MENÜ

Az aprítás új, jobb és gazdaságosabb koncepciója RotoGrind berendezéssel

Oldalszám:
2014.02.03.

Gépbemutató helyszínéül szolgált a közelmúltban a Karotin Kft. dóci telephelye, ahol az Agro Napló szerkesztõségének képviselõje mûködés közben megtekinthette a Dairy Service Kft. által forgalmazott RotoGrind aprítót valamint a gépüzemeltetõk tapasztalatait is meghallgathatta az egytengelyes, vontatott rendszerû dézsás bálabontó, -aprító berendezésrõl.

 

 

A házigazda Karotin Kft. ügyvezetõ igazgatója, Sáringer Sándor bemutatta gazdaságukat, ahol 3500 hektárnyi területen gazdálkodnak, ebbõl 1000 hektáron lucernát, a többi területen pedig gabonaféléket (búzát, árpát, napraforgót, repcét és kukoricát) termelnek. Fõ profiljuk a lucernapellet gyártás, amelybõl évente tíz-tizenkétezer tonnát gyártanak – ez a mennyiség az országos produktumnak csaknem a fele. A gazdaságukban dolgozó RotoGrind aprítót bálabontáshoz vásárolták és maximálisan elégedettek a már több mint négyezer körbála aprítás tapasztalatai alapján.

 


Sáringer Sándor a Karotin Kft. ügyvezetõ igazgatója és

Szabó Endre a Dairy Service Kft. mûszaki szaktanácsadója

 

 A RotoGrind aprítóról a forgalmazó Dairy Service Kft. mûszaki szaktanácsadója, Szabó Endre szolgált részletes információkkal. Cégük 2001-ben vásárolta meg a licenszet az amerikai vállalattól, s azóta Magyarországon történik azok gyártása. A RotoGrind olyan egytengelyes, vontatott rendszerû dézsás bálabontó és -aprító berendezés, amelynek alapvetõ feladata az állattartó telepek szálastakarmányainak (szénafélék, szalma, szenázs, és kukoricaszár), valamint egyéb melléktermékek (csöves kukorica, kukoricacsutka, csemegekukorica csõmaradvány és csuhé) bontása és aprítása. A gép szükség esetén kiegészíthetõ különbözõ adapterekkel nedves –„kombájntiszta”– szemes termények zúzására, illetve aprítására.

 


Energiafû aprítás

 Elsõsorban állattenyésztési telepek részére ajánlják takarmány-elõkészítõ és almozógépként, köszönhetõen azon elõnyös tulajdonságainak, hogy egész évben mûködtethetõ szálastakarmány aprítónak az állatok részére, és almozógépnek az állattartó telepek számára. Õszi idõszakban nedves kukorica aprítható egy hozzá kapcsolható adapterrel 30 t/h teljesítménnyel. Így nem szükséges bérbe venni külsõ szolgáltatást a kukorica darálásához.A gép nagy elõnye még, hogy nem csak egy bálabontó, vagy bála szétszedõ, hanem egy olyan aprítógép is, amellyel elõ lehet állítani a TMR takarmánykeverékhez szükséges és megfelelõ 2–4 cm hosszúságú szálastakarmányt – ezzel jelentõs termelési többletet lehet elérni a tejtermelésben, vagy állathízlalásban. A gép nyugodt szívvel ajánlható minden olyan tejtermelõ gazdaságnak, ahol legalább kétszáz fejõstehén-állománnyal és szaporulatával rendelkeznek, de természetesen kiválóan használható számos más területen is.

 


Kukoricaszár-aprítás a Karotin Kft. telephelyén, Dócon

 

 Ma már a figyelem erõteljesen az alternatív energiák felé fordul, így a technológiai eszközöknek is az új igényekhez adaptálhatóan kell megjelenniük a felhasználói piacon. A RotoGrind azon cégek részére is ajánlott, amelyek brikettálással vagy pelletálással foglalkoznak – tüzibrikett illetve tüzipellet céljára. A mezõgazdasági melléktermékekbõl, mint a kukoricaszárból, felesleges alomszalmából, rosszabb minõségû szálastakarmányból, illetve egyéb fûfélékbõl elõállított bálákból értékes tüzelõanyagot lehet elõállítani. Eddig leginkább Szlovákiában és Csehországban mutatkozott kereslet ilyen célra a gépekre, mivel ezen országok jóval elõrébb állnak hozzánk képest az alternatív energiaforrások kiaknázása területén.Szerencsére az utóbbi idõben már Magyarországon is megjelent néhány olyan cég – mint például a házigazda Karotin Kft., – amely takarmány-elõállítással foglalkozik, de a téli idõszakban, amikor nincs lucerna feldolgozás, átáll a tüzipellet gyártására. Ilyenkor a rossz minõségû, takarmányozási célra már nem alkalmas takarmányokból, illetve kukoricaszárból vegyesen állítják elõ a tüzipelletet.A RotoGrind gépeket mind traktoros, mind elektromos hajtással gyártják. Az elektromos hajtásnak ott van igazán elõnye, ahol folyamatos üzem van (pl.: kisebb erõmûveknél). A traktoros hajtás viszont ott javasolt, ahol meghajtó traktorokkal rendelkeznek, ugyanis nemcsak a telephelyen lehet összeaprítani vele az anyagot, hanem kint a szántóföldön is, akár a kazal mellett.

 


Elektromos hajtású RotoGrind

 

 De alkalmazható a költségmegtakarító bevált technológiára, hogy nem bálázzák be az aprítandó anyagot, hanem szalmalehúzóval lehúzták a szalmát a föld végére, ugyanis a gépbe ömlesztett állapotban is be lehet rakni a szalmát, így megtakarítható a bálázási költség és aprítva lehet beszállítani a szalmát vagy pl. a szõlõvenyigét. Ezzel elkerülhetõ a környezetszennyezés a telephelyen. A kazal, avagy az összehúzott melléktermék helye feltárcsázható, és gyakorlatilag kultúrterület marad. A telephelyen történõ használatnál természetesen bizonyos takarítási munkákra szükség lesz, miután a gép a feldolgozást befejezte.A RotoGrind valójában egy nagyon egyszerû gép, nincsen benne hajtómû, vagyis közvetlen kardánnal hajtja az aprítódobot – ennek következtében minimális a meghibásodási lehetõsége, és nincs különösebb karbantartási igénye (pl. olajcsere), ilyen vonatkozásban tehát igazán egyszerûen üzemeltethetõnek mondható. A gép árát leginkább a beépített anyagok minõsége növeli, mert funkciójához igazítottan igen nagy keménységû anyagokból készül, valamint rendkívül stabil a gép aprító része is. Ezeket a tényeket alátámasztották a helyszínen azok a kollégák is, akik már dolgoztak ezzel a típusú géppel.A gép karbantartása is egyszerû, hiszen gyakorlatilag mindössze a zsírzási és ellenõrzési mûveletekbõl áll, amit például a dóci telephelyen 12 óránként végeznek. A náluk alkalmazott felhasználási mód (a bemutatás alkalmával gyenge minõségû réti széna és kukoricaszár aprítása vegyesen) 10 óra alatt 200 bála feldolgozása történik pelletálási elõkészítési célra, tehát meglehetõsen finom minõségre aprítva. Természetesen, ha éppen nincs szükség ilyen finom aprításra, hanem egy durvább aprítás is elegendõ állattenyésztési felhasználásra, akkor a gép teljesítménye még ennél is nagyobb lehet.

 


Rétiszéna-aprítás, Etyek

 

 Ugyancsak nagy elõnye a gépnek, hogy egy függõlegesen nyitott dézsával rendelkezik, amelybe folyamatosan lehet belerakni az aprítandó anyagokat – legyen az kör- vagy szögletes bála, illetve ömlesztett anyag. A gép alkalmas arra is, hogy a bálázott anyagot a csomagoló netz-cel vagy bálazsineggel együtt beaprítsa. Természetesen ezt nem lehet a továbbiakban takarmányozási célra felhasználni, de tüzelési célra megfelel, ott nincs szükség a zsinegek kiszedésére. Ahol közvetlen tüzelésre megy az aprított anyag, ott ez nem okoz gondot. A pelletálásra kerülõ anyagból azonban el kell távolítani a háló- és zsineganyagokat, mert a pelletáló sor gépei azokat összeszedik, és ettõl meghibásodhatnak, akár tönkre is mehetnek.A gép kardánnal történõ meghajtásánál a kardánfordulatszám lehet 1000 illetve 540. A finomaprítást ezres fordulaton kell végezni a könnyû késkészlettel, amely egyrészt a finomaprítás minõségi elvárásai miatt szükséges, másrészt így biztosított, hogy a könnyû kések ne hajoljanak hátra – mivel akkor a szálhosszúság megnõ a kések közötti nagyobb távolság miatt. Az 540-es kardánfordulatnál a nehézkést kell alkalmazni, amellyel az olyan magasabb nedvességtartalmú anyagokat lehet aprítani, mint a szenázs vagy a fás anyagok, mint a fanyesedék és szõlõvenyige tüzelési célra. De a lucernaszénánál is ez a fordulatszám javasolt, hogy ne törjön túlságosan össze, és ne szálljon el por formában a magasabb fehérjetartalmú lucernalevél.A gép beállítási lehetõségei egyszerû beavatkozást igényelnek. A meghajtó erõgéphez igazodóan szükséges a beállítás: nagyobb teljesítményû erõgéppel nagyobb teljesítményre lehet beállítani az aprítót. Az aprítónak három szabályozási területe van, amelyekkel a különféle teljesítményû traktorokhoz igazodóan állítható be a gép. Szabályozni lehet hidraulikusan a dézsa fordulatszámát: erõsebb géphez nagyobb dézsafordulat állítható be. A szálhosszúságot az ellenkések benyúlásával lehet szabályozni, vagyis állítható, hogy milyen közel kerüljön a forgókés az ellenkéshez. Ha kisebb a hézag, akkor értelemszerûen finomabb aprítékot lehet elõállítani.A dézsa belsejében lévõ állítási lehetõség módja, hogy egy csavarorsóval mozgatott lapot lehet emelni függõleges irányban a dézsa fenekén – ennek következtében az aprítódob kései jobban vagy kevésbé nyúlhatnak bele a bálába. Attól függõen tehát, hogy a lapot felfelé vagy lefelé mozgatjuk, hozzá lehet szabályozni a meghajtó traktorhoz: ha a lapot megemelik, akkor a kések kevésbé nyúlnak bele a bálába, kisebbet szakítanak ki belõle. Természetesen ebben az üzemmódban kisebb a gép teljesítményszükséglete, és értelemszerûen kisebb a t/h teljesítmény is.Mivel a gépben viszonylag kevés az alkatrész, kisebb a meghibásodás lehetõsége is, a hajtómû elhagyásából adódóan tehát gyakorlatilag alig fordul elõ probléma. A szükséges alkatrészpótlás leginkább a késcserére korlátozódik. De gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy több mint 4000 bála feldolgozása után a megvizsgált kések még legalább ugyanilyen mennyiségû bála feldolgozására alkalmasak, és még háromszor fordíthatók. A számítások szerint tehát egy állattenyésztési telepen gyakorlatilag több évig is lehet úgy dolgozni, hogy nincs szükség késcserére. A kések egyébként nagy szilárdságú Hardox 500-as anyagból készülnek, és az éleken még egy külön keményfém felrakást is kapnak, miáltal rendkívül kemény kopófelület alakul ki, amely a hosszú élettartamot biztosítja.A gépet több éve alkalmazzák elégedettséggel külföldön is (Ausztriában, Szlovákiában) biogázüzemek fermentálandó szálas és darabos alapanyagainak elõaprító gépeként. A felhasználók tapasztalati véleménye alapján minden biogázüzembe be kell tervezni technológiai gépként az elõaprító berendezést! RotoGrind bemutató videó