MENÜ

P9578 - A leggazdaságosabban termeszthetõ Pioneer kukorica hibrid!

Oldalszám:
2014.02.03.

A Pioneernál mindig keressük a választ a kihívásokra, és ennek fényében olyan új hibrideket igyekszünk ajánlani a termelõinknek, melyek valamilyen szempontból, bizonyos tulajdonságaiknál fogva többet nyújtanak, mint az elõdeik. A P9578 esetében a nemesítõinknek oly mértékben sikerült a fõbb gazdasági értékmérõ tulajdonságait javítani, hogy egy egészen kivételes ajánlatot képez portfóliónkban.

 


 

 

2010-ben vezettük be a piacra, és a nagyüzemi táblákon is bizonyította, amit már a regisztrációs kísérletekben is mutatott, azaz termés-víz aránya rendkívüli! A 2011-es évben a nagyon jó tapasztalatok birtokában igen nagy kereslet alakult ki iránta, elkapkodták vetõmagját a termelõk. Idei eredményei is azt vetítik elõre, hogy ez a tendencia folytatódik, azért jó lesz idõben bebiztosítani belõle a vetõmagot!

 

Miért a P9578 a leggazdaságosabban termeszthetõ Pioneer hibrid? 5 érv a P9578 mellett:

 

Kiváló termõképességA nagy termõképesség talán a legfontosabb tulajdonság, ami egy jó hibridnél mindenképpen alap tulajdonság kell, hogy legyen. Az MgSzH regisztrációs kísérleteiben is ez a fõ kritérium az új hibridek elismerésénél: a sztenderd hibridek átlagát meg kell haladnia a jelölteknek, hogy forgalomba hozhatóak legyenek. A P9578 2008-ban és 2009-ben szerepelt a regisztrációban, nemcsak a sztenderd átlagot, hanem mindkét évben, minden egyes FAO 300-as sztenderd hibridet megelõzött termésével!

 


 

 

Gyors vízleadásA P9578 FAO száma 320-as, tehát abba a csoportba tartozik ahol még õszi kalászos is nagy biztonsággal tervezhetõ utána. Bár az idei évben a gyors vízleadás, mint fontos tulajdonság kisebb jelentõséggel bírt, azért ez nem mindig van így. Csapadékosabb, hûvösebb õszi idõjárás esetén, a gyors vízleadással rengeteget spórolhatunk, hiszen a magas szárítási költségek jelentõsen ronthatják a profitunkat. A P9578 a regisztrációs kísérletekben is bizonyította, hogy gyors vízleadás tekintetében is legyõzhetetlen! Terméséhez hasonlóan mindkét évben minden egyes FAO 300-as sztenderd hibridnél alacsonyabb volt a betakarításkori víztartalma!

 


 Stabil termés száraz és csapadékos évjáratokban isAz MgSzH regisztrációs kísérleteinek eredményei egybehangzóak két egymástól eltérõ év esetében is. A tavalyi csapadékos évben már a nagyüzemi táblákon vizsgázott és jelentõsen kevesebbet kellett a szárítására költeni, köszönhetõen gyors vízleadásának. Az idei száraz, meleg évben ismét bizonyított, most fõleg az aszálytûrése és nagy termõképessége emelte ki teljesítményét. Biztosan számíthat rá, bármilyen is legyen az elõttünk álló évjárat!

 

Dupla csövûségre hajlamosA P9578 látványos tulajdonsága a kétcsövûségre való hajlamossága. Fõleg alacsonyabb tõszámokon és tápanyagban gazdagabb talajokon képes két egyforma csövet kinevelni. Azonban a magasabb tõszámokon is hozza az ugyan kisebb, de terméshez jelentõsen hozzájáruló második csövet is. Dupla csövûsége az egyik olyan tulajdonsága, mely alapja a rekord termõképeségének!

 
 

 

FAO 300 eleji vízleadás, FAO 300 végi termõképességA kukoricatermelõk számára a FAO 300 eleji korai hibridek jelentik a gyors vízleadást, az alacsony szárítási költségeket és ezeket lehet õszi kalászos elõveteménynek is tervezni. Azonban ezeknek a kedvezõ tulajdonságoknak a termõképességgel kell kompromisszumot kötni, azaz az ilyen korai hibridektõl általában nem várható el akkora termés, ami jellemzõ a FAO 300-as csoport végére. A P9578 azonban nagy áttörés ebbõl a szempontból!

 


 

 

Ahogy a független kísérleti eredményeken is látszik termõképessége az éréscsoport végi hibridekkel egyenértékû! Ebbõl is adódik rendkívüli gazdaságossága. A mellékelt gazdaságossági diagramon a tavalyi kísérleteink betakarítási eredményeit vettük alapul, mert a 2010-es évben magasabb volt a betakarításkori szemnedvesség, ezért fontosabb volt a gyors vízleadás. Látható, hogy a vízelvonás költségével csökkentett árbevétel messze a P9578-nál volt a legmagasabb az elvetett hibridek közül! Profitabilitása, gazdaságos termeszthetõsége folytán tehát kihagyhatatlan a vetéstervbõl!