MENÜ

DUDARIT NPK a XXI. század talajjavítója

Oldalszám: 47
2014.01.28.

Az elmúlt két évtized alatt a hazai termõföldek tápelemmérlege Európában példanélküli módon romlott le. A mezõgazdaság területén meghatározó európai országok összehasonlításában Magyarország a hektáronkénti mûtrágya vegyeshatóanyag-kijuttatásának átlagában messze elmarad, mintegy negyedét juttatjuk ki évente a termõföldekre, amely a talajok kizsákmányolásához vezet.

 

 

Ez különösen akkor ellentmondásos, ha figyelembe vesszük, hogy hazánkban nagy mennyiségben található olyan talajjavító ásványi anyag, amely egyedülálló a világon. Az egyik ilyen kincsünk a Dudar térségében fellelhetõ barnaszén, amely hazai, európai és világviszonylatban is igen magas, több mint 60% huminsav tartalommal rendelkezik. Ez lehetõvé teszi a mezõgazdaságban, mint talajtermékenységet növelõ anyag alkalmazását. A DUSZÉN Kft. 1998 óta gyárt a dudari barnaszénbõl õrölt és osztályozott terméket, melyet DUDARIT néven forgalmaz Magyarországon, Olaszországban, Szlovákiában és Ausztriában.

 

 


 

 A humuszanyagoknak, ezen belül a huminsavaknak, mint talajalkotóknak fontos szerepérõl számos tankönyv, szakkönyv és tanulmány nyújt leírást. Humusz nélkül terméketlennek, míg 3-4% humusztartalommal jó termékenységûnek mondható a talaj, mivel ennek bomlása biztosítja többek között a növények folyamatos nitrogén utánpótlását. A talaj használata során a humuszanyagok mennyisége folyamatosan csökken, ennek eredményeként csökken a nitrogénszolgáltató képesség, a kationadszorpciós képesség és ezzel a talaj környezetvédelmi pufferoló hatása is. A humuszanyagok a szerves anyagok lebomlásával, humifikációjával keletkeznek, a mezõgazdaságban a pótlásukat évszázadokon keresztül szervestrágyázással oldották meg.

 

 


 

 A DUDARIT jótékony hatása egyéb adalékanyagokkal tovább fokozható. A DUSZÉN Kft., mint kisvállalkozás, nem rendelkezett olyan anyagi erõvel és szakmai bázissal, hogy a szükséges kutatási és fejlesztési lépéseket finanszírozza, illetve elvégezze. Az anyagi erõforrások megteremtésére a Baross Gábor-program keretében elnyert BAROSS_KD07-KD_INTEG_07-2008-0039 azonosítójú és „Lassan oldódó, pelletált, magas humusztartalmú, környezetbarát növénytrágya kifejlesztése hulladék felhasználásával” címû projekt biztosítja. A projekt célja egy hazai és nemzetközi szinten is új, a XXI. század mezõgazdasági igényeit kielégítõ, magas humuszanyag tartalmú, ásványi tápanyagokat (N, P, K, mezo- és mikroelemeket) is kellõ mennyiségben tartalmazó, tartós hatású, környezetkímélõ, növénybarát trágya kifejlesztése volt. A pályázat magában foglalta a trágya gyártási eljárásának kidolgozásához elvégzendõ laboratóriumi kísérleteket, a kísérleti jellegû gyártást, a trágya egyes típusainak hatékonyságát vizsgáló tenyészedényes és szabadföldi növénykísérletek lefolytatását, s azok eredményei alapján a trágya, azaz a termékcsalád forgalomba hozatali engedélykérelmének összeállítását és benyújtását. A szükséges K+F munkát az ugyancsak ÖKOPolisz Klasztertag Pannon Egyetem végezte el.

 

 


 

 A Pannon Egyetem Georgikon Karának közremûködésével olyan üvegházi, tenyészedényes kísérletekre került sor, mely kísérletek során a kutatók ellenõrzött körülmények között vizsgálták a DUDARIT NPK készítmény szántóföldi kultúra esetében tapasztalható esetleges pozitív, vagy negatív hatását. Megállapításra került, hogy a DUDARIT NPK készítmény alkalmazása a vegetáció alatt nagyban segíti a tápanyagok felvételét és raktározását, a tápanyag-vizsgálati eredményekbõl egyértelmûen megállapítható a készítmény jótékony hatása. A trágya alkalmazásával megtörténik a makro- és mikroelemek megfelelõ arányú, elegendõ mennyiségû pótlása. A jobb tápanyag-ellátottság és a nagyobb zöldtömeg következtében növekszik a növény vitalitása, ezzel szárazság- és stressztûrõ képessége, továbbá egyes kórokozókkal szembeni ellenálló képessége is fokozódik.A Pannon Egyetem Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetben szintén igazolták a DUDARIT NPK jótékony hatását. A talajoszlopokon végzett kimosódási kísérletek igazolták, hogy a különösen magas huminsav tartalmú barnaszénre épülõ talajjavítás eredményeként a növények számára szükséges mikro- és makroelemeket, szerves és szervetlen anyagokat a gyökérzónában tartják, és csökkentik azok kimosódását, ugyanakkor segítik a felszívódását. Jelentõsen megnõtt a kísérleti növények (pl.: paradicsom, csemegekukorica stb.) gyökértömege. Az olaszrizling táblán végzett talajjavító kísérletek eredményeként 58%-os termésnövekedést és jelentõs rothadáscsökkenést tapasztaltak. A kísérlet második évében a DUDARIT NPK hatására valamivel több, mint 70%-os termésnövekedést és 50%-os rothadáscsökkenést tapasztaltak a kontrollterülethez képest.

 

 


 

 A Duszén Kft. a K+F+I folyamatainak menedzselése, a piaci szerepének kiszélesítése és a hatékony mûködésének megteremtése érdekébõl számos partnerrel mûködik együtt az ÖKO Polisz Klaszter keretei között, amelynek köszönhetõen mára megannyi eredményt mondhat magáénak. Termékeit jó néhány országban alkalmazzák már, és több partner továbbhasznosítva a magas huminsav tartalmú barnaszenet, étrend-kiegészítõket és takarmány adalékanyagokat is készít, amelyek jótékony hatása szintén igazolt. A huminsav származékok hatásait és hatásmechanizmusait a Pannon Egyetem Mérnöki Kara is kutatja. A hazai agrárium egy olyan lehetõsége ez, amely jelentõsen fokozhatja a termelés hatékonyságát, a megtermelt javak minõségét, az élelmiszerbiztonságot. Az ökogazdálkodás terjedésével egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra a DUDARIT NPK, illetve elterjedése jelentõsen hozzájárulhat, hogy a hazai termõföldek minõsége újra a legjobbak között legyen Európában és a világon.