MENÜ

Általános és napi menedzsment a sertéstelepeken

Oldalszám: 97
Litz Tamás 2014.01.28.

A sertéstelepek egy részén a megfelelõ, az apró részletekre is kiterjedõ telepi higiénia kérdésköre valahogyan mindig a „mostohagyerek” kategóriába tartozott. Talán az új (és a felújításra került) gazdaságokban foglalkoznak alaposabban és körültekintõbben a témával. Sok esetben a telep infrastrukturális adottságai nehezítik meg a higiéniai szint jelentõs mértékû javítását, máskor viszont csupán a megfelelõ „hozzáállás” hiányzik. Természetesen az adott farm gazdasági helyzete és a tevékenység jövedelmezõsége is jelentõs szerepet játszik a gazdálkodásban. Megkérdõjelezhetetlen tény viszont, hogy a korrekt, a telep adottságaihoz igazított prevenciós higiéniai program jelentõs megtakarítást eredményez. A cikkünk tárgyát adó, „Sertéstartás” címû higiéniai kézikönyv hasznos segítség lehet a napi sertéstelepi munkavégzés során, így elsõként a kiadvány menedzsmenttel foglalkozó fejezeteibõl adunk egy kis ízelítõt.

 

 

Általános menedzsmentHigiéniai szempontból új sertéstelep létesítésekor vagy egy már meglévõ telep fejlesztésekor-felújításakor számos tényezõt kell figyelembe venni: a farm területi elhelyezkedése (izoláció lehetõsége, más sertéstelepek közelsége stb.), meglévõ infrastrukturális viszonyok (vágóhíd távolsága, hulladékelhelyezés lehetõségei, takarmány és ivóvíz elérhetõsége stb.), gazdasági környezet, saját preferenciák (zárt vagy nyitott rendszerû farm, tenyészanyag elõállításának/beszerzésének módja, épületek rendszere stb.), állatjóléti követelmények (állatok kezelése, pl. fogcsípés vagy farokkurtítás esetén, épületek állatbarát kialakítása, megfelelõ istállóklíma, hõmérséklet, fény, férõhely biztosítása, stb.).

 


Az állatok ellenõrzése

 

 

 

Az egyik legfontosabb tényezõ a szomszédos állattartó telepektõl való megfelelõ távolság, tehát a telep fekvését és a belépési lehetõségeket úgy kell megválasztani, hogy a telepen kívüli környezettel való érintkezés minimális legyen. A telep épületeit, mûködési egységeit a lehetõ leggondosabban kell a telepen belül és környezetében elhelyezni, ügyelve a telep tiszta részén kívül lévõ (ún. szennyezett) és a telepen belül lévõ (ún. tiszta) gazdasági és kiszolgáló egységek megfelelõ elkülönítésére.Fontos kérdés az is, hogy a tenyészalap-anyagként használt kocasüldõket saját magunk állítjuk elõ a telepen vagy egy másik erre szakosodott teleptõl vásároljuk. Mindkét megoldásnak létezik elõnye és hátránya is egyben.

 

 


 

A farm szerkezete (nagyításhoz katt a képre)

 Vásárláskor:- elõny, hogy a genetikai állomány frissül,- hátrány, hogy a fertõzések kockázata nõ minden egyes vásárláskor.Saját elõállításkor:- elõny, hogy sokkal stabilabb az egészségügyi helyzet,- hátrány, hogy megfelelõ szaktudás és létesítmények szükségesek.Vásárláskor a telepre kerülõ állatok (nem csupán a kocasüldõk, hanem a kanok esetében is) részére karantén épületre is szükség van.

 


Eredményorientált vezetés

 

 Napi menedzsmentE fejezet az általános menedzsment által megfogalmazott elképzeléseket taglalja részletesen. Kitér az állatok elhelyezésére szolgáló épületek kialakításával kapcsolatos alapvetõ követelményekre, melyek az eredményes gazdálkodáshoz és a sertésállomány megfelelõ komfortérzetének létrejöttéhez szükségesek:- az épület szerkezete (tartási rendszerek),- az anyaghasználat (padozat, falak, mennyezet),- a szellõzéstechnika,- az etetõ- és itatórendszer.Az állatok ellátásához szükséges napi operatív munkafolyamatok szervezése:- az állatok ellenõrzése,- az istállóklíma ellenõrzése (hõmérséklet, páratartalom, kémiai anyagok koncentrációja stb.),- az állatok szükségleteinek ellenõrzése (takarmány- és vízszükséglet, hõmérséklet, férõhely, páratartalom stb.),- a betegségek és egyes ásványianyag-hiányok vagy mérgezõ anyagok okozta tünetek felismerése,- a beteg állatok kezelése,- az eszközök helyes használata.

Természetesen a napi mûveletek részletesen is bemutatásra kerülnek a farm egyes szekcióinak (fiaztató, battéria, vemheskoca-szállás, vemhesítõ istálló, süldõnevelõ, hizlaldák és karantén istálló) megfelelõen.

 Litz Tamás