MENÜ

Spirit - kukorica gyomirtás újragondolva

Oldalszám: 26
2014.01.28.

A kukorica a 16. századi behozatala után sokáig a kis gazdaságok növénye volt, ahol a felgazosodás ellen évi többszöri kapálással védekeztek. A kapálást késõbb felváltotta a fogasolás, majd az iparszerû kukoricatermelés elterjedésével vegyszeres gyomirtás alkalmazásával is távol tarthatjuk a gyomokat a kukoricától. Egy valami nem változott a hosszú évek során: a gyenge kezdeti fejlõdésû, tág térállású kultúrnövényünket folyamatosan gyommentesen kell tartanunk az optimális termés elérése érdekében.

 

 

A folyamatos gyomszabályozás szükségességét az is alátámasztja, hogy a közel tízévenként végrehajtott Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés tapasztalatai szerint a gyomborítottság nem hogy csökkenne, hanem folyamatosan nõ a kukoricában. A legutóbbi, 2007/2008-as felmérés szerint a gyomborítási adatok alapján, a nyár eleji gyomnövények közül elsõ helyen továbbra is a kakaslábfû áll. Második a fontossági sorban a parlagfû, harmadik a fehér libatop. Mindketten egy helyet elõre ugrottak a megelõzõ felvételezés óta.Figyelemre méltó a fakómuhar elõretörése a 16. helyrõl az 5. helyre és a termesztett kölesé a 12.-rõl a 7.-re. Az árvakelésû napraforgó fontossági sorrendje ugyan nem sokat változott, bár borítási értéke duplájára nõtt. A selyemmályva, a zöld muhar, a pirók ujjasmuhar és a csillagpázsit a skála alján helyezkednek el, borítási értékük közel duplájára nõtt. Megnehezíti tehát a gyomszabályozást a kukoricában, hogy olyan fajok is elõtérbe kerültek, amelyek távoltartását korábban megoldottnak hittük.A gyomirtás tervezésekor és a gyomirtó szer megválasztásánál mindezen kívül figyelembe kell vennünk a területünkön elõforduló késõn kelõ, nehezen irtható gyomnövényeket is, mint pl. selyemmályva, csattanó maszlag, varjúmák és szerbtövis. Ezen fajok kelése az év során folyamatos, sokszor minden csapadék elõhoz egy-egy kelési hullámot. Ellenük az alapkezelésre használatos készítmények csak akkor adnak elfogadható hatást, ha megfelelõ mennyiségû bemosó csapadékot kaptak.Fent vázolt gyomproblémák megoldására sokszor agrotechnikai és mechanikai gyomirtási eszközöket is be kell vetnünk. Egy jó herbicid kiválasztása ugyanakkor a betakarításig megoldhatja gondjainkat. Ebben segít a Makhteshim Agan Hungary palettájára felkerülõ SPIRIT gyûjtõcsomag, amely két hatóanyagának és a mellé adott adalékanyagnak köszönhetõen széles gyomspektrummal rendelkezik a magról kelõ és évelõ egyszikû-, valamint a magról kelõ kétszikû gyomok ellen.

 


 

 

A SPIRIT a triketonok közé tartozó szulkotriont és az ALS-gátló szulfonil-karbamidok közé tartozó nikoszulfuront tartalmazó gyomirtószer-gyûjtõcsomag. A két hatóanyag együttes alkalmazása teszi a SPIRIT-et hatékonnyá mind az egyszikû, mind a kétszikû gyomfajok ellen. A széles gyomspektrum annak köszönhetõ, hogy ez a két, különbözõ hatásmechanizmussal rendelkezõ hatóanyag együtt szinergista hatású. Ezáltal a SPIRIT olyan gyomfajok ellen is kiemelkedõ hatékonyságú, amelyek ellen a két hatóanyaga külön-külön nem rendelkezik kielégítõ hatással. Ilyen lehet a nikoszulfuronra már kevésbé érzékeny kakaslábfû, a parlagfû, a libatop fajok vagy a selyemmályva.

 


 

A SPIRIT különleges elõnyei:- Hatásspektruma kiterjed a kukorica legfontosabb magról kelõ és évelõ egy- és kétszikû gyomnövényeire.- A kombináció egyedülálló szelektivitással rendelkezik, kijuttatása rugalmas.- Az azonnali, látványos hatás mellett 2-3 hetes preemergens hatással is rendelkezik.- Szerves foszforsav-észter hatóanyagú rovarölõ szerrel végzett kezelést követõ 7 nap elteltével a készítmény biztonságosan felhasználható.- Használata csökkenti a szulfonil-karbamidokkal szemben kialakuló rezisztencia esélyét.

 A SPIRIT kijuttatása a kukorica 3-5 leveles fejlettségénél javasolt, amikor a magról kelõ egyszikû gyomnövények 1–3 levelesek, az évelõ egyszikûek átlagos magassága 15–25 cm. A magról kelõ kétszikû gyomfajok 2–4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. A készítmény kijuttatásához 250–300 liter vizet kell felhasználni. Ne használjuk a SPIRIT-et 8 levelesnél fejlettebb kukoricában.A gyûjtõcsomag tapadásfokozó segédanyagot is tartalmaz, amely tovább növeli a szulfonil-karbamid nikoszulfuron hatékonyságát az egyszikûek ellen, erõsíti a két hatóanyag szinergista hatását, továbbá a kezelést követõen lehulló csapadék nem befolyásolja a gyomirtó szer hatékonyságát.

További információkért kérjük keresse területi képviselõinket vagy látogasson el a www.mahun.hu oldalra.

 Dr. Lukács Domonkos

fejlesztési menedzser,

Makhteshim Agan Hungary Zrt.