MENÜ

Santana 1G - harmadik éve szolgál: Vélemények és gyakorlati tanácsok

Oldalszám: 50-51
2014.01.28.

Most, hogy már túl vagyunk a 2011-es év lezárásán, érdemes visszatekinteni az elmúlt év történéseire, levonva annak tanulságait. Immár két teljes év tapasztalata áll rendelkezésünkre a Santana 1G talajfertõtlenítõ készítményrõl. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a szer ez alatt a rövid idõ alatt megtalálta a helyét a kukoricabogár lárva és a talajlakó kártevõk elleni védekezésben, sok helyen a termesztéstechnológia alapkészítményévé vált.

 

 

2010-es felmérésünk tavalyi megismétlésének különös aktualitást adott az a tény, hogy az elmúlt két év idõjárási körülményeiben jelentõs különbségek voltak. 2010 hûvös és csapadékos volt, helyenként extrém mennyiségû csapadékkal. Az alacsony lég- és talajhõmérsékletnek köszönhetõen a kukorica fejlõdése sok esetben lelassult. A felsõ talajrétegek víztelítettsége miatt a gyökérzet sekélyen helyezkedett el. Egyes fajták nehezen viselték ezeket a körülményeket, gyökérzetük nem tudott megfelelõen kifejlõdni. Tapasztalataink szerint e jelenségek, párosulva a gyökérzet – felázott talaj okozta – gyengülõ növénymegtartó képességével, illetve az augusztusban megérkezõ viharos idõjárással, sok helyen önmagában is elegendõek voltak a növények megdõléséhez. Nem is kellett komoly kukoricabogár lárvakártétel ahhoz, hogy a növények dõlése fokozott mértékben jelentkezzen.2011-re ezzel szemben kimondottan a szárazság volt jellemzõ. Voltak olyan országrészek, ahol a szokásos csapadékmennyiség alig több mint fele hullott le éves viszonylatban. Bár talajaink és növényeink az elõzõ évben lehullott csapadékkal még jól gazdálkodtak, helyenként egyértelmûen láthatóak voltak az aszály tünetei. Azokon a területeken, ahol a kukoricabogár lárvakártétel megtörtént, a gyökérregeneráció elmaradása miatt alakult ki növénydõlés. A hozzánk beérkezõ jelzések alapján az elõzõ évinél nagyobb károkat okozott a drótféreg is.Kérdéseink egy része éppen ezért arra tért ki, hogy a felhasználók tapasztaltak-e különbségeket az egymástól homlokegyenest eltérõ két év során. A megkérdezett csaknem 150 felhasználó összesen 99 000 hektár területen termelt kukoricát tavaly, az általuk talajfertõtlenített terület pedig az összes kezelt terület kb. 20%-kát tette ki. Nézzük tehát hogyan alakult a Santana felhasználása 2011-ben, és milyen tapasztalatokat szereztek a készítménnyel az üzemi növényvédõs kollégák.A talajfertõtlenítõ készítmények felhasználási irányában minimális változás volt tapasztalható az elmúlt 2 évben, továbbra is meghatározó az árukukorica részaránya (93%). A Santana esetében az árukukorica dominanciája mellett 2011-ben látványos területnövekedést tapasztaltunk a csemegekukorica elõállítással foglalkozó gazdálkodók körében. A 2010-es 2% részarány 2011-ben 5%-ra növekedett (1. ábra). Ennek egyik oka lehet, hogy a legnagyobb területen termeltetõ integrátor is felvette a támogatott készítményeket tartalmazó listájára a Santana 1G-t. A felhasználás növekedését másrészt az okozhatta, hogy ebben a nagy odafigyelést kívánó, nagy értékû kultúrában a termelõk nem szívesen kockáztatnak, csak kipróbált technológiákat alkalmaznak.

 


1. ábra: a Santana 1G kultúrák szerinti felhasználási aránya 2011-ben

 

 

A Santana 1G felhasználása a célkártevõk szempontjából hasonlóképpen alakult az elõzõ évihez képest (2. ábra). Az elsõ helyen a legnagyobb károkozásra képes kártevõ, a kukoricabogár áll. Felmérésünk tanúsága szerint egyre több termelõ választotta a készítményt azokon a területeken is, ahol a drótféreg, vagy egyéb fiatalkori kártevõk (pl. kukoricabarkó, földibolhák) okozzák a legnagyobb problémát. A tapasztalatok szerint a felszívódó és a növény nedvkeringésébe bekerülõ klotianidin hatóanyag nagy biztonsággal képes megvédeni a növény föld alatti és föld feletti részeit egyaránt, mindegyik vizsgált kártevõvel szemben.

 

 


2. ábra: a Santana célkártevõk szerinti felhasználása

 

 A felmérés során a megkérdezettek az egyes kártévõk elleni hatékonyságról is véleményt alkottak (3. ábra). Az értékelés 1–5 skála használatával történt, ahol az 1 a nagyon rossz, az 5 a nagyon jó értékelést jelentette.

 

 


3. ábra: Santana 1G kártevõk elleni hatékonysága

 

 

A kukoricabogár lárva elleni hatékonyságot a válaszadók mindegyike nagyon jónak, vagy jónak minõsítette. Ez a megítélés azt mutatja, hogy az évjárati különbségek ellenére a Santana 1G mindkét évben kiváló hatékonysággal mûködött. A gyökérkártétel – ha volt – a gazdasági küszöbértéktõl messze elmaradt. A teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy a versenytárs készítmény megítélése a kukoricabogár elleni hatás tekintetében azonos volt.A Santana 1G drótféreg elleni hatását a felhasználók egyértelmûen nagyon jónak minõsítették. Ennek talán legfontosabb oka, hogy a hatóanyag kontakt módon, illetve gyomorméregként egyaránt mûködik.

A termék megbízható hatását termelõi vélemények is megerõsítik:Finta Mihály (Sióagárd, Sióvölgye Kft.): „…viszont a területen jelen lévõ korai rágó kártevõk (pl. kukoricabarkó) kártételének megakadályozására általában kiegészítõ állománykezelésre volt szükség. A Santana 1G megjelenésével ez a probléma megoldódni látszik, mivel a növény a gyökérzetén keresztül képes felvenni a hatóanyagot. A klotianidin a föld feletti növényi részekbe is szállítódik, biztos védelmet nyújtva a barkók ellen is.”Kocsis Tibor (Nyírgyulaj): „Igen, valóban meg voltunk a termékkel elégedve. Mint már említettem, a mi területeinken néha nem csak a kukoricabogár tud kellemetlen meglepetéseket okozni, hanem a drótféreg és a barkó is. Amikor elõször hallottunk a Santanáról azonnal felkeltette az érdeklõdésünket, mert eddig a három károsító elleni védekezést egy készítménnyel nem tudtuk megoldani.”A 2011-es közvélemény-kutatásunk egyik fõ indítéka a 2010-es és 2011-es évek idõjárási körülményei között tapasztalható rendkívül nagy eltérés volt. Felmérésünk során ezért különös gondot fordítottunk az ezzel kapcsolatos tapasztalatok megismerésére, összegyûjtésére. A 4. ábrán látható, hogy a Santanát mindkét évben használó üzemi szakemberek meghatározó többsége (88%-a) nem látott különbséget a készítmény hatásfokában.

 

 


4. ábra: Tapasztalt-e különbséget a Santana 1G hatásában 2010 és 2011 összehasonlításában?

 

 

Álljon itt ismételten néhány rövid termelõi vélemény a két év tapasztalatáról:Pávkovics András (Dalmand Zrt.): „Összességében elmondható: a termék igen jól vizsgázott az extrém módon csapadékos, illetve a száraz idõjárási körülmények között is. Ára és tudása alapján 2012-ben már kihagyhatatlan szerepe lesz cégünk kukoricabogár lárva és barkó elleni harcában.”Kovács Gábor (Szabadszentkirályi Mg. Szolgáltató Zrt.): „Az eltérõ körülmények ellenére a készítmény kukoricabogár lárva elleni hatékonyságával ebben az évben is teljesen elégedettek voltunk. Összességében megállapíthatjuk, hogy a termék csapadékos és száraz idõjárási körülmények között egyaránt megállta a helyét.”Fontos kiemelnünk, hogy a Santana 1G-t 2010-ben (elõször) használó megkérdezett szakemberek kivétel nélkül használták a terméket 2011-ben is. Ez a 100%-os „hûségarány” azt jelzi, hogy semmi olyan negatív tapasztalat nem érte a felhasználókat, ami eltérítette volna õket a következõ évi felhasználástól.

Végezetül mindenképpen szót kell ejtenünk az idei év egyik fontos tapasztalatáról, ami függetlenül attól, hogy milyen készítményrõl beszélünk, meghatározhatja a védekezés eredményességét. Általános szabályként kell kezelnünk, hogy a granulátum típusú talajfertõtlenítõ készítmények akkor fejtik ki maradéktalanul hatásukat, ha a mag környezetébe juttatjuk ki õket, a majdan kikelõ és fejlõdõ növény gyökérzetének, gyökérnyaki részének védelme érdekében. Abban az esetben, ha pl. gépbeállítási gondok miatt a granulátum nem a megfelelõ helyre kerül, nem várható megfelelõ hatás, ráadásul a védekezés költsége rontja a jövedelmezõséget is. Egyes vetõgéptípusoknál a granulátum magárokba vezetése flexibilis csõvel történik, aminek hossza, vagy rögzítésének módja meghatározhatja a kijuttatott granulátum maghoz viszonyított helyzetét.Az 1. képen látható kivezetési mód a magtakaró kerekek közé juttatja ki a készítményt. Ennek nagy hátránya, hogy különösen száraz, porossá mûvelt magágy esetén már záródik a magárok, amikor a granulátum „odaér”. Ebben az esetben könnyen elõfordulhat, hogy a talajfelszíntõl 1-2 cm-re találjuk meg a kijuttatott készítmény legnagyobb részét. Ugyanezt tapasztalhatjuk abban az esetben is, ha a flexibilis csövet nem rögzítjük, de túl hosszúra vágjuk.Jobb lehet a 2. képen látható megoldás, ahol a rövidre vágott csõ a csoroszlyák mögé juttatja ki a talajfertõtlenítõ készítményeket a mag környezetébe, a megnyitott magárokba.

 


1. kép: a granulátum a magtakaró kerekek közé kerül

2. kép: granulátum-kivezetés a csoroszlyák mögé

 

 Növényvédõs szemmel a 3. képen látható megoldás tûnik a legjobbnak abból a szempontból, hogy a granulátum közvetlenül a csoroszlya mögött kerül bevezetésre a magárokba, ami így hatáskifejtés szempontjából ideális pozícióba kerül.Tapasztalataink szerint minden géptípus esetében érdemes ellenõriznünk, hogy a kijuttatott granulátum hová kerül. A Santana 1 G feltûnõ színe ebben nagy segítség lehet, ami jól látható 4. képen is.

 

 


3. kép: a granulátum közvetlenül a magárokba kerül

4. kép: a helyesen kijuttatott granulátum tökéletes védelmet biztosít

 

 Nem lehet eléggé hangsúlyozni a granulátumszóró pontos beállításának fontosságát. Nem egy esetben találkoztunk azzal a problémával, hogy – a gépudvaron egyébként pontosan bemért granulátumszóró beállítással dolgozva – csak egy nagyobb tábla elvetése után derült ki a beállítás pontatlansága. Ezért teljes mértékben egyetértünk a következõ, gyakorló szakember által megfogalmazott jó tanáccsal.Kovács Tibor (Nyírgyulaj): „Mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy a vegyszerfogyást pár hektár elvetett terület után feltétlenül ellenõrizze, és ha szükséges, változtasson a granulátumszóró beállításán.”Ahogy pedig mi szoktunk fogalmazni minden létezõ fórumon, írásban és szóban: a vetés megkezdésekor a vegyszerfogyás visszamérése KÖTELEZÕ!Közeledik a Santana 1G kijuttatási ideje. Reméljük sok hasznos információt tudtunk adni és a termék megmutathatja, milyen jól szolgál, ha megfelelõen bánnak vele.

 Somos Ferenc

Arysta LifeScience Magyarország Kft.