MENÜ

Kezeskedünk a sikerért!

Oldalszám:
2014.02.03.

Egy vállalkozás életében számos esetben sor kerülhet hitel felvételére. Egy hitel segítség lehet a fejlesztésben, a pályázati önerõ megteremtésében, az elõfinanszírozásban, de jelentheti a napi likviditást vagy a túlélést is. Bármi legyen is a cél, elengedhetetlen az alapos mérlegelés, az információk minél szélesebb körû begyûjtése.

 

 

Fontos, hogy a vállalkozások megismerjék az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetõ kezességét, hiszen a kezesség által nõhet a hitelhez jutás esélye és a hitel fedezeti feltételei is kedvezõbbek lehetnek. Nemcsak a mezõgazdasági vállalkozások, hanem szinte bármely mikro-, kis és középvállalkozás kérheti bankjától az Alapítvány által nyújtott kiegészítõ fedezetet. Az Alapítvány a kedvezményes kezességi díj révén támogatja a vállalkozásokat, amennyiben azt az uniós szabályok lehetõvé teszik. Az alábbiakban három vállalkozó vall arról, hogy miként ért el sikereket az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességével.

Hegedûs Zsolt mezõgazdasági egyéni vállalkozó, Kecskemét


Kecskemét határában gazdálkodik Hegedûs Zsolt, 170 hektár saját, illetve bérelt területen búzát, kukoricát, napraforgót termel, emellett húshasznú szarvasmarha állományában 70 magyartarka tehenet tart és elõnevelt csirkéket értékesít. Gazdálkodása korszerû, de mégis hagyományos. Korszerû a technikát illetõen, hagyományos abból a szempontból, hogy minden mellékterméket, szerves trágyát felhasznál. A növekedéshez nélkülözhetetlen volt a hitelfelvétel. „Szerintem az csak álom, hogy egy kis vagy középvállalkozás hitel nélkül, saját tõkébõl tud fejlõdni. Én megtanultam együtt élni a hitellel és próbálom ésszerûen kihasználni a rendelkezésre álló lehetõségeket. Már a kezdetekkor támogatott hitelt vettem fel a 40 hektárnyi földem megvásárlásához. A fiatal gazda támogatásból és hitelbõl gépeket tudtam vásárolni.

 

Azóta is folyamatosan fejlesztek, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetõ kezességének bevonásával földre, traktorra, épületre összesen 40 millió forint hitelt vettem fel. Ezek nélkül nem tudtam volna elindulni, vagy ha belekezdek is a vállalkozásba, nem tartanék a mostani szinten.”

 

László Tibor, sertéstenyésztõ és húsfeldolgozó vállalkozó, Mangary Kft., Szank


A dédszülõk felújított tanyáján él és gazdálkodik László Tibor. Elõször gépi szolgáltatással foglalkozott, szántott, vetett, kombájnolt, erdõt telepített. Késõbb találta meg igazi hivatását, ma már elismert mangalicatenyésztõ, sõt az állomány egyharmadát a saját húsüzemében dolgozza fel. Hungarikumnak számító díjnyertes termékei õshonos állatok húsából készülnek. A vállalkozót nyertes pályázat és hitel segítette a sikerhez vezetõ úton. „Az elõrejutáshoz jelentõs beruházásokat kellett végrehajtanom. A legnagyobb beruházásom az érlelõ kapacitás növelését szolgálta, 350 millió forint értékben. Nagyon jól jött hozzá a nyertes pályázat, de a pályázathoz szükséges hitel felvételével voltak nehézségek. De végül az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetõ kezességével elõteremtettük a banki forrást.”

 

Bakó Dániel családi vállalkozó, fóliás zöldségtermesztõ, Bakó Kertészeti Kft., Szentes


Három generációs családi vállalkozás a szentesi Bakó Kertészeti Kft., amelyet Bakó Dániel agrármérnök irányít. A páratlan természeti adottságot, a termálvizet használják a fóliasátrak fûtésére, ahol jórészt étkezési paprikát termelnek. 2002-ben kezdõdött a tudatos fejlesztés, aminek eredményeként ma már 9000 négyzetméteres, fóliával borított hajtató területen a legkorszerûbb technikával, vegyszerek nélkül állítják elõ a zöldséget. Hitelek nélkül nem érték volna el a jelenlegi termelési eredményeket.„A nagy beruházásokat hitelbõl és részben pályázatokból tudtuk finanszírozni. Még korábban AVOP pályázatból és fiatal gazda pályázatokból sikerült támogatást szerezni. A hitelhez jutást nagyban segítette az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetõ kezessége. Legnagyobb gondot – a zöldségárak csökkenése és az egyenetlen bevétel miatt – a forgóeszköz hiánya okozza.

 

Ebben most sokat segít az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel, aminek kedvezõ a kamata. Továbbá a termék nagy elõnye, hogy 15 millió forint hitelösszegig nem kell tárgyi fedezet, köszönhetõen az Alapítvány beépített kezességének.”

A készfizetõ kezességet a hitelintézeteknél igényelhetik a vállalkozások!

További információ az AVHGA készfizetõ kezességérõl a 06 80 203 760 ingyenes zöldszámon, vagy a www.avhga.hu internet címen

  
.