technológia alapfeltétel.A dombóvári telephelyátadás többszörösen is kedves avató volt a tulajdonosoknak. Harsányi Zsolt és Harsányiné Dr. Fodor Gyöngyi 1991-ben alapították meg a mai Axiál Kft. elõdjét, az Axiál Bt.-t. Az akkor még csak alkatrészeket forgalmazó, családi házukban mûködõ cég vezetõje egy kis Polski Fiattal járta az országot, hogy beszerezze az alkatrészeket. A gyors növekedésnek indult vállalkozás már 1992-ben, másfél évvel az alapítás után saját telephelyet nyitott Dombóváron, ahol 4200 m2 alapterületen szolgálta ki a környéken lévõ ügyfeleket.

 

Az alkatrész-forgalmazást követte a mezõgazdasági gépek kínálata, így 1995-tõl már egy szerelõvel a szervizszolgáltatást is felvették palettájukra. Az Axiál által forgalmazott gépek korszerû javítása ez által biztosítottá vált, garantálva partnereiknek a gépek folyamatos használatát. Az azóta eltelt idõszakra jellemzõ, hogy az elsõ évek 50–70-es gépjavítása mára mintegy 1500-ra emelkedett, szervizüzletáguk pedig nyolc szerelõ és egy ügyfélkapcsolati vezetõ munkatársat foglalkoztat Dombóváron. A telephely a 19 év alatt mintegy 12 milliárd forint értékû alkatrészforgalmat bonyolított: ez közel 15 ezer tonna alkatrészt jelent, amellyel eddig 4000 vásárlót szolgáltak ki. Vevõik száma mára közelíti az 1800-at, alkatrészes vonalon pedig az induláskori két alkalmazott helyett tíz fõ jellemzi a cég dombóvári régiójának 22 fõs csapatát.Az 2011-es Axiál Szakmai Napokon jelentette be az Axiál Kft. vezetõsége, hogy egy 2012 végéig lezáruló, másfél milliárd forintos fejlesztési terv keretein belül megnyitja 15. telephelyét Békéscsabán, emellett pedig fejleszti a már meglévõ telephelyeit. Dombóváron a mai korszerû mezõgazdasági gépek megfelelõ színvonalú, gyorsaságú és hatékonyságú szervizelésére már nem voltak megfelelõk a feltételek, így 2011 tavaszán egy teljesen új zöldmezõs beruházásba kezdtek. A május 12-i alapkõletételt követõen fél év múlva, november 30-án le is zárult a telephely mûszaki átadása.Az elmúlt két évtized során szerzett tapasztalataik alapján szükségesnek tartották a régióban is egy új szervizmûhely felépítését, hiszen a hazai mezõgazdasági vállalkozások fokozatosan leépítették javító kapacitásukat – az új, modern technológiákkal felszerelt gépeiket pedig csak korszerû mûszerekkel ellátott, megfelelõen pormentes környezetet biztosító szakmûhelyekben lehet kockázatmentesen javítani. Természetesen alkatrészraktár, és tágasabb irodák is részei a telephelynek, ahol európai környezetben, méltóképpen tudják majd a jövõben kiszolgálni partnereiket.Az Axiál dombóvári, Gagarin utcai bázisának jellemzõi számokban: a 23 678 m2 összes alapterületbõl a szervizmûhely 466 m2-t, a különálló alkatrészraktár, az üzlet, és a vele egybeépített irodahelyiségek alapterülete 851 m2-t, a portaépület 10 m2-t foglal el, és 4600 m2-es a térkõ burkolat.Dombóvár polgármestere, Szabó Loránd, az új telephely munkahelyteremtõ szerepét is kiemelte. A település lakossága hagyományosan kötõdik a mezõgazdasághoz, hiszen a korábbi uradalmi birtokokon való földmûvelést a környéken az Esterházyak kezdték, akik már az idõ tájt alkalmazták a gépesítést. Errefelé vannak a legjobb aranykoronájú földek, a természeti értékeiket pedig igyekeznek kihasználni. A másfél évtized alatt jelentõs fejlõdésen keresztülment település számára a munkahely-teremtõ beruházás modern és kulturált formája a városkép javításához is hozzájárul, és elõrelépés szolgáltatás tekintetében is.Harsányi Zsolt tulajdonos-ügyvezetõnek különösen kedves a dombóvári telephely, hiszen ez volt az induláskori elsõ beruházásuk. Az elmúlt két évtizedben óriási változáson és fejlõdésen ment keresztül a mezõgazdasági technika is. Manapság a gépekbe minden technikát megpróbálnak beletenni, és azok egyre fejlettebbek. Amikor a vállalkozásukat elkezdték, akkor még mindössze 200 bar nyomású volt a gázolaj égéstérbe való befecskendezése, ma pedig már a mezõgazdaságban is 1800 bárt használnak. A mezõgazdasági gépekben is egyre bonyolultabb beépített elektronika van, azok szervizelése és javítása csak patikatisztaságú helyen oldható meg. A dombóvári telephely pedig az, ahol amolyan rendelõintézetként az elsõ lépéseket meg tudják tenni a gyógyítás érdekében. Nagyobb probléma esetén pedig a bajai klinika gondoskodik a meghibásodott gép javításáról.

 

 


Harsányi Zsolt tulajdonos-ügyvezetõ

 

 

A pécsi telephely átadása igencsak sikeres évkezdet. Az Axiál történetében az 1994-es esztendõ eseménye is Pécshez fûzõdik, amikor három évvel az alapításukat követõen nyitották meg sorban a negyedik telephelyüket azzal a céllal, hogy a környéken lévõ ügyfeleket könnyebben és gyorsabban tudják kiszolgálni. A pécsi egység ekkor még csak alkatrészeket forgalmazott, és egy szerelõvel szervizszolgáltatást is végzett – így az általa forgalmazott gépek korszerû javítását is biztosítani tudta, ezzel garantálta a partnereknek a gépek folyamatos használatát. Ma már a szervizüzletágban 8 szerelõ és egy ügyfélkapcsolati vezetõ dolgozik Pécsen, és évente mintegy 2200 gépet javítanak. Az Axiál cégcsoporthoz tartozó Axiál Financial Service kollégája szintén a pécsi csapatot erõsíti 2009 óta.Pécsen elsõsorban egy új, a megfelelõ kapacitást támogató szervizmûhely kialakítása volt a fõ cél. A döntés alapján a cég teljesen új, zöldmezõs beruházásba kezdett, amikor 2011. május 31-én letették az alapkövet.A januári megnyitó ünnepségen V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelõs államtitkára kihangsúlyozta, hogy az Axiál ezen beruházása egy olyan vállalkozás, amely nagyban hozzájárul az agrárium fejlõdéséhez, segítséget nyújtva a vidéki térségek gazdálkodásához – a mezõgazdasági gépek, alkatrészek és szervizek hálózatának mûködtetésével a mezõgazdasági termékek és az élelmiszer elõállításához. A most útnak indított Darányi-terv is alapvetõen a kis családi gazdálkodókat szeretné segíteni, de prioritást kap minden olyan terv, amely segítene helyreállítani a növénytermesztés és az állattartás megbomlott egyensúlyát, vagy azokat, akik közremûködnek az egyre magasabb feldolgozottsági szintû termék elõállításában. Az agrárium egy különleges ágazat többlet feladattal, ugyanis annak szereplõi a táj karbantartói is. Csak megfelelõ gazdálkodással lehet ugyanis megõrizni a jó környezeti állapotot, a vizeink minõségét, erdeinket, a kultúrtájat az élõ közösségeket. Ezt a tevékenységet szolgálja az Axiál is, az egész eddigi tevékenységével – emelte ki beszédében az államtitkár.Dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere hangsúlyozta, hogy a város és Baranya megye csak együtt tudnak jól mûködni. Ha az egyikben jól mennek a dolgok, az a másik számára is pozitívumként jelenik meg, ezért minden a megyében történõ agrárfejlesztés fontos Pécs számára is. S bár a pécsi gazdaság ma nincs az élvonalban, a sikeres kulturális beruházások mellett hasonlóan fontos az olyan maradandó értékek létrehozása, mint az Axiál telephelye, amely a környéken élõk számára munkahelyeket teremt, példaként szolgálva ahhoz, hogy az itteni vállalkozóknak érdemes hosszú távon gondolkodniuk és beruházniuk, ezzel segítve a környék gazdaságát.

 

 


A szalagátvágásnál jelen voltak (balról jobbra): Harsányi Zsolt,

Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, Volker Claas, Karl-Hubertus, Reher, V. Németh Zsolt,

Hanno Scmidt-Roman, Dr. Páva Zsolt és Pintér Zsolt (Fotó: Prág Ferenc, MMG)

 

 Karl Hubertus Reher, a CLAAS értékesítési vezetõje elöljáróban leszögezte, hogy a mezõgazdaság a jövõ záloga. A világ népességszámának emelkedésével növekszik az igény az egészséges, minõségi élelmiszerek iránt, de az elmúlt években megnövekedett a kereslet az újrahasznosítható energiaforrásokkal szemben is. S ugyan a mezõgazdaságban sem alakulnak mindig kedvezõen az események, az agráriumban dolgozók számára a kilátások pozitívak. Az ágazatban világszerte számos beruházás történik, amelyben a CLAAS is kiveszi a részét, természetesen a hazai piacot sem mellõzve. Az Axiállal való tizenegy éves együttmûködésük során a kombájnok területén a legjelentõsebb a fejlõdés, ahol 50 százalékot meghaladó részaránnyal rendelkeznek. A traktorokkal ugyan csak két éve vannak jelen ezen a területen, de az Axiál segítségével jelentõs növekedést és sikereket tudtak elérni. A kereskedelmi vezetõ szerint minden területen szükség van a folyamatos beruházásokra, amellyel az õ vállalatuk is világszerte folyamatosan javítani tudta pozícióit. Ez a magyarországi sikeres üzletmenettel is igazolható, ezért köszönettel tartoznak a magyar gazdálkodóknak a termékeik iránti bizalomért, és az Axiállal való kiváló kapcsolatért.Konrad Schaber, a Fendt területi értékesítési igazgatója elismerõen nyilatkozott a beruházásról, és az Axiálról, amellyel immáron tíz éves a kapcsolatuk. Véleménye szerint az ágazatnak biztos jövõje van, hiszen a világ lakosságát minden körülmények között el kell látni élelmiszerrel. A mezõgazdasági géptechnika fejlesztésében a Fendt is tevékeny részt vállal, és az elmúlt évek során kiváló eredményeket értek el a forgalmazás területén is. Jelentõs beruházásokat terveznek a közeljövõben is, gyártási kapacitásukat az egyharmadával kívánják megemelni. Az Axiál beruházását az igazgató egyfajta üzenetnek véli a jövõbe – hiszen egy ilyen befektetés is segíthet abban, hogy a válságot leginkább megérzõ országok a pénzügyi problémáikat meg tudják oldani. A Fendt éves kapacitásának már ötven százaléka foglalt januárban, az európai országokból együttesen érkezett nagyszámú megrendelésnek köszönhetõen. A magyar piac is rendkívül jónak ígérkezik számukra, és dolgoznak azon, hogy miként tudják kompenzálni a forint-euró árfolyam-ingadozást, hiszen a magyar gazdáknak ez akár húsz százalékos áremelkedést is jelenthet. Annak köszönhetõen keresik a megoldást, hogy az Axiál Kft.-vel, mint viszonteladójukkal rendkívül elégedettek.

 

 


Konrad Schaber, a Fendt területi értékesítési igazgatója

 

 A pécsi beruházás paramétereirõl szólva: a telephely összesen 20 ezer négyzetméteren fekszik az Üszögi út 4. szám alatt, ahova jelenlegi és új partnereit várja. Az új szervizmûhely alapterülete összesen 466 m2, a különálló alkatrészraktár, az üzlet, és a vele egybeépített irodahelyiségek 851 m2 alapterületet kaptak a földszinti és emeleti helyiségekkel együtt. A portaépület alapterülete 10 m2, és összesen 6060 m2-en burkolták le térkõvel. A cég ügyvezetése és dolgozói a régió mezõgazdasági és építõipari vállalkozói szempontjából is fontosnak tartják, hogy 2012-tõl a cég Baranya-megyei partnereit is egy korszerû európai szintû környezetben és infrastruktúrával tudják kiszolgálni.Egyértelmûen kitûnik az ünnepélyes átadókon megszólaló résztvevõk véleményébõl, hogy rendkívül jövõbe tekintõ, perspektivikus és példaértékû az, amit az Axiál az elmúlt két évtizedes mûködése alatt bizonyított.–Keresztes–A pécsi telephelyátadás hanganyagaKépgaléria