MENÜ

Dow Seeds - a legjobbat adjuk magunkból!

Oldalszám:
2014.02.03.

Dow Seeds két szó, mely új márkát jelent az európai vetõmag iparban. A Dow már ismerõsen cseng a gazdálkodók fülében. A Dow AgroSciences innovatív és hatékony növényvédõ szereirõl ismert és méltán elismert szereplõje az agráriumnak. A 2010-ben született Dow Seeds márka egyértelmûen kifejezi: a vetõmagos üzletág a Dow AgroScienceshez hasonló értékeket, hasonló üzleti filozófiát vall.

 

 

A Dow mindig is az innovációban, új értékek létrehozásában látta az üzleti siker kulcsát. Meggyõzõdésünk, hogy csak úgy lehetünk eredményesek, ha munkánkkal hozzájárulunk, ahhoz, hogy tovább fejlõdhessen, új alternatívákkal gazdagodjon Magyarország mezõgazdasága.Az agráriumot érintõ egyik legnagyobb változás a növényi olajok piacán várható Európában. A feldolgozóknak egyre nagyobb mennyiségben olyan repcére és napraforgóra van szükségük, melybõl stabil, hosszú sütési periódusú, jó ízû és egészséges olaj nyerhetõ. Repce és napraforgó nemesítésünk ilyen hibridek elõállítására fókuszál. Az elsõ repce hibridek kipróbálása Európában az elsõk között Magyarországon is megkezdõdött. Ez az új piaci szegmens új lehetõséget teremt a magyarországi gazdálkodóknak, hogy bekapcsolódjanak egy dinamikusan növekvõ üzletbe.A 2007-ben útjára indított „korai koncepció” igazi novumot jelentett a kukoricatermesztésben. A koncepció olyan speciális genetikai felépítésû, rövid tenyészidejû kukoricahibridekre épül, melyek már 6°C fokos talajhõmérsékleten csíráznak, és fejlõdnek. A különleges kontinentális genetika, rövid vegetatív periódusa, június eleji virágzása szinte garancia a jó termékenyülésre, és lehetõvé teszi az igen korai augusztus végi, szeptember eleji betakarítást alacsony szemnedvességgel.

 

 Az elmúlt évek tapasztalatai igazolták a koncepció elõnyeit2007-ben az aszály okozta a legnagyobb gondot, de a korai koncepció (korán vetni, korai kukoricát) bizonyította elõnyét. A siker alapvetõen két tényezõre vezethetõ vissza: a március végi vetés a téli csapadék maximális kihasználását tette lehetõvé, a rövid tenyészidõ pedig június eleji virágzást jelentett, így a termés kialakulás legkritikusabb idõszaka – a virágzás – elkerülte az igazán aszályos, forró júliusi napokat.2008-ban leginkább a korai termény értékesítési elõnye bizonyította a korai koncepció létjogosultságát. Ebben az évben is, mint jellemzõen, az augusztus meleg és csapadékszegény volt, és ez lehetõvé tette, hogy a korán vetett, korai Dow Seeds kukoricák gyorsan leadják vizüket, és már szeptember legelején szárítás nélkül betakaríthatók legyenek. 2008 szeptember elején még magasak voltak a kukorica árak, így ki lehetett használni a primõr termény értékesítésébõl származó elõnyöket.2009-ben a forró, száraz tavasz tette próbára a kukoricatermesztõket. A korai koncepció ebben az évjáratban is bizonyított. A korán vetett Dow Seeds kukoricák már kellõen megerõsödtek és kellõen fejlettek voltak ahhoz, hogy gyökereikkel lépést tartsanak a lefelé húzódó talajnedvességgel. A szárítás nélküli betakarítás ebben az évjáratban is elérhetõ volt ezekkel a korai kukoricákkal.2010-ben, mely hûvös és csapadékban bõvelkedõ volt a korai koncepció a „gyorsaságával” nyerte el a gazdálkodók tetszését. Korai termény, jó értékesítési lehetõség, vetésforgóba illeszthetõség, alacsony szemnedvesség: ezek a fõbb gondolatok, amiket partnereink kiemeltek, mint a korai koncepció elõnyét.2011-ben sok helyen már augusztusban beértek a Dow Seeds korai kukorica hibridjei. A nyár végi meleg és csapadékszegény idõjárás valamint a különleges kontinentális genetika lehetõvé tette, hogy már augusztus 22-én meginduljanak a szántóföldrõl a kukorica szállítmányok a feldolgozókhoz. A korai betakaríthatóság aranyat ért, mert prémium áron lehetett értékesíteni a kukoricát alacsony szemnedvességgel.A korai koncepció vezérterméke az MT 261 (FAO 250). A legnagyobb forgalmú Dow Seeds termék Magyarországon. A kontinentális genetikai háttérnek köszönhetõen jól tûri a korai vetést, dinamikusan fejlõdik és korán virágzik. A közepesen magas, kompakt növények szárszilárdsága, gyökér erõssége kiváló, ami igen fontos kritérium a korai kukoricáknál. Vízleadása dinamikus, korai vetésben egyike a legalacsonyabb vízzel betakarítható kukoricáknak (1. ábra). Betakarításkor a mag szinte ömlik a csutkáról, rendkívül könnyen morzsolható. A szemek egészségesek és fajsúlyosak. Az MT 261 magas hektoliter súlya, a kétcsövûségre való hajlama miatt kiváló kompenzáló képességgel rendelkezik, ezért gyengébb termõhelyeken alacsony tõszámmal is eredményesen termeszthetõ. Az MT 261 egyike a legmegbízhatóbban teljesítõ hibrideknek. Csapadékos és száraz évjáratban mindig jól teljesít, az éréscsoportjában szinte biztosan dobogós helyen végez. Termelõ partnereink is megbízható, jó teljesítményéért dícsérik ezt a hibridet.

 


1. ábra. Az MT 261 terméseredményei üzemi körülmények között

 A korai koncepció mellett nagy hangsúlyt kap a kukorica vetõmag piac döntõ hányadát képviselõ klasszikus lófogú, dent hibridek nemesítése és tesztelése. A Dow Seeds újszériás hibridjei közül a legújabb a DA Sonka.DA SONKA (FAO 380): már a névválasztás is felhívja a figyelmet erre a termékre. A tavasz legnagyobb ünnepének, a húsvétnak tradicionális és talán legfinomabb étke a sonka. Hasonlóan, a DA Sonka különleges terméke a Dow Seedsnek. A 2010-es intenzív évjáratban kiemelkedõ teljesítményével hívta fel magára a figyelmet a termékfejlesztési kísérletekben. Mind termése, mind betakarításkori szemnedvessége, mint egy jó sonkának íze és illata, ínyencséget ígért. Magabiztosan utasította maga mögé versenytársait a két legfõbb értékmérõ tulajdonságában, a termésben és a betakarításkori szemnedvességben.A tavalyi eredmények után, 2011-es évben már üzemi körülmények közt is megízlelhették a gazdálkodók a fajtasorokban a DA Sonkát.

A kisparcellás (2. ábra) és demonstrációs kísérletekben nyújtott teljesítménye alapján bátran kínáljuk „kóstolásra, fogyasztásra” a DA Sonkát!

 


2. ábra. DA Sonka terméseredményei kisparcellás kísérletben

 

Keressen bennünket, hogy a legjobbat adhassuk magunkból!

a Dow Seeds csapata