MENÜ

Mezõgép forgalmazásunk piaci helyzete

Oldalszám: 59
Boldog Valéria, Dr. Vágó Szabolcs 2014.01.28.

A hazai piacon 2007 és 2010 között összesen 390 milliárd Ft értékû új mezõgazdasági gépet értékesítettek a gépforgalmazók, négy év alatt csak traktorokból és kombájnokból mintegy 12000 darab került a magyar gazdálkodókhoz.

 

 

A mezõgazdasági gépértékesítés elmúlt három éves teljesítménye a támogatások hozzáférhetõségének függvényében jelentõs eltéréseket mutat. A mezõgazdasági géppiacon 2011-ben az elõzõ évhez képest jelentõs elmozdulás történt. Ennek elõzményeként megemlíthetõ, hogy a gépberuházások szempontjából kedvezõ 2008-as év után jelentõsen (30%-kal) visszaesett a forgalom 2009 elejére. A 2009 júniusában meghirdetett géptámogatás eredményeként végül jó évet zárt a magyar mezõgéppiac, hiszen támogatással egyértelmûen könnyebben ruháztak be új eszközökbe. A támogatások kifutásával 2010-ben az elmúlt évek töredékére esett vissza a forgalom. 2010. I-III. negyedévében 63%-kal csökkent az új mezõgazdasági gépek vásárlására fordított összeg, a mezõgazdasági gépberuházások értéke mintegy 30 milliárd Ft volt, míg ugyanez a szám 2009. I-III. negyedévében 82 milliárd Ft körül alakult.2011-ben élénkülés tapasztalható mind a mezõgazdasági gép- mind az alkatrész értékesítésben. A termelési kilátások 2011. I-III. negyedévben jó eredményeket mutattak, amely hatással volt a hazai géppiacra is. A mezõgazdasági jövedelmek alakulása alapvetõen meghatározza a beruházási kedvet, a mezõgazdasági gépek iránti keresletet. Azt is fontos megemlíteni, hogy a cserére érett gépek tovább öregedtek, a 2010-es év pedig jobban igénybe vette a meglévõ gépállományt – különösen a korosabb eszközöket –, így egyre inkább szükség van új gépekre, cserére, az elamortizálódó eszközök pótlására.Az ábra az elmúlt négy év gépértékesítésének alakulását mutatja. 2011. I. negyedévében duplájára nõtt, a II. negyedévben pedig 62%-kal emelkedett a gépberuházás az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva. Ez az élénkülés 2011. III. negyedévében is folytatódott. 2011. január–szeptemberi idõszakában a kereskedõcégek 51 milliárd Ft értékben adtak el új mezõgazdasági gépeket, amely 68%-os forgalomnövekedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest, de 38%-kal maradt el a 2009. I-III. negyedévi gépforgalmazás értékétõl. Alkatrészekre ugyanezen idõszakban 26,5 milliárd forintot fordítottak a gazdálkodók, amely 16%-kal haladja meg a 2010. I-III. negyedévi értéket.

 


 

 Jelentõsen nõtt az erõgépek iránti kereslet (táblázat), amelyek a gépberuházásokon belül a legnagyobb részarányt – az összes beruházás 51%-át – adták. A gabonakombájnokból és egyéb önjáró betakarítókból 2011 júniusáig többet értékesítettek, mint tavaly egész évben.

 


 

 

2011. I–III. negyedévben a gépkereskedõk 131 darab gabonakombájnt adtak el, 78 darabbal többet, mint 2010 ugyanezen idõszakában. Ez értékben a gépberuházások 13%-át jelenti. Traktorokból 2011. január–szeptemberi idõszakban összesen 1090 darab talált gazdára, 2010. I–III. negyedévben pedig 635 darabot értékesítettek, amely a hazai mezõgépforgalom 31%-át teszi ki. A traktorok motorteljesítmény szerinti megoszlását vizsgálva látható, hogy valamennyi kategóriában nõtt az eladás, legtöbbet a 91–140 LE közötti traktorokból értékesítettek. A munkagépekbõl szintén jelentõs forgalomnövekedés mutatkozott. A traktorok mellett legnagyobb számban – 2202 darabot – a talajmûvelõ gépekbõl vásároltak a vállalkozások 2011. január–szeptemberi idõszakban. Az új beszerzésû vetõgépek száma 433 darab (+84%), a tápanyag-visszapótlási gépekbõl 493 darab (+44%), a növényvédõ gépekbõl 763 darab (+15%) fogyott. Pótkocsikból a bázisidõszak szintjén alakult az értékesítés, 171 darab beszerzésére került sor. Az új szálastakarmány betakarítókból 673 darab került a gazdaságokba, 9%-kal kevesebb, mint 2010. I–III. negyedévében.

 Boldog Valéria, Dr. Vágó Szabolcs